Snart slutt

Ved Nordsinni går det ikke lenger noe tog, og slik er det i grunnen her på Origo også.

Kjære medlemmer og lesere.

Som det lenge har fremgått av en melding øverst på siden, pensjoneres Origo ved månedsskiftet oktober/november 2016. Etter dette er det ikke lenger mulig å publisere noe eller redigere eller slette det som allerede er lagt ut. Jeg overlater til den enkelte å trekke konsekvensene av dette.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt med bilder, tekst og kommentarer, for innsatsen. Og en stor takk til Glenn Thomas Nilsen, som startet sonen. Det har vært stimulerende å være vert for denne sonen. Fra en forsiktig start i 2009 har vi klart å dokumentere det meste av de fleste jernbanestrekningene her i landet med bilder og en god del forklarende tekst. Jernbanen gav i sin tid folk en mobilitet de ikke hadde hatt før. Senere har den møtt konkurranse fra veigående transport, og mange jernbanestrekninger er nedlagt. Selv hadde jeg ganske begrensede kunnskaper om dette da vi satte i gang, men arbeidet med denne sonen har fått meg til å oppsøke stoff om emnet og økt bevisstheten om deler av vår historie. Jeg håper andre har opplevd noe av det samme.

Jeg har ikke helt bestemt meg for hva jeg skal gjøre med det stoffet jeg har produsert i løpet av disse årene, men det blir trolig et nytt nettsted om norsk jernbane der jeg kan supplere med det som ennå ikke er publisert, samt oppdatere det som allerede er lagt ut.

Så altså: Takk for følget. Kanskje krysses våre veier ved en senere anledning.

Kolbu stasjon

Kolbu stasjon på Skreiabanen ble som alle mellomstasjonene på banen tegnet av Paul Armin Due ogs stod klar til åpningen i 1902. Bygningsmassen omfattet da ifølge en bok om Gjøvikbanen (av Nils Carl Aspenberg et al, utgitt på Baneforlaget i 2009) av ekspedisjonsskur, uthus med privet og vedskjul, og det fantes lasterampe på stedet. Ifølge samme bok ble ekspedisjonsbygningen tilbygget bolig i 1911. Ifølge Banedata 2004 ble statusen oppgradert fra stoppested til stasjon i 1916. I 1920-årene hadde stasjonen to gjennomgående spor og et buttspor som senere ble fjernet. I tillegg til vanlig trafikk betjente stasjonen poståpneri, to bakerier, sagbruk, brenneri, frørenseiri og mølle. Uthus med privet og vedskjul ble i 1956 revet og erstattet med nytt tilsvarende på vestsiden.

Persontrafikken på banen ble nedlagt i 1963, samme år som Gjøvikbanen ble elektrifisert, og Kolbu ble sammen med Bøverbru, Lena og Skreia nedlagt som stasjon i sikkerhetsmessig henseende den 15. september. Godstrafikken på banen fortsatte frem til 1987, da banens standard var uforsvarlig dårlig. Etter nedleggelsen (formodentlig) ble stasjonsbygningen solgt. 17. juli brant den, det vil si bolig- og ekspedisjonsdelen. Godshusdelen står fortsatt (samt det jeg oppfatter som uthuset litt lenger vest). Fasaden ser ut til å være endret noe etter 2007, da Aspenberg fotograferte bygningen, som da hadde en bue under mønet som ikke lenger er der. Formodentlig er bygningen satt i stand. På branntidspunktet inneholdt denne delen et verksted.

Plattformen er på sørøstsiden av godshuset, og det ser ut til at en tursti går over den. Sporene gikk imellom disse. Banens trasé lar seg lett følge i området, selv om sporene er fjernet.

Kolbu stasjon lå 9,07 km fra Reinsvoll, 115,72 km fra Oslo og 287 moh. Også Arkivnett, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net har oppslag om stasjonen.

Godshus og plattform

Godshus og plattform

Turvei over plattformen

Sporene gikk imellom her

Plattform

Gangvei langs traseen mot Bøverbru

  • JERN-moss-jernbanestationen-m-tog-og-folk-paa-perrongen
  • jern moss
  • jern elverum
  • bergensbanen
  • NARVIK JERN
  • JERN
  • JERN NESBYEN

Norske jernbanestasjoner

Følges av 202 medlemmer.

Her er sonen for norske jernbanestasjoner. Legg ut bilder av stasjonene, så kan vi se hvor mange fine, eller stygge togstasjoner vi har. Bli medlem og legg ut bilder av jernbanestasjoner. Husk hvilken stasjon du har tatt bilde av, og gjerne info om stasjonen.

HUSK:

  • Sett bildet på kartet
  • og kryss av for ropert når du legger det inn

Da vil det vises i lokalsone/lokalavis og flere ser det.

Mer om sonen
Origo Norske jernbanestasjoner er en sone på Origo. Les mer
Annonse

Nye bilder