Viser arkivet for stikkord ringerike

Hønen holdeplass

Hønen holdeplass på det som da var Bergensbanen, men som i dag kalles Roa-Hønefosslinjen, åpnet i 1930. Det dreier seg om en av disse småholdeplassene som det fantes så mange av fra 1930-tallet til opp mot 60-, 70- og 80-tallet. I dette tilfellet lå holdeplassen i Hønefoss by, litt nord for sentrum. Den lå like øst for der jernbanelinjen krysser Hønengata på en bro. Banedata 2004 opererer med en avstand på 30 meter fra broen, men det kan dreie seg om holdeplassens midtpunkt, så kanskje lå den tett inntil. Jernbanetraseen går på en fylling og er litt hevet over veinettet.

Posisjonen oppgis i Banedata til 88,20 km, regnet over Gjøvikbanen og Roa. Det blir 1370 meter fra Hønefoss stasjon. Det er ikke mange rester av holdeplassen å se på bilder på nettet, men Norsk jernbaneklubb viser til omtrent samme plassering som på bildet over. Holdeplassen ble ifølge Banedata nedlagt den 28. mai 1989.

Tangen holdeplass

Tangen holdeplass på Randsfjordbanen er drøyt halvannen kilometer nord for Tyristrand stasjon. Den åpnet 18. juli 1946, og det var slutt på persontrafikken i 2001. Holdeplassen er imidlertid fortsatt oppført i Jernbaneverkets Network Statement, og er dermed ikke formelt nedlagt.

Ved den korte treplattformen står et leskur som i dag brukes som lagerskur. Holdeplassen ligger langs en relativt smal vei med enkelte hus, men de som bor her, bruker altså bil når de vil ut i verden.

Tangen holdeplass er 112,31 km fra Oslo V (via Spikkestad). Oppslag finnes også hos Norsk jernbaneklubb og i Wikipedia samt naturligvis i Banedata 2004.

Hagabru holdeplass

Hagabru holdeplass på Randsfjordbanen er omtrent en kilometer sør for Tyristrand stasjon, ved posisjonen 109,74 km fra Oslo V (via Spikkestad). Det vil si: Det er det Banedata 2004, mens Wikipedia opererer med 109.,66 km.

Holdeplassen åpnet den 15. mai 1931, og ifølge Banedata ble den nedlagt allerede i november året etter, for så å gjenoppstå i 1960. Det opereres med en forskjell i posisjon på 50 meter. Det var visst slutt på moroa i 2001, og i dag er bare en plattformrest å se, ikke noe leskur. Plattformen er/var på nordsiden av en vei som krysser jernbanen på bro i øst/vest-retning.

Også Norsk jernbaneklubb har et oppslag om holdeplassen.

  • JERN BRO HØNEFOSS
  • JERN LJAN

Ask stasjon

Det er ikke mange fysiske spor etter Ask stasjon i dag, men ledningsfestene røper at det har vært to spor i stasjonsområdet, som lå like sør for en planovergang der man krysser Randsfjordbanen for å komme til Ask kapell. Vi befinner oss like sør for Hønefoss by.

Stasjonen åpnet i 1868 med fullføringen av Randsfjordbanen, og stasjonsbygningen ble tegnet av Georg Bull — som de fleste på strekningen. Det var også et lite uthus / godshus, og bygningene er avbildet hos Norsk jernbaneklubb. De ble revet i 1987. I 1971 ble stasjonen nedgradert til holdeplass. Det var slutt på persontrafikken i 1989, men formelt nedlagt ble holdeplassen først den 1. juli 2003. Ting tyder på at det var poståpneri ved stasjonen en gang i tiden. I dag er det ingen lokaltrafikk på strekningen, men Bergensbanens tog suser forbi i full fart.

Stasjonens posisjon oppgis til 118,03 km, og vi er 69 moh. Det er kort omtale også i Store Norske og Wikipedia.

Planovergang ved Ask på Randsfjordbanen (men i dag er det det Bergensbanens tog som suser forbi her). Like sør for planovergangen lå i sin tid Ask stasjon.

Det er kanskje slutt på lokaltrafikken, men det går faktisk tog på Randsfjordbanen. Dette er rett ved Ask utenfor Hønefoss, der toget nesten klarte å slippe unna uten å bli foreviget.

Nakkerud stasjon

Randsfjordbanen ble forlenget til Tyristrand i 1867 og til Randsfjord året etter, men først i 1874 åpnet Nakkerud stasjon. Den ble nedgradert til holdeplass i 1971 og ser ut til å ha mistet persontrafikken i 2001. Her stod det opprinnelig en stasjonsbygning tegnet av Georg Bull. Stasjonen slik den opprinnelig så ut, er avbildet på side 5 her, mens dette bildet viser stasjonsbygningen i 1991, året før den ble revet. Nå står bare et leskur igjen ved en plattform der naturen sakte, men sikkert spiser seg gjennom asfalten og tar stedet tilbake. På motsatt (vestre) side av sporet og litt nordover står en teglbygning som en gang huset meieri og landhandel. Den er omtalt på side 3 i samme dokument som nevnt ovenfor. Enda litt lenger nord er en planovergang.

Vi befinner oss på vestsiden av Tyrifjorden, et stykke sør for Tyristrand, og den nedlagte holdeplassen ligger en drøy kilometer øst for riksvei 35. Her suser Bergensbanens tog forbi. Det er bare ett spor her i disse dager, men det har nødvendigvis vært to en gang i tiden.

Posisjonen er 105,19 km, og høyden over havet 74,2 meter. Andre oppslag om Nakkerud stasjon / holdeplass er å finne hos Norsk jernbaneklubb (som også har et bilde fra 1905) og Jernbane.net. Også denne turskildringen dokumenterer Nakkerud.

Skrå vinkel

Tidligere meieri til venstre

Planovergang ikke langt fra nedlagte Nakkerud holdeplass (Randsfjordbanen, men det er Bergensbanens tog som går forbi her).

Tyristrand stasjon

Kinn stasjon åpnet den 25. november 1867, da Randsfjordbanen ble forlenget dit. Stasjonen har endret navn flere ganger: Skjærdalen fra 1868, Skjerdalen fra 1894, Skjærdalen igjen fra 1905 og Tyristrand fra 1918. Stasjonen ligger litt nedover mot Tyrifjorden fra riksvei 35, som går gjennom tettstedet.

I likhet med de fleste stasjoner på strekningen har Tyristrand stasjonsbygning tegnet av Georg Bull. Den sies gjerne å være av Asker-typen, og da siktes det til den opprinnelige bygningen på Asker stasjon, ikke dagens. Enkelte endringer har vært gjort — og visstnok mer enn på Vikersund. I boken «Neste stasjon» påpekes det at de opprinnelige vinduene er skiftet ut med funkisvinduer. Gamle bilder hos Norsk jernbaneklubb viser dessuten at bygningenes farge har skiftet gjennom tidene. Stasjonsbygningen er oppført på vernelisten.

Stasjonen fikk sikringsanlegg og ble fjernstyrt i 1974. Den ble ubemannet i 1982, og det var slutt på persontrafikken i 2001. Det er Bergensbanens tog som kjører forbi her. Det er to gjennomgående spor samt ett buttspor i stasjonsområdet. De to førstnevnte har betongsviller, mens buttsporet har tresviller. Like nordøst for stasjonen (på Hønefoss-siden) er en planovergang.

Tyristrand stasjon er 110,68 km fra Oslo V (via Spikkestad og Drammen) og 78,9 moh. Også Wikipedia og Jernbane.net har oppslag om den.

Annonse