Viser arkivet for stikkord romerike

Fetsund jernbanebro over Glomma

Planovergang ved Nordby holdeplass nord for Jessheim sentrum.

Planovergang ved Nerdrum holdeplass der fylkesvei 279 krysser Kongsvingerbanen.

Skulerud stasjon

Nordover gjennom stasjonsområdet med lokstallen i bakgrunnen

Skulerud stasjon ble endestasjon på Urskog-Hølandsbanen (se også Wikipedia) da den ble forlenget fra Bjørkelangen og hit i 1898. Vi befinner oss dypt inne i Hølands skoger, 56,44 km fra Sørumsand langs banens trasé og 125 moh.

Her stod det en gang en stasjonsbygning som var tegnet av en arkitekt Trønnes, men den er for lengst revet etter at banen ble nedlagt i 1960. Det er nå grendehus omtrent der stasjonen lå. Det som gjør at Skulerud fortsatt er av noe interesse for jernbaneentusiaster, er lokstallen som er avbildet her. Det var i sin tid også svingskive på stedet, og og Jernbane.net avbilder en tømmerkran. Ellers er vi naturligvis mange mil forbi endestasjonen på dagens museumsbane. Se ellers denne baneoversikten.

Det finnes oppslag om Skulerud stasjon også hos Norsk jernbaneklubb. Wikipedia gjengir et gammelt Wilse-bilde, og det finnes gamle bilder her.

Lokstallen er godt synlig fra FV125

Det synger på siste verset for stasjonsbygningen fra 1937 på Finstadbru. Siden et besøk på stedet i 2009 har tydeligvis en skorstein rast sammen eller blitt fjernet, og det er lagt presenning på taket. Sagbruksskiltet er tatt ned, og utspringet holdes på plass med tauverk. En jernbanenerd som vil se denne bygningen før den forsvinner, bør kjenne sin besøkelsestid.

En gårdsvei krysser tertittsporet helt ved enden ved Fossum stasjon.

Fossum stasjon

Fossum holdeplass på Aurskog-Hølandbanen åpnet i 1948, altså sent i banens historie, og ble nedlagt med banen i 1960. Det ser ikke ut til å ha vært stasjonsbygning her i den tiden.

Så fikk stedet nytt liv da museumsbanen Tertitten åpnet. På grunn av praktiske hindringer kom ikke museumsbanen lenger enn hit. Det ble laget kryssingsspor i 1970, og senere ble stasjonsbygningen fra Mork (se også her) restaurert og satt opp på Fossum, som altså er endestasjon. Den enkle bygningen ble i likhet med andre stasjonsbygninger på banen i sin tid tegnet og oppført av Günther Schüssler.

Det later til at den opprinnelige holdeplassen lå 3,69 km fra Sørumsand, forbi Fossum bru, mens endestasjonen på museumsbanen ligger på Sørumsand-siden av broen ved 3,22 km. Stasjonen er omtalt eller avbildet på Tertittens nettsted og Jernbane.net (samt på flere bilder her i sonen).

Klar til avgang

På vei ut

Her slutter Tertitten

Plattformen på Svingen holdeplass øst for Fetsund er forlenget i begge retninger og har ristet av seg nedleggelsesspøkelset — muligens midlertidig. Det sies her at plattformen er 84 meter pang, mens forskriftene krever 110 meter. Det er snakk om å anlegge ny stasjon. Hvis vi skal tolke det bokstavelig, betyr det vel at de finner et annet sted litt lenger nord der det er bedre plass og kanskje litt rettere.

Sørumsand stasjon (Tertitten)

Urskog-Hølandsbanen (fra 1947 Aurskog-Hølandbanen og på folkemunne gjerne kalt Tertitten) ble forlenget fra Bingsfoss til Sørumsand i 1903. Der var det allerede en stasjon ved Kongsvingerbanen, og den fikk ny bygning tegnet av Paul Armin Due. Gamle bilder (se f.eks. her) tyder på at de to banene gikk på hver sin side av stasjonsbygningen, med Kongsvingerbanen på sørøstsiden og Tertitten på nordvestsiden. Sørumsand var omlastingsstasjon mellom banene, som hadde forskjellig sporvidde.

Da Aurskog-Hølandbanen ble nedlagt og arbeidet med museumsbane tok til, endte museumsbanen ikke så langt fra Bingsfoss ungdomsskole til utpå 1980-tallet. Masse dugnadarbeid har imidlertid forlenget banen inn til området rundt Sørumsand stasjon igjen, og anlegget ser ut til å være bygget opp fra grunnen av (i 1987-89). Stasjonsbygningen har Bjørkelangen stasjon som forbilde. Den ble i likhet med de andre stasjonene på banen tegnet av Günther Schüssler. Anlegget omfatter kranspor med omlastingsanlegg mellom banene, og illuderer forholdene slik de var en gang i tiden, skjønt Tertittstasjonen ligger et lite styke bortenfor Kongsvingerbanen i dag. Et verksted stod klart i 1992. Se ellers venneforeningens nettsted samt dette bildet fra drift ved museumsbanen.

Et skilt på stasjonsbygningen kunngjør at vi er 37,74 km fra Oslo, 56,28 km fra Skulerud og 121,5 moh. Stasjonen er også skildret her, og Jernbane.net har en rekke bilder. Blant disse gamle bildene er også noen som viser tog på (A)urskog-Hølandbanen.

  • bergensbanen-myrdal-stasjon-smaaformat-brukt-1910
  • bergensbanen-langs-kroederen-smaaformat-brukt-1907
  • jern sannesund-smaaformat-brukt-1907
  • LILLESTRØM -stasjon-smaaformat-brukt-1920
Annonse