Viser arkivet for stikkord ringsaker

Vea planovergang på Dovrebanen gir adkomst til gården Vea nedre, litt nord for Moelv. I området lå det en holdeplass fra 1937 til 1967. Dens posisjon oppgis i Banedata 2004 til 158,37 km. Til sammenligning ligger Moelv stasjon på 155,95 km og Ring stasjon på 159,81 km, så det kan tenkes at holdeplassen lå like nord for planovergangen, som er nær sørenden av en rett strekning. Undertegnede har imidlertid ikke spurt noen lokale om saken.

Nordover: Lå holdeplassen her?

Mot Hamar

Det skiftes sviller ved Brøttum stasjon.

For anledningen på Moelv stasjon

Grønvold stasjon

Grønvold holdeplass på Dovrebanen åpnet den 22. mai 1937, ifølge «Banedata 2004». Holdeplassen lå mellom Brøttum og Bergseng. Posisjonen oppgis til 171,38 km i begynnelsen og 171,45 km fra 1962. Holdeplassen ble nedlagt 5. november 1967, i likhet med flere andre på strekningen.

Stasjonsskiltet henger i dag på et hus som står litt tilbaketrukket fra sporet, i en sving, og det er vel tvilsomt om dette huset hadde noe med den nedlagte holdeplassen å gjøre. Banedata nevner ingenting om bygning, så vi får tro at det dreide seg om en liten treplattform med skilt.

Bortsett fra at Grønvold holdeplass figurerer i baneoversikter (for eksempel i Nebysamlingene og Wikipedia), er det ikke mye omtale å finne, og undertegnede hører gjerne fra folk som vet mer om stedet.

Bildet er tatt gjennom togvinduet i fart og ble dessverre litt uskarpt (og med gjenskinn). Huset ble for øvrig hvitmalt i 2015.

Bergsvika kryssingsspor

Alle som har tatt toget mellom Hamar og Lillehammer noen ganger, har opplevd at det stopper her for å vente på kryssende tog. Vi er ved Bergsvika kryssingsspor på Dovrebanen, et stykke nord for Moelv og sør for Brøttum. Posisjonen oppgis til 162,91 km fra Oslo S, og kryssingssporet åpnet den 23. august 1993 — i tide til OL, som ledd i arbeidet med å bedre kapasiteten på banen.

En gang i tiden lå det en holdeplass med samme navn i nærheten. Ifølge «Banedata 2004» åpnet holdeplassen den 22. mai 1937 ved posisjon 162,76 km, mens posisjonen fra 12. februar 1956 oppgis til 162,40 km. Holdeplassen ble nedlagt den 29. mai 1972.

Også Norsk jernbaneklubbhar et oppslag om kryssingssporet, og Jernbane.net har bilder i sitt oppslag m Dovrebanen.

I Brøttumstraktene

Ring stasjon

Ring var en stasjon på Dovrebanen knappe fire kilometer nord for Moelv stasjon, litt nord for Vea gartneri (og en holdeplass med samme navn som ikke lenger finnes). Vi befinner oss 159,81 km fra Oslo S.

Stasjonen åpnet med banestrekningen Hamar-Tretten i 1894. Den ble nedgradert til stoppested i 1930, oppgradert til stasjon igjen i 1940 og nedgradert til holdeplass i 1965, alt ifølge Banedata 2004. Den opprinnelige stasjonsbygningen — som minner sterkt om andre stasjonsbygninger av Paul Due i området — brant i 1940, og det kom en ny bygning samme år som ligner svært mye på bygningen på nedlagte Steinsrud stasjon. Denne bygningen ble revet i 1981, og holdeplassen ble nedlagt i 1988. Godshuset ble flyttet til Kvitfjell i 1993 og står som stasjonsbygning der.

Norsk jernbaneklubb har bilder av begge bygningene. Jernbane.net har også oppslag om den nedlagte stasjonen, men ingen bilder av stasjonsbygninger. Også Digitalt museum har bilder av stasjon med den eldste bygningen.

Ringsaker stasjon

Ringsaker stasjon lå mellom Moelv og Rudshøgda, 152,48 km fra Oslo og 3,47 km fra Moelv. Stasjonen lå like nedenfor Ringsaker folkehøyskole, litt vest for der Tandevegen krysser jernbanen. I dag er det bare noen plattformrester igjen som naturen er i ferd med å erobre tilbake, men her var det en gang i tiden en bygning som lignet på mange andre stasjonsbygninger i området tegnet av Paul Due.

Stasjonen åpnet som Tande stasjon i 1894 samtidig med banestrekningen Hamar-Tretten. Vi befinner oss ved det de fleste kaller Dovrebanen, men som enkelte jernbanenerder kan komme til å kalle ting som Hamar-Selbanen, Hamar-Trettenbanen eller Eidsvoll-Dombåsbanen. Stasjonsnavnet ble endret til Ringsaker i 1913, stasjonen ble nedgradert til holdeplass i 1965 og holdeplassen ble nedlagt den 29. mai 1988. Da var stasjonsbygningen blitt revet i 1976. Det går bare enkeltspor forbi her i dag.

Ringsaker stasjon er omtalt i Banedata 2004, og det finnes oppslag om den hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Wikipedia.

Alternativ vinkel

Murrester

Stasjonsområdet var bak denne porten

Veldre stasjon

Veldre er Brumunddals nordlige utpost. Veldre stasjon på Dovrebanen åpnet med strekningen Hamar-Tretten i 1894, og den hadde som nabostasjonene en stasjonsbygning tegnet av Paul Due. Gamle bilder viser at bygningen lignet på nabostasjonenes (se oppslagssiden for Dovrebanen eller søk i Digitalt museum).

Stasjonen ble ifølge Banedata 2004 nedgradert til ubetjent holdeplass i 1965. Stasjonsbygningen ble revet i 1970, og i 1988 var det slutt på virksomheten her. Da undertegnede tok bildene her høsten 2010, ble stasjonsområdet brukt som lagerplass i forbindelse med byggevirksomhet, og det ble meldt om innbrudd i en container. Det var i sin tid en ulykke nord for Veldre stasjon.

Veldre stasjon lå 144,2 km fra Oslo S, 4,3 km fra Brumunddal og 189 moh. Stasjonen er avbildet eller omtalt i oppslag hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Nebysamlingene, uten at det fremkommer mer informasjon enn det som er nevnt her.

Maihaugen

Byavdelingen på Maihaugen er ment å gjenspeile Lillehammer slik byen tok seg ut omkring 1900, og omfatter dermed en rekke bygg fra 1800-tallet. Oppe i dette har man også laget en stasjon sammensatt av et tidligere pakkhus fra Brøttum stasjon som stasjonsbygning, en Narvesen-kiosk, et takoverbygg fra Lillestrøm og et togsett. Togsettet er gjort rede for på Maihaugens nettsted, og en rask titt i materielloversikten viser at damplokomotivet og to godsvogner er deponert fra Jernbanemuseet.

Dette er et eksempel på togmiljø på museum som ikke har noen direkte motsvarighet i en virkelig stasjon, men det illustrerer fenomenet togutbygging i en småby i en gitt tidsalder. Det er nærliggende å tenke på hvilken betydning utbyggingen av jernbanen hadde både i Lillehammer og i resten av landet på denne tiden, enten man er turist på Maihaugen eller reiser rundt og fotograferer jernbanestasjoner. På Maihaugen er skinnegangen ikke mer enn akkurat lang nok til å få plass til togvognene, men illusjonen er fullbragt med et stasjonsskilt med avstander til Oslo og Trondheim, og det henger også et utvalg rutetabeller fra gamle dager på veggen på stasjonsbygningen.

Se ellers flere bilder fra Maihaugen-stasjonen i dette albumet.

Alternativ vinkel

Og en til

Baksiden

Navneskilt 1

Navneskilt 2

Maihaugentoget

Og litt til

Mer av toget

40 mann 8 hester

Damplok under perrongoverbygg

Damplok (detalj)

Postvogn (detalj)

Annonse