Viser arkivet for stikkord sørum

En gårdsvei krysser tertittsporet helt ved enden ved Fossum stasjon.

Fossum stasjon

Fossum holdeplass på Aurskog-Hølandbanen åpnet i 1948, altså sent i banens historie, og ble nedlagt med banen i 1960. Det ser ikke ut til å ha vært stasjonsbygning her i den tiden.

Så fikk stedet nytt liv da museumsbanen Tertitten åpnet. På grunn av praktiske hindringer kom ikke museumsbanen lenger enn hit. Det ble laget kryssingsspor i 1970, og senere ble stasjonsbygningen fra Mork (se også her) restaurert og satt opp på Fossum, som altså er endestasjon. Den enkle bygningen ble i likhet med andre stasjonsbygninger på banen i sin tid tegnet og oppført av Günther Schüssler.

Det later til at den opprinnelige holdeplassen lå 3,69 km fra Sørumsand, forbi Fossum bru, mens endestasjonen på museumsbanen ligger på Sørumsand-siden av broen ved 3,22 km. Stasjonen er omtalt eller avbildet på Tertittens nettsted og Jernbane.net (samt på flere bilder her i sonen).

Klar til avgang

På vei ut

Her slutter Tertitten

Her slutter Tertitten, ved Fossum stasjon. Nedenfor skimter vi fylkesvei 171.

Var en svipptur innom Fossum stasjon da Tertitten akkurat kjørte ut fra stasjonsområdet.

Sørumsand stasjon (Tertitten)

Urskog-Hølandsbanen (fra 1947 Aurskog-Hølandbanen og på folkemunne gjerne kalt Tertitten) ble forlenget fra Bingsfoss til Sørumsand i 1903. Der var det allerede en stasjon ved Kongsvingerbanen, og den fikk ny bygning tegnet av Paul Armin Due. Gamle bilder (se f.eks. her) tyder på at de to banene gikk på hver sin side av stasjonsbygningen, med Kongsvingerbanen på sørøstsiden og Tertitten på nordvestsiden. Sørumsand var omlastingsstasjon mellom banene, som hadde forskjellig sporvidde.

Da Aurskog-Hølandbanen ble nedlagt og arbeidet med museumsbane tok til, endte museumsbanen ikke så langt fra Bingsfoss ungdomsskole til utpå 1980-tallet. Masse dugnadarbeid har imidlertid forlenget banen inn til området rundt Sørumsand stasjon igjen, og anlegget ser ut til å være bygget opp fra grunnen av (i 1987-89). Stasjonsbygningen har Bjørkelangen stasjon som forbilde. Den ble i likhet med de andre stasjonene på banen tegnet av Günther Schüssler. Anlegget omfatter kranspor med omlastingsanlegg mellom banene, og illuderer forholdene slik de var en gang i tiden, skjønt Tertittstasjonen ligger et lite styke bortenfor Kongsvingerbanen i dag. Et verksted stod klart i 1992. Se ellers venneforeningens nettsted samt dette bildet fra drift ved museumsbanen.

Et skilt på stasjonsbygningen kunngjør at vi er 37,74 km fra Oslo, 56,28 km fra Skulerud og 121,5 moh. Stasjonen er også skildret her, og Jernbane.net har en rekke bilder. Blant disse gamle bildene er også noen som viser tog på (A)urskog-Hølandbanen.

Sørumsand stasjon (Kongsvingerbanen)

Sørumsanden stoppested på Kongsvingerbanen åpnet i 1892, ble oppgradert til stoppested i 1895 og fikk stasjonsstatus i 1903, ifølge Norsk jernbaneklubbs nettsted, mens boken «Banedata 2004», som er utgitt av NJK, opererer med stoppestedstatus fra starten av. Navnet ble endret til Sørumsand i 1909. Eldre bilder viser en annen stasjonsbygning her (av Schirmer og von Hanno?). Den nåværende bygningen tegnet av Paul Armin Due. Den er ifølge Artemisia.no fra 1910, mens Banedata tidfester den til 1903. Det siste virker mest sannsynlig, også med tanke på at dette bildet av Anders Beer Wilse skal være tatt i 1907. I dag er det ikke mye Due-preg over stilen. Bygningen er kraftig bygget om og fasaden forenklet. I gamle dager hadde den største delen av bygningskroppen gavlretning vinkelrett på dagens, og den var høyere og med brattere møne.

Vi befinner oss 16,51km fra Lillestrøm, 37,53 km fra Oslo S og 120,1 moh. Det later til at det meste av tog på Kongsvingerbanen stopper her. Stasjonen har vært fjernstyrt siden 1966. Den er ubetjent, men har én billettautomat og tre validatorer, ifølge NSB. Venterommet er åpent om morgenen i vinterhalvåret. Ellers henvises til leskur. Det er buss- og drosjeholdeplass ved stasjonen.

Fra 1903 til 1960 var Sørumsand overgangsstasjon mellom Kongsvingerbanen og Urskog-Hølandbanen (også kalt Tertitten). Dette er omtalt i forbindelse med stasjonen på museumsbanen.

Oppslag om stasjonen er ellers å finne hos Wikipedia, Jernbane.net og Jernbaneverket.

Blaker stasjon

Blaker stasjon åpnet i 1862 som en av de opprinnelige stasjonene på Kongsvingerbanen. I begynnelsen gikk det ferge over Glomma fra stasjonsområdet — først ble de rodd, siden var det forskjellige former for motorisert drift. Den opprinnelige stasjonsbygningen var av Haga-typen og ble tegnet av Schirmer og von Hanno. Den lå på nedsiden av jernbanelinjen og kan ses på bilder hos Norsk jernbaneklubb fra 1976, samme år som det ble revet. Det kan se ut til at det hadde sammenheng med et ras. Nåværende ekspedisjonsbygning er ifølge «Banedata 2004» tegnet ved NSBs arkitektkontor og oppført i 1952.

Blaker stasjon er 20,90 km fra Lillestrøm, 41,98 km fra Oslo S og 114,3 moh. Her stopper lokaltog mellom Skøyen og Årnes/Kongsvinger (men stort sett ikke fjerntog som går videre til Sverige). Stasjonen er ubetjent, og de reisende er henvist til leskuret for ly mot været. Stasjonen er ikke tilrettelagt for bevegelseshemmede: Et trinn må forseres for å nå den ytre plattformen. Det er ellers meldt at stasjonen forfaller og malingen flasser av, men det ser ut til at dette er rettet opp.

Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB og Jernbaneverket har oppslag om stasjonen.

Lindeberg stasjon

Linneberg stasjon på Hovedbanen åpnet i februar 1944, og skrivemåten ble endret til Lindeberg i mai samme år, ifølge Norsk jernbaneklubb. Stasjonsbygningen ble ifølge Banedata 2004 oppført året før åpningen, og den brant ned i 2006.

Stasjonen ble ombygget i forbindelse med utbyggingen av Gardermobanen. Det ser imidlertid ikke ut til at lokaltogene på Gardermobanen stopper her, selv om stasjonen strengt tatt også ligger langs den. Stopper gjør derimot lokaltogene på Hovedbanen, det vil si mellom Dal og Drammen. Det er lagt opp til at tog som ikke stopper her, kan kjøre raskt forbi på de ytre sporene, jf. bildet over.

Vi befinner oss 32,28 km fra Oslo S (32,39 km etter enkelte beregninger) og 153 moh. Stasjonen er også omtalt hos Wikipedia, Jernbane.net, Jernbaneverket og NSB.

Utgangen fra Lindeberg stasjon. Ingen feststemning her i gården.

Frogner stasjon

Frogner stasjon åpnet med Hovedbanen i 1854, og bygningen ble tegnet av Schirmer og von Hanno — i liket med andre stasjonsbygninger ved banen. Banedata 2004 omtaler Frogner i samme grupppe som Kløfta, Dal og Grorud hva type stasjonsbygning angår, og da må vi vel sammenligne med den opprinnelige Kløfta-bygnignen på Jernbanemuseet. Vi finner et par bilder av den opprinnelige bygningen her. Frogner av i dag er en etasje høyere og mangler de tidligere sveitserstildetaljene, uten at undertegnede har klart å spore endringene underveis. Et glimt fra stasjonens historie er ellers skildret hos Blaker og Sørum historielag, og den avsporingen som er omtalt der, er også avbildet samme sted som den opprinnelige bygningen.

Gardermobanen svinger utenom Frogner på østsiden. Stasjonen trafikkeres av lokaltog mellom Drammen og Dal og mellom Kongsberg og Eidsvoll. Sistnevnte følger Gardermobanens trasé gjennom Romeriksporten til Lillestrøm og mellom Kløfta og Eidsvoll. Stasjonen er i dag fjernstyrt og ubemannet, men har ifølge NSB og Jernbaneverket vinteråpent venterom om morgenen.

Det er potensielt store endringer på gang her, idet det er ønske om å utvide kapasitet og sikkerhet for person- og godstrafikk. Et utgangspunkt for å holde seg orientert i saken kan være denne nettsiden hos Sørum kommune.

Frogner stasjon er 29,86 km fra Oslo S og 124,7 moh, og det finnes omtale også hos Wikipedia, Rom eiendom, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net.

Leskur på Frogner stasjon

Plattformen er bygget over et nedlagt sidespor

Rånåsfoss stasjon

Rånåsfoss stasjon på Kongsvingerbanen er i Sørum kommune, nær grensen til Nes. Den åpnet som Raanaasfoss stoppested (privat midlertidig ekspedisjonssted) i 1918, og stedet ble utbygget i forbindelse med anleggelsen av Rånåsfoss kraftstasjon. Skrivemåten Rånåsfoss ble brukt fra 1921, og status ble oppgradert til stasjon i 1927. Stasjonen ble fjernstyrt i 1966 og ubemannet i 1969.

Den opprinnelige bygningen er revet, og dagens bygning sies å være tegnet ved NSBs arkitektkontor og oppført til stedet fikk stasjonsstatus. Stasjonsbygningen ligger øst for sporet, mens parkeringsplassene er på vestsiden, og man må krysse ved en planovergang på nordsiden for å komme mellom de to.

Her stopper først og fremst lokaltogene til/fra Årnes, men også enkelte lokaltog som fortsetter til Kongsvinger.

Vi er 24,05 km fra Lillestrøm, 45,11 km fra Oslo S og 122,5 moh. Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB og Jernbaneverket har også oppslag om Rånåsfoss stasjon.

Annonse