Viser arkivet for stikkord utfasing

Snart slutt

Ved Nordsinni går det ikke lenger noe tog, og slik er det i grunnen her på Origo også.

Kjære medlemmer og lesere.

Som det lenge har fremgått av en melding øverst på siden, pensjoneres Origo ved månedsskiftet oktober/november 2016. Etter dette er det ikke lenger mulig å publisere noe eller redigere eller slette det som allerede er lagt ut. Jeg overlater til den enkelte å trekke konsekvensene av dette.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt med bilder, tekst og kommentarer, for innsatsen. Og en stor takk til Glenn Thomas Nilsen, som startet sonen. Det har vært stimulerende å være vert for denne sonen. Fra en forsiktig start i 2009 har vi klart å dokumentere det meste av de fleste jernbanestrekningene her i landet med bilder og en god del forklarende tekst. Jernbanen gav i sin tid folk en mobilitet de ikke hadde hatt før. Senere har den møtt konkurranse fra veigående transport, og mange jernbanestrekninger er nedlagt. Selv hadde jeg ganske begrensede kunnskaper om dette da vi satte i gang, men arbeidet med denne sonen har fått meg til å oppsøke stoff om emnet og økt bevisstheten om deler av vår historie. Jeg håper andre har opplevd noe av det samme.

Jeg har registrert norskjernbane.wordpress.com for å jobbe videre med stoffet, men vet ikke når jeg eventuelt får tid til å gjøre dette. Det er imidlertid endel stoff på gang, og noe av det som er publisert her, bør oppdateres.

Så altså: Takk for følget. Kanskje krysses våre veier ved en senere anledning.

Annonse