Kolbu stasjon

Kolbu stasjon på Skreiabanen ble som alle mellomstasjonene på banen tegnet av Paul Armin Due ogs stod klar til åpningen i 1902. Bygningsmassen omfattet da ifølge en bok om Gjøvikbanen (av Nils Carl Aspenberg et al, utgitt på Baneforlaget i 2009) av ekspedisjonsskur, uthus med privet og vedskjul, og det fantes lasterampe på stedet. Ifølge samme bok ble ekspedisjonsbygningen tilbygget bolig i 1911. Ifølge Banedata 2004 ble statusen oppgradert fra stoppested til stasjon i 1916. I 1920-årene hadde stasjonen to gjennomgående spor og et buttspor som senere ble fjernet. I tillegg til vanlig trafikk betjente stasjonen poståpneri, to bakerier, sagbruk, brenneri, frørenseiri og mølle. Uthus med privet og vedskjul ble i 1956 revet og erstattet med nytt tilsvarende på vestsiden.

Persontrafikken på banen ble nedlagt i 1963, samme år som Gjøvikbanen ble elektrifisert, og Kolbu ble sammen med Bøverbru, Lena og Skreia nedlagt som stasjon i sikkerhetsmessig henseende den 15. september. Godstrafikken på banen fortsatte frem til 1987, da banens standard var uforsvarlig dårlig. Etter nedleggelsen (formodentlig) ble stasjonsbygningen solgt. 17. juli brant den, det vil si bolig- og ekspedisjonsdelen. Godshusdelen står fortsatt (samt det jeg oppfatter som uthuset litt lenger vest). Fasaden ser ut til å være endret noe etter 2007, da Aspenberg fotograferte bygningen, som da hadde en bue under mønet som ikke lenger er der. Formodentlig er bygningen satt i stand. På branntidspunktet inneholdt denne delen et verksted.

Plattformen er på sørøstsiden av godshuset, og det ser ut til at en tursti går over den. Sporene gikk imellom disse. Banens trasé lar seg lett følge i området, selv om sporene er fjernet.

Kolbu stasjon lå 9,07 km fra Reinsvoll, 115,72 km fra Oslo og 287 moh. Også Arkivnett, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net har oppslag om stasjonen.

Godshus og plattform

Godshus og plattform

Turvei over plattformen

Sporene gikk imellom her

Plattform

Gangvei langs traseen mot Bøverbru

  • JERN-moss-jernbanestationen-m-tog-og-folk-paa-perrongen
  • jern moss
  • jern elverum
  • bergensbanen
  • NARVIK JERN
  • JERN
  • JERN NESBYEN

Norske jernbanestasjoner

Følges av 202 medlemmer.

Her er sonen for norske jernbanestasjoner. Legg ut bilder av stasjonene, så kan vi se hvor mange fine, eller stygge togstasjoner vi har. Bli medlem og legg ut bilder av jernbanestasjoner. Husk hvilken stasjon du har tatt bilde av, og gjerne info om stasjonen.

HUSK:

  • Sett bildet på kartet
  • og kryss av for ropert når du legger det inn

Da vil det vises i lokalsone/lokalavis og flere ser det.

Mer om sonen
Origo Norske jernbanestasjoner er en sone på Origo. Les mer
Annonse

Nye bilder