Viser arkivet for stikkord oslo

Bombardier er et kjent navn for mang en trainspotter. Her er deres anlegg i Lodalen.

Under denne broen nederst i Huitfeldts gate gikk det en gang jernbanespor inn til Oslo V, men nå er det fylt opp, og i Lassons gate, like utenfor høyre billedkant, er det oppført boligblokker på den gamle jernbanetraseen.

Kaffereklamer på bygget til Joh. Johannson på Filipstad minner kanskje lokførere om at det er på tide å finne frem termosen?

Utsikt fra Munkedamsveien

  • ved-ljansbroen
  • JERN hurtigtog-601-paa-hoenefossbrua-i-sept-1952
  • JERN jernbanebroen-hoenefoss
  • JERN-sarpsborg

Kjelsås stasjon

Kjelsås stasjon har i likhet med nærliggende Grefsen stasjonsbygg tegnet av Paul Due. Her dreier det seg imidlertid ikke om en teglbygning, men en trebygning i dragestil. Stasjonen ble åpnet i 1900, samtidig som Gjøvikbanen (eller Nordbanen) åpnet til Røykenvik. Stasjonsanlegget (stasjonsbygg og uthus; sistnevnte er hvilebu for Oslo Sporveier) er i dag fredet. Selve stasjonsbygningen brukes til malekurs og atelier for Kjelsåspaletten og Atelier Frøberg.

Passasjerene er henvist til leskur ved spor 1 eller glassbur ved spor 2 for ly mot været, og stasjonen har vært ubetjent siden 1972. Ifølge NSB har stasjonen én billettautomat og to validatorer. Tidligere gikk det sidespor til industribedriftene ved Akerselva herfra. Like ved stasjonen ligger Teknisk museum, Kjelsås skole og boligområder, og stasjonen er en kort togtur unna Oslo sentrum. Tog er faktisk raskeste vei til sentrum, men det er langt færre avganger enn for buss og trikk. Bussen går fra stasjonsområdet og trikken et stykke opp i veien. Her stopper alle tog på Gjøvikbanen, både fjerntog og lokaltog. Vi er 10,28 km fra Oslo S og 155,6 moh.

Det finnes oppslag om stasjonen hos Wikipedia, Kulturbanen, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB
og Jernbaneverket samt i Oslo byleksikon.

Movann stasjon

Movann (Movatn) er siste stasjon på Gjøvikbanen i Oslo kommune. Den som vil et stykke inn i Nordmarka, kan altså ta toget hit på oslotakst og komme seg ganske greit til fiskevann som Ørfiske og Gørjene. Det er lokaltogene mellom Jaren og Skøyen som stopper her, ikke fjerntogene til Gjøvik.

Her var det krysningsspor da Nordbanen / Gjøvikbanen åpnet til Røykenvik i 1900. Stasjonsbygg og oppgradering til stoppested fulgte i 1927 og stasjonsstatus i 1935. Stedet ble fjernstyrt fra 1971 og ubetjent fra 1972. Stasjonsbygningen som stod her, var tegnet ved NSBs arkitektkontor. Den ble revet i 1973, ifølge Oslo byleksikon. I dag er de reisende henvist til leskur, men det står et par andre bygninger i området hvorav én kan tenkes å ha vært vokterbolig. Stasjonen ligger ved Søndre Movann, og jernbanen går inn i en tunnel like nord for stasjonen, på østsiden av Nordre Movann.

Vi befinner oss 19,34 km fra Oslo S og 271,8 moh.

Det finnes ellers oppslag om stasjonen hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia, Jernbane.net, NSB og Jernbaneverket.

Elisenberg stasjon

Jeg har av naturlige årsaker ikke noe bilde av Elisenberg stasjon, men synes det er på sin plass med et oppslag likevel for å komplettere Drammenbanen.

Elisenberg stasjon ligger omtrent under restaurant Feinschmecker og Frognerpolet. Det er den glemte stasjonen, stasjonen som aldri åpnet. Den ble bygget rundt 1980 i forbindelse med Oslotunnelen, men ble ikke fullført. Det vil den nok heller aldri bli.

Wikipedia-artikkelen har mer stoff om den og henvisninger til videre lesning (og enda mer i den engelske versjonen). Dessuten finnes en reportasje fra 2013 i Osloby.no. Jernbane.net har en plantegning.

Nydalen stasjon

Nydalen stasjon er strengt tatt en holdeplass. Den ligger på Gjøvikbanen, mellom Grefsen og Kjelsås i Oslo, rett ved Store Ringvei.

Holdeplassen ble opprettet i 1946 og ligger 8,3 km fra Oslo S. Her stopper både fjerntog og lokaltog på Gjøvikbanen (men tog på Bergensbanen stoppet ikke her da den gikk over denne linjen). Holdeplassen har bare leskur og enkeltspor. Som kontrast til resten av Nydalenområdet har denne holdeplassen stått der noe nedslitt med sitt leskur. I 2009 ble imidlertid holdeplassen opprustet. Blant annet er plattformen forlenget. Den nye plattformen ble tatt i bruk i desember 2009, men offisiell åpning var 11. januar 2010.

Det finnes oppslag om holdeplassen hos Wikipedia, Jernbane.net, NSB og Jermbaneverket.

Dette leskuret er nå fjernet.

Sandermosen stasjon

Sandermosen stasjon på Gjøvikbanen ble nedlagt i 2006. Den hadde da vært ubetjent i mange år, og stasjonsbygget ble vel ikke brukt i togsammenheng de senere årene. Men toget stoppet altså her en gang i tiden, og stasjonen er i Oslo Byleksikon kalt Oslos mest øde stasjon.

Opprinnelig var det krysningsspor her ved åpningen av denne delen av Gjøvikbanen i 1900. Stedet ble gjort om til stoppested ved åpningen av Bergensbanen i 1909 og oppgradert til stasjon rundt 1912. Etter nedleggelsen er det blitt et kulturelt senter her med skulpturpark. I disse dager er det aktuelt å verne stasjonen.

Stasjonen er i Nordmarka, et stykke nord for Maridalsvannet og øst for Dausjøen, i et OK område for sykling der et bjerkebelte bryter opp det som ellers kunne ha blitt monoton barskog, litt før man kommer til stasjonen sørfra. Litt lenger nord, mot Snippen stasjon, er det endel boliger.

Aksel Sandemose, som opprinnelig het Axel Nielsen, tok sitt etternavn etter Sandermosen, som var hans mors hjemsted. Og barnebarnet Iben Sandemose har utgitt en erindringsbok med tittelen «Ugler i Sandermosen» der faren og farfaren omtales.

Vi befinner oss 15,85 km fra Oslo S og 230,6 moh. Ellers finnes det oppslag om stasjonen hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net samt i Oslo byleksikon.

Annonse