Viser arkivet for stikkord planovergang

Planovergang der fylkesvei 601 (Årlifossvegen) krysser Tinnosbanen, et stykke sørøst for Årlifoss holdeplass.

Planovergang ved Nordby holdeplass nord for Jessheim sentrum.

Planovergang ved Nerdrum holdeplass der fylkesvei 279 krysser Kongsvingerbanen.

Vea planovergang på Dovrebanen gir adkomst til gården Vea nedre, litt nord for Moelv. I området lå det en holdeplass fra 1937 til 1967. Dens posisjon oppgis i Banedata 2004 til 158,37 km. Til sammenligning ligger Moelv stasjon på 155,95 km og Ring stasjon på 159,81 km, så det kan tenkes at holdeplassen lå like nord for planovergangen, som er nær sørenden av en rett strekning. Undertegnede har imidlertid ikke spurt noen lokale om saken.

Nordover: Lå holdeplassen her?

Mot Hamar

Fylkesvei 505 krysser Hovedbanen ved Bøn stasjon.

Planovergang i Rakkestad der fylkesvei 124 krysser Østfoldbanens østre linje.

Planovergang nord for Heggedal stasjon

En gårdsvei krysser tertittsporet helt ved enden ved Fossum stasjon.

Annonse