Viser arkivet for stikkord rørosbanen

Det er ryddet skog rundt nedlagte Grundsetmoen holdeplass i Elverum, så nå bader plattformen i sol det meste av dagen.

Lyst på noen utfordringer i sommer?

Det var en gang en stasjon: Burud på Randsfjordbanen

For noen tiår siden lå holdeplassene tett i tett langs mange av jernbanelinjene våre. Siden er de effektivisert bort, men noen av dem er det fortsatt rester etter, som vi ser av en rekke bilder og oppslag i sonen her. I noen tilfeller er det vanskelig å vite hva som er igjen, og det er her du som jernbaneinteressert kan drive litt detektivarbeid.

La oss ta for oss to jernbanestrekninger, Randsfjordbanen mellom Hokksund og Hønefoss og Rørosbanen mellom Elverum og Rena. Her er det muligens noen uoppdagede rester, men vi vet ikke sikkert. Det finnes litt bakgrunnstoff i «Banedata 2004» og i stasjonsoversikten i Jernbaneverkets «Network Statement 2014».

Jernbaneverkets oversikt inkluderer en rekke stasjoner og holdeplasser som ikke er formelt nedlagt, men som for lengst har mistet persontrafikken, og det er disse det er interessant å finne ut mer om. For Randsfjordbanen gjelder det følgende:

 • Hassel (mellom Skotselv og Åmot; bilde 2003)

 • Linnerud (mellom Åmot og Geithus; bilder 2003)
 • Kattfoss (mellom Åmot og Geithus; bilde 2003)
 • Lerskallen (mellom Drolsum og Nakkerud)
 • Hagabru (mellom Nakkerud og Tyristrand; bilde 2011)
 • Tangen (bilde 2011)
 • Posisjonene kan sjekkes her

For Rørosbanen kan disse være aktuelle:

 • Bjørnenga (mellom Grundset og Øksna; undertegnede har vært ved planovergangen, som fikk nytt dekke i 2010, men var holdeplassen rett ved siden av, og hva er igjen?)

 • Sæteren (også mellom Grundset og Øksna)
 • Torgerstua (mellom Øksna og Rudstad; bilde av ukjent dato)
 • Bråten (mellom Rudstad og Åsta, helt sør i Åmot kommune)
 • Nygården (litt nærmere Åsta enn forrige; ble visstnok fjernet i 2002)
 • Delebekk (formodentlig like ved Bechsminne)
 • Skjærodden (like sør for Rena; det er også noen industrispor idet man nærmer seg Rena)
 • Posisjonene kan sjekkes her og her

Beliggenheten kan sjekkes nærmere hos Statens kartverk.

Av andre ting som vi ikke har fått med oss, kan nevnes godshuset ved Nor stasjonSolørbanen (der det muligens også finnes et uthus) samt Hasle holdeplass ved samme bane. Ved sistnevnte er muligens alle rester fjernet, men vi vet ikke sikkert.

Ellers er naturligvis vanlige stasjonsbilder av hus som fortsatt står der, stadig velkommen. God sommer!

 • ELVERUM
 • JERN JESSHEIM
 • JERN GEILO
 • jern singsås
 • Roset — Roset i Løten en kald desemberettermiddag
 • Roset plo — Planovergangen ved Roset i Løten en kald desemberettermiddag

Et desperat forsøk på å fotografere stasjoner vinterstid…

Vikingskipet stasjon

Vikingskipet holdeplass ved Rørosbanen åpnet den 16. august 1993 og ble brukt under OL i 1994. Den ligger ved et elektrifisert buttspor i utkant av Hamar stasjon — spor 42 — og kan brukes til kjøring av chartertog i forbindelse med arrangementer i Vikingskipet. Holdeplassen står imidlertid ikke i noen rutetabell.

Perrongen er på vestsiden av linjen, mens selve Vikingskipet er på østsiden. Det betyr at passasjerer må bruke undergang under jernbanelinjen for å komme til og fra stedet. Som bildet viser, er vegetasjonen i ferd med å bre seg utover den lite benyttede holdeplassen, som er omtalt også i Wikipedia og Nebysamlingene samt her og i «Banedata 2004».

Alvdal stasjon

Lilleelvdal stasjon på Rørosbanen åpnet med fullføringen av banen i 1877 og endret navn til Alvdal i 1919.

Stasjonsbygningen ble tegnet av P.A. Blix og er av typen mellomstasjon av 1. klasse — i likhet med stasjoner som
Tynset og Tolga. I 1897 fikk stasjonen vanntårn til avløsning for en tidligere vannstasjon. I gamle dager var det en god del krøttertransport over stasjonen, og det har vært fraktet betydelige volumer fra Folldal Verk, som hadde et sidespor med taubane her. En periode var det i den anledning også en lokstall med en brukt svingskive fra Hamar.

Bygningene har tydeligvis skiftet farge gjennom årene. Alvdal stasjon ble fjernstyrt i 1991 og ubemannet i 1997. Den har ikke noe billettsalg eller billettautomat, men venterommet er i bruk. Det er buss- og drosjeholdeplass rett ved, og Aukrustsenteret er i gangavstand fra stasjonen. Det kan se ut til at stasjonsbygningen brukes (eller har har vært brukt forsøksvis) som galleri. Sommeren 2011 ble det meldt om noe oppussingsbehov. Det kan ellers opplyses at det arbeides med historieskrivning om vokterboliger og ansatte i jernbanen i Alvdal kommune.

Vi befinner oss 324,23 km fra Oslo S og — ifølge Jernbaneverket — 506 moh. Det finnes ellers oppslag om Alvdal stasjon også hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Wikipedia, NSB, Rom eiendom og Johsern.com samt omtale i «Rørosbaneboka».

Os stasjon

Os stasjon åpnet med Rørosbanen i 1877 og fikk en stasjonsbygning tegnet av P.A. Blix. Den var av samme type som bygningene som ble oppført ved Opphus, Atna (brant 1934), Barkald, Auma (revet 2010) og Telneset (revet 1972). I 1889 kom det til lasterampe og flere sideposr, og i 1934 ble det bygget et vanntårn som ikke var i bruk ettter 1946. Det fortelles i «Rørosbaneboka» at det ble for trange forhold ved stasjonen etterhvert. var for lite, og det samme gjaldt sidesporkapasiteten.

Dagens stasjonsbygning er fra 1958 og ble tegnet av Guthorm Kavli ved NSBs arkitektkontor. Stasjonsområdet ble utbedret i samme omgang. Først i 1971 ble den gamle stasjonsbygningen revet. Stasjonen ble fjernstyrt og ubemannet i 1994. Det finnes ingen billettautomat, men venterommet er i bruk. Os tilhører en gruppe av stasjoner der plattformen må utbedres innen 2015 hvis ikke stasjonen skal bli nedlagt.

Vi befinner oss 384,87 km fra Oslo S og 601,7 moh. Ved 384,87 km gikk det i sin tid et sidespor til Os grustak. Det finnes oppslag om stasjonen også hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Wikipedia, NSB, Jernbaneverket, Rom eiendom og Johnsern.com.

Tolga stasjon

Tolgen stasjon på Rørosbanen åpnet med banen i 1877, og stavemåten ble endret til Tolga i 1919. Stasjonsbygningen ble tegnet av P.A. Blix og sies å være mellomstsjon av 2. klasse. Den minner imidlertid svært mye om Tynset og Alvdal, som sies å være av 1. klasse. Stasjonen ble oppført med privet, godshus og vannstasjon. Det gjenværende stasjonsanlegget er oppført på vernelisten.

Stasjonen ble fjernstyrt i 1994. Det er ingen billettautomat her, men venterommet er i bruk. Stasjonsområdet er blitt modernisert og stasjonen gjenåpnet som Tolga skysstasjon den 14. januar 2010. Det er buss- og drosjeholdeplass her. Tolga frivillighetssentral holder i stasjonsbygningen, og rett nord for stasjonen er det en planovergang.

Vi befinner oss 368,15 km fra Oslo S og 543,0 moh. Det finnes oppslag om stasjonen også hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Wikipedia, NSB, Jernbaneverket, Rom eiendom og Johnsern.com samt omtale i «Rørosbaneboka».

Tynset stasjon

Tønset stasjon på Rørosbanen åpnet med banen i 1877 og endret navn til Tynset i 1919. Stasjonsbygningen ble i likhet med mange andre på banen tegnet av P.A. Blix. Den var i likhet med bygningene på Alvdal og Tolga av typen mellomstasjon 1. klasse, men ble ombygget og utvidet i 1954. Bygningen har skiftet farge i løpet av sin historie.

Tynset overtok som overnattingsstasjon etter Koppang i 1885, skjønt etter 1907 var det en viss fordeling mellom de to stasjonene. Lokomotivstallen ble forlenget i 1884 og fikk en større svingskive året etter. Senere fulgte flere utvidelser. I 1902 kom enda en lokstall — for Trondheim distrikt. Tynset er ellers nordligste stasjon i Hamar distrikt. Ifølge «Rørosbaneboka» ble gjenværende lokstall nedlagt i 1964 og senere revet, men på Hamar-siden av stasjonsområdet står imidlertid en bygning som kan minne om en lokstall. Det fnnnes fortsatt svingskive ved stasjonen, men den brukes ikke. På Røros-siden av stasjonen er det planovergang.

Stasjonen ble fjernstyrt i 1994 og ubemannet i 2002. Det er ikke billettautomat på stasjonen, men venterommet er i bruk. Her stopper alle persontog på banen. Det later til at stasjonen har vært privateid siden 2004, og den ble solgt i 2010. Stasjonen huser et serveringssted, og ifølge Wikipedia er det også turistkontor der.

Tynset stasjon ligger 347,21 km fra Oslo S og 493,2 moh. Det finnes oppslag om den også hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB, Jernbaneverket, Arkivportalen og Johnsern.com.

Annonse