Viser arkivet for stikkord malmbanen

Straumsnes stasjon - Ofotbanen

Straumsnes stasjon – 177,8 m.o.h

Strømsnes som stasjonen opprinnelig het, ble anlagt i 1902. Stasjonen skiftet navn til Straumsnes i 1967. Den hadde opprinnelig kun to krysningsspor. Det ble imidlertid snart etablert et tredje gjennomkjøringsspor, hensettesporet sammen med et ekstra stikkspor fra spor 1 for hensetting av vogner i vestre ende av stasjonen. Den første stasjonsbygningen var utført som en vanlig vokterbolig. Folketelling 1910 Strømsnes jernbanestation På vestre side av stasjonsbygningen sto ei anleggsbrakke av stein, som senere ble brukt som grunnmur for en vokterbolig. Folketelling 1910 Strømsnes Vogterbolig På bakken nedenfor ble det bygd fjøs. På østre side av stasjonen sto et vanntårn. Det ble revet etter at banen ble elektrifisert. Stasjonsbygningen ble etterhvert påbygd, og det ble plass til en ny stasjonsleilighet i 2. etasje. I forbindelse med kampene i 1940, ble stasjonsbygningen, vokterboligen på stasjonen og en vokterbolig nedenfor linja nedbrent 30.4.
Så snart kampene var over i 1940 ble det ført opp en ny vokterbolig i funkis stil, med en grunnflate på 126 m2. I 1944 ble det bygd en ny ekspeditørbolig på stasjonen med to leiligheter. Huset ble i 1984 solgt til priva te.

Mer om Straumsnes stasjon i Nils Brennviks artikkel i Årboka for Ofoten Museum 2001: [1]

Kilde; Gamle Narvik.no her er også flere foto og lenker

Se også film på Nrk.no hvor man flyr over hele jernbanetraséen, Straumsnes passeres ved 44 sek.

Vokterbolig til høyre – linjen mot Sverige.

Wikipedia om stasjonen – samt flere lenker.

Bjørnfjell stasjon - Ofotbanen

Bjørnfjell stasjon er norsk grensestasjon

Bjørnfjell stasjon, km 4o,43 er norsk grensestasjon og ble oppført i 1925 og ombygget til funkisstil i 1939. Den ligger 413 m.o.h.

Nye Bjørnfjell stasjon, km 40,4, ble opprettet i 1925 etter at Ofotbanen ble elektrifisert i 1923. Stasjonsbygningen ble flyttet hit i fra den nedlagte Djupvik stasjon på km 8,0. Dagestad flyttet fryseriet sitt fra Gamle til Nye Bjørnfjell.

Stasjonen ble et populært utfartsområde for Narvik-folk etter at NSB innførte ordningen med “billigtog” i 1925. . Ei ytterligere styrking av nye Bjørnfjell som utfartsted skjedde i 1937 da den tidligere stasjonsbygningen på Gamle Bjørnfjell ble revet og ført opp på her som Bjørnfjell Turiststasjon. Stasjonsbygningen på Bjørnfjell ble ombygd i funkisstil i 1939, med større kontorer og venterom, og med stasjonsmesterleilighet i 2. etasje.Samtidig ble også telegrafistboligen også ombygd. I 1940 kom Bjørnfjell kraftig i fokus. Et kompani fra IR 13 ledet av major Omdal, som hadde marsjert ut fra Narvik 9. april, ble 16. april angrepet av tyske styrker. 16 mann ble såret og brakt over til Sverige. 6 offiserer og 45 soldater ble tatt til fange. Noen av de norske styrkene klarte å komme seg tilbake til Setermoen, mens resten av kompaniet toks seg over til Sverige. To mann falt under kampene på Bjørnfjell stasjon. En falt under speiding på Katteratfjellet. En falt ved øvre ende av Pettersenvannet, en falt utenfor tunnelen øst for Solheimsbrakka, og en falt på myra mellom Bjørnfjell og grensen. En minnebauta er reist på stasjonen til minne om hendelsen. De tyske tapene var n død og syv sårede. Høsten 1957 begynte arbeidet med å bygge et tilbygg til stasjonsbygningen mot øst. Tilbygget skylle brukes til godsoppevaring. Det hadde tidligere vært gjort i bygningen på vestsiden som i stedet skulle få flere skibokser for publikum. OT 3.12.1957.

Kilde;Gamle Narvik – hentet fra nettet, se lenke under.
Flere bilder og info på Kulturminnesiden.

Jernbaneverket om Bjørnfjell stasjon.

Bildeserie med 11 bilder — bla ved å trykke på pilene

Infoskilt om rallarvei.

Bjørnfjell stasjon from Knut Georg Flo on Vimeo.

Annonse