Viser arkivet for stikkord spikkestadlinjen

Planovergang nord for Heggedal stasjon

Var det her Knutsen og Ludvigsen-filmen fra 1974 ble innspilt? Vi skuer inn i Store Røken tunnel alias Spikkestad tunnel 1 fra Gullaug-siden, ved Spikkestadlinjen vest for Spikkestad, altså langs det som var Drammenbanens trasé frem til 1973. Filminnspillingen skal ha funnet sted ved en tunnel på denne nedlagte strekningen (se her og her), uten at det sies konkret hvilken, og dette er den lengste av dem.

Gullaug stasjon

Gullaug holdeplass på Drammenbanen åpnet den 21. november 1956 og ble nedlagt i 1973 da Lieråasen tunnel åpnet og førte Drammenbanen utenom Gullaug. Passasjertrafikken på den gamle traseen fortsatte mellom Asker og Spikkestad. Enkelte steder kan man lese at trafikken fortsatte til Gullaug i en årrekke etter omleggingen, men dette bygger trolig på en misforståelse, idet det må dreie seg om Gullaugkleiva lasteplass, en drøy kilometer fra Spikkestad stasjon. Og da snakker vi om godstrafikk.

Plattformen på Gullaug er der fortsatt, og det er satt opp en informasjonstavle med et kart. I denne skildringen fra 1999 er det avbildet et leskur, men dette er siden revet. Det er sporløst forbi den nedlagte holdeplassen, og den gamle jernbanetraseen er en populær gang- og sykkelvei.

Gullaug holdeplass lå 39,32 km fra Oslo V og 2,53 km fra Spikkestad stasjon. Andre oppslag er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Wikipedia.

Bringebær er godt, men det er et dårlig tegn når vegetasjonen på plattformen innbyr til bærplukking. Åsåker holdeplassSpikkestadlinjen er nedlagt, og dermed har naturlig nok det meste av vedlikehold opphørt.

Røyken stasjon

Røken stasjon åpnet med Drammenbanen i 1872 og skiftet navn til Røyken i 1919. I 1973 åpnet Lieråsen tunnel, og strekningen fra Asker til Spikkestad ble en sidegren som går under betegnelsen Spikkestadlinjen. Stasjonen ble nedgradert til holdeplass i 1993.

Her stopper lokaltogene mellom Lillestrøm og Spikkestad. Holdeplassen er ubetjent, men har billettautomat og venterom. Jernbaneverket skildrer tjeneestetilbudet. For øvrig huser stasjonsbygningen et pizzabakeri. Det er ikke lenger noe krysningsspor her.

Røyken holdeplass er 33,63 km fra Oslo V eller 34,45 km fra Oslo S og 117 moh. Wikipedia-oppslaget herfra er relativt detaljert, og ellers finnes det oppslag blant annet hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB og Rom eiendom.

Spikkestad stasjon

En strandet stasjonsbygning

Spikkestad stasjon i Røyken kommune er endestasjon på Spikkestadlinjen, men før Lieråstunnelen åpnet i 1973, var dette en del av Drammenbanen. Spikkestad åpnet som lasteplass i 1885, altså noen år etter banen, som åpnet i 1872. Status ble oppgradert til stoppested i 1886 og stasjon i 1913. Før 1894 ble navnet skrevet Spikestad.

En billettkiosk fra tidlige dager er revet, og i 1922 ble den opprinnelige stasjonsbygningen fra Høvik stasjon flyttet til Spikkestad. Den står der fortsatt, men den har skiftet farge gjennom årene, som man ser av bilder hos Norsk jernbaneklubb. Stasjonsområdet er blitt grundig oppgradert i to omganger. I 2009, da bildene her ble tatt, ble det ene sporet fjernet og perrongen forlenget. I 2012 var stasjonen stengt en periode mens nye perronger ble bygget og spor lagt. Stasjonen er også flyttet et par hundre meter mot Røyken og Åsåker, og stasjonsbygningen ligger der som strandet og omgitt av biler. Høsten 2013 bar stasjonen fortsatt litt preg av å være anleggsområde.

Stasjonen trafikkeres nå igjen av lokaltog med Lillestrøm som motsatt endestasjon, etter at denne linjen en periode var knyttet sammen med Moss. Servicetilbudet er forklart i Jernbaneverkets oppslag.

Spikkestad stasjon er 26,69 km fra Oslo V eller 37,51 km fra Oslo S og 139 moh. Det er oppslag om stasjonen også hos Wikipedia, Jernbane.net, NSB og Rom eiendom.

Anleggsarbeid i 2009

Anleggsarbeid i 2009

Anleggsarbeid i 2009

Dagens stasjon

Dagens stasjon

Dagens stasjon

Åsåker stasjon

Åsaker holdeplass på Drammenbanen åpnet i 1959, og skrivemåten ble endret til Åsåker året etter. Vi befinner oss mellom Røyken og Spikkestad, altså på den sidegrenen som etter åpningen av
Lieråstunnelen i 1973 er kjent som Spikkestadlinjen. Ifølge «Banedata 2004» ble holdeplassen flyttet hundre meter nærmere Oslo i 1976, men det er mulig det bare dreier seg om en plattformutvidelse.

Her har det aldri vært noe mer enn leskur ved plattformen. Det er trapp opp til plattformen (riktignok med skinner for barnevogn) og ingen tilrettelegging for bevegelseshemmede. Driftsmessig har det vært litt frem og tilbake. Det var slutt på togstopp en kort periode før det begynte igjen i begynnelsen av 2007. Fra desember 2012 er det imidlertid slutt igjen. Sommeren 2013 er leskuret fjernet, bringebærbuskene stikker opp gjennom plattformen, og grusen fra forrige vinter ligger igjen. Stasjonsskilt er tatt ned, og veien opp til plattformen er sperret av med bom.

Holdeplassen er 35,32 km fra Oslo V eller 36,06 km fra Oslo S. Andre oppslag er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia og Jernbane.net.

Heggedal stasjon

Heggedal holdeplass åpnet den 2. mars 1874 med privat billettsalg og ble oppgradert til stasjon den 1. mai samme år. Dette var et par år etter åpningen av Drammenbanen, som den lå ved. Etter at Lieråstunnelen åpnet i 1973, er strekningen mellom Asker og Spikkestad ikke lenger på hovedlinjen, men utgjør nå en sidegren, Spikkestadlinjen.

Stasjonsbygningen er fra 1874 og ble tegnet av Georg Bull. Den er blitt ombygget noe gjennom årene, og den har åpenbart skiftet farge siden 1990-tallet. Den huser i dag en kafé, og de reisende tilbys venterom på hverdager. Stasjonen ble oppgradert og ombygget i 2012 og fikk da nye plattformer og overbygg der de reisende kan krysse mellom plattformene. Jernbaneverkets oppslag viser servidetilbud og rutetider. Her stopper lokaltogene Lillestrøm og Spikkestad.

Heggedal stasjon er 28,51 km fra Oslo V eller 29,34 km fra Oslo S og 99,2 moh. Det finnes oppslag om stasjonen også hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon, NSB og Rom eiendom.

Gullhella stasjon

Gullhella holdeplass ved Drammenbanen åpnet i 1937. Etter åpningen av Lieråstunnelen i 1973 har imidlertid denne delen av Drammenbanen blitt en sidegren som går under betegnelsen Spikkestadlinjen. Vi befinner oss Asker kommune, noen kilometer utenfor Asker sentrum, sør for Bondivann og nord for Gjellumvannet.

Holdeplassen ligger et stykke unna bebyggelsen, så man må gå noen hundre meter langs en vei for å komme til den. Her er det bare leskur — ingen stasjonsbygning eller bemanning. Etter at bildet her ble tatt, har holdeplassen fått nytt leskur og bedre parkeringskapasitet. Her stopper lokaltogene mellom Lillestrøm og Spikkestad.

Gullhella holdeplass er 26,24 km fra Oslo V eller 26,96 km fra Oslo S. Også Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Wikipedia, Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon, NSB og Jernbaneverket har oppslag om holdeplassen.

Annonse