Viser arkivet for stikkord nedlegging

Flere stasjoner nedlegges

Nedlagte Rundelen holdeplass på Gjøvikbanen. Slike steder er egentlig en saga blott allerede.

Som vi har meldt tidligere, arbeides det stadig med planer om utvikling av jernbanedriften, og krav til effektivisering kombinert med utgifter til oppgradering av plattformer gjør at Jernbaneverket velger å nedlegge en rekke holdeplasser nå og da. Nå foreligger en ny liste over holdeplasser som skal nedlegges i nærmeste fremtid. Flere av dem tas ut av rutetabellene allerede mot slutten av dette året. I tillegg til rene nedleggelser er det også snakk om et par sammenslåinger av eksisterende stasjoner / holdeplasser, der det formodentlig skal bygges nye plattformer et sted imellom dagens stoppesteder.

Nedleggelsestruede stasjoner

Nordtangen, nedlagt holdeplass på Gjøvikbanen med kort plattform

Det kommer neppe som noen overraskelse at mange stasjoner er nedleggelsestruet. Tidene endrer seg, og det gjør også kravene til jernbanen. Det er delte meninger om hva slags jernbane vi bør ha, også blant folk som frekventerer denne sonen.

Uansett: Jeg tenkte jeg skulle henlede oppmerksomheten på denne oversikten over stasjoner som ikke oppfyller kravene til plattformlengde. Plattformen skal dekke hele togets lengde, men de som har reist litt med tog, vet at det ikke alltid er slik. Dispensasjoner har vært gitt, men om en stund er det ingen nåde. Da må det utbedres eller nedlegges. Så kommer diskusjonen om hva som skal prioriteres. Men her er i alle fall en oversikt over stasjonene som er under vurdering. Det samme stoffet er dekket i denne artikkelen.

Annonse