Viser arkivet for stikkord numedalsbanen

Norefjord stasjon

Stasjonsbygningen ved Norefjord stoppested ble oppført i 1925, i god tid før åpningen av Numedalsbanen i 1927. Statusen ble oppgradert til stasjon i 1937 og nedgradert til holdeplass i 1970, ifølge «Banedata 2004». Stasjonsbygningen ser ut til å være av Veggli-typen og har i motsetning til andre stasjoner på banen fått et skilt av Narvesen-typen (hvit skrift på blå bunn).

Her kan man i prinsippet sykle forbi med dresin, selv om det begynner å komme til buskas i skinnegangen. Og apropos dresinsykling: Folk med god tid kan ta en titt på denne videoen fra en dresintur mellom Sandnes og Norefjord. Det er planovergang like nord for stasjonen.

Norefjord stasjon / stoppested / holdeplass er 78,81 km fra Kongsberg, 178,18 km fra Oslo V og 279 moh. Også Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Gvammen.net og Jernbane.net har oppslag om den nedlagte stasjonen. Sjekk også denne reportasjen.

Kravikfjord stasjon

Kravikfjord står markert som holdeplass i «Banedata 2004». Samtidig fortelles det i en fotnote at det var betjening her ved Numedalsbanens åpning ved en baneformann eller banevokter, og at det ikke er kjent hvor lenge ordningen varte.

Et oppslag på stedet forteller historien litt annerledes. Dette var en kjerringstasjon (muligens strengt tatt stoppested) der banevokterens kone kom syklende bort fra vokterboligen til stasjonen en halvtimes tid før togavgang for å ekspedere det som skulle ekspederes. Denne ordningen skal ha vart til 1967, da stedet ble ubetjent.

Det er altså vokterbolig ikke langt unna, og det er ifølge oppslaget også en dresinbu like ved. Selve stasjonsbygningen er for øvrig en ombygget brakke fra anleggstiden. Den er for liten til å kunne huse en togekspeditør med familie. Stasjonsbygningen er solgt, ifølge Banedata. Dette er omtrent en mil nord for Veggli og et sted som gjerne besøkes av dresinsyklister. Her kan man innta medbragt lunsj. Det begynner imidlertid å gro litt igjen i skinnegangen utenfor stasjonsområdet, særlig på nordvestsiden.

Kravikfjord er 70,14 km fra Kongsberg, 169,51 km fra Oslo V og 270,9 moh. Gvammen.net har interiørbilder fra stedet, og også Norsk jernbaneklubb har oppslag om den nedlagte holdeplassen, mens Norsk jernbaneklubb har den med i baneoppslaget.

Mot Kongsberg

Mot Rødberg

Fossebrekke stasjon

Fossebrekke er (eller var) en liten holdeplass på Numedalsbanen, rundt to og en halv kilometer nord for Kjerre. Den åpnet 1. februar 1929, et drøyt år etter banen som sådan. Her som ellers var det slutt på trafikken i begynnelsen av 1989.

Holdeplassen ligner mye på andre holdeplassr langs banen. Den har leskur og en kort treplattform. Plattformen har nesten gått i oppløsning, mens selve leskuret ser ut til å vedlikeholdes. En snøplog tyder på at skuret brukes som redskapsskjul. Like nord for holdeplassen krysser fylkesvei 109 toglinjen i en planovergang.

Stort mer er det ikke å melde om stedet, som er 67,45 km fra Kongsberg og 166,82 km fra Oslo V. Også Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Gvammen.net har oppslag om den nedlagte holdeplassen.

Kjerre stasjon

Kjerre stoppested åpnet med Numedalsbanen den 20. november 1927, etter at bygningene ble oppført allerede i 1921, ifølge «Banedata 2004». Samme sted sies det at statusen ble nedgradert til holdeplass den 1. november 1957. Så er det da også bare ett spor i stasjonsområdet i disse dager. Nedleggelse fulgte — her som ellers — ved årsskiftet 1988-89.

Banedata opplyser at bygningene er solgt. Det later til at kjøperen er Melvold ungdomsskole i Sørum, som dermed har et permanent leirskoletilbud til sine elever.

I tillegg til de røde bygningene nær plattformen finnes en okergul vokterbolig bak noen busker og trær ned mot Kravikfjorden. Beliggenheten ved vannet er ganske idyllisk.

Kjerre er ca. 4 km nord for Veggli, og er den første ordentlige stasjonen man kommer til når man sykler dresin nordover. Videre befinner vi oss 64,99 km fra Kongsberg, 164,36 km fra Oslo V og 264 moh. Andre oppslag om Kjerre stasjon finnes hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Gvammen.net. Det finnes dessuten gamle bilder her.

Veggli stasjon

Det meste av moroa på Numedalsbanen i dag skjer med utgangspunkt i Veggli stasjon. Herfra kan man sykle nordover med dresin et stykke. Akkurat hvor langt er jeg ikke sikker på. Da jeg fôr forbi, syntes jeg det var gjengroingstendenser nær Kravikfjord, men kanskje var det ikke så ille, og ved Kittilsland virket det bedre. Sørover kan man imidlertid glemme å sykle: Planovergangen kan neppe forseres, og deretter bærer det rett inn i buskaset.

Ellers er Vegglis fremste «claim to fame» at stasjonsbygningen har gitt oss navnet «Vegglitypen». Dette er muligens den mest gjenbrukte stasjonsypen i landet, i litt forskjellige størrelser og med enkelte variasjoner. Den er brukt på en rekke baner, inkludert Sørlandsbanen. Stasjonen er tegnet ved NSBs arkitektkontor, og det er gjerne kontorets leder Gudmund Hoel som får æren for arbeidet sammen med Bjarne Friis Baastad. Bygningene ble oppført i 1925. De er malt om på 2000-tallet (jf. her og her).

For ordens skyld kan det nevnes at stasjonens liv som “ordentlig” stasjon faller sammen med banens, med åpning 20. november 1927 og nedleggelse av persontrafikk ved årsskiftet 1988-89. «Banedata 2004» kommenterer tørt: «ubemannet 01.01.1989». Jeg antar at stasjonen faktisk er formelt nedlagt, siden strekningen nord for Rollag ikke er tatt med i Jernbaneverkets «Network Statement».

Veggli stasjon er 60,81 km fra Kongsberg, 160,18 km fra Oslo V og 233 moh. Det står mer om mulighetene for dresinsykling her, og det ser ut til at det også drives vertshus på stedet med mulighet for overnatting i gammel jernbanevogn. Se også dette bildet fra åpningen av banen. Ellers finnes andre oppslag om stasjonen blant annet hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net.

Lite egnet for dresin?

Stengt sørover

Mot stasjonen fra buskaset

Kittilsland stasjon

Kittilsland holdeplass på Numedalsbanen åpnet den 29. oktober 1929 og skiftet visstnok navn til Kittelsland i 1947. Det er imidlertid den gamle navneformen som står på stasjonsskiltet i dag, og som har stått der hele tiden. Skjønt stasjon og stasjon: Det jo en holdeplass, og den har et leskur og en liten treplattform. Her er vi hinsides alt som heter trusler om nedleggelse, for her er alt nedlagt for lenge siden, det vil si ved årsskiftet 1988-89. De eneste som ferdes her, er formodentlig togentusiaster som følger øvre del av banen. Som enkelte andre steder på banen er plattformen så råtten at den er i ferd med å gi etter, og den fremstår nærmest som en liten skrotoppsamlingsplass. Skinnegangen virker ikke fullt så gjengrodd som ved Kravikfjord litt lenger sør.

Kittilsland er 71,91 km fra Kongsberg og visstnok 171,28 km fra Oslo V. Høyde over havet oppgis visst ikke for en beskjeden holdeplass, men Kravikfjord stasjon et par kilometer lenger sør ligger på 271 meter. Oppslag om Kittilsland er å finne hos Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net, og det er omtale i «Banedata 2004» (som er faktakilde her) og boken «Glemte spor» (Baneforlaget, 1994).

Rollag stasjon

Livsløpet til Rollag stasjon følger Numedalsbanen: Åpning i 1927, nedleggelse av persontrafikken ved årsskiftet 1988-89. Statusen var stoppested før 1929, og i 1971 ble den nedgradert til holdeplass. Ifølge «Banedata 2004» er den i dag (dvs. per 2004) sidespor. Stasjonsbygningen ble oppført i 1924, og den ble naturligvis tegnet ved NSBs arkitektkontor. Boken «Neste stasjon» krediterer i den forbindelse kontorets leder Gudmund Hoel. Det finnes også et uthus. Bygningene er åpenbart malt om på 2000-tallet. På motsatt side av sporet er noe som ser ut som et litt slitent vedskjul, og litt bortenfor er et system med lastevinsjer fra den gang gods ble lastet om her.

Et skilt på stedet forteller at stasjonsbygningen huser en kafé, og sittegrupper på perrongen med bord og stoler er laget etter en slags byggeplasstema. Stasjonsbygning og uthus ser ut til å være greit vedlikeholdt, mens det gror igjen litt (om ikke dramatisk) i skinnegangen. Buttsporet (?) ser ut som det sjangler litt, og det står en gammel Robel (?) der. Det går visstnok sporadiske godstog og turisttog mellom Kongsberg og Rollag.

Rollag stasjon / holdeplass / sidespor er 47,80 km fra Kongsberg, 147,17 km fra Oslo V og 205 moh. Oppslag finnes også hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Wikipedia og Gvammen.net.

Annonse