Viser arkivet for stikkord kongsvingerbanen

Fetsund jernbanebro over Glomma

Charlottenberg stasjon

Charlottenberg stasjon tas med her som avslutning på Grensebanen, forlengelsen av Kongsvingerbanen mot Sverige. Dette er imidlertid litt misvisende rent trafikkmessig: På norsk side er det ikke anledning til å gå på og av toget mellom Kongsvinger og grensen. Derimot driver Svenska Tågkompaniet lokaltrafikk mellom Kongsvinger og Karlstad, og SJs tog mellom Oslo og Stockholm stopper her.

La oss gjennomgå historien raskt: Kongsvingerbanen åpnet fra Christiania til Kongsvinger i 1862, og Grensebanen på norsk side og frem til Charlottenberg stod klar i 1865. På svensk side snakker man om Värmlandsbanan. Det var drift frem til Arvika fra 1867 og Karlstad i 1871. Høytidelig åpning av hele strekningen fra Kongsvinger til Karlstad skjedde 16. juni 1871.

Charlottenberg stasjon er 142,86 km fra Oslo S, 48,58 km fra Kongsvinger, 6,6 km fra riksgrensen og 103,2 km fra Karlstad samt 125,5 moh.

Andre oppslag er å finne i Wikipedia (flere språkversjoner) samt hos Jernbaneverket, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net.

Planovergang ved Nerdrum holdeplass der fylkesvei 279 krysser Kongsvingerbanen.

Plattformen på Svingen holdeplass øst for Fetsund er forlenget i begge retninger og har ristet av seg nedleggelsesspøkelset — muligens midlertidig. Det sies her at plattformen er 84 meter pang, mens forskriftene krever 110 meter. Det er snakk om å anlegge ny stasjon. Hvis vi skal tolke det bokstavelig, betyr det vel at de finner et annet sted litt lenger nord der det er bedre plass og kanskje litt rettere.

Sørumsand stasjon (Tertitten)

Urskog-Hølandsbanen (fra 1947 Aurskog-Hølandbanen og på folkemunne gjerne kalt Tertitten) ble forlenget fra Bingsfoss til Sørumsand i 1903. Der var det allerede en stasjon ved Kongsvingerbanen, og den fikk ny bygning tegnet av Paul Armin Due. Gamle bilder (se f.eks. her) tyder på at de to banene gikk på hver sin side av stasjonsbygningen, med Kongsvingerbanen på sørøstsiden og Tertitten på nordvestsiden. Sørumsand var omlastingsstasjon mellom banene, som hadde forskjellig sporvidde.

Da Aurskog-Hølandbanen ble nedlagt og arbeidet med museumsbane tok til, endte museumsbanen ikke så langt fra Bingsfoss ungdomsskole til utpå 1980-tallet. Masse dugnadarbeid har imidlertid forlenget banen inn til området rundt Sørumsand stasjon igjen, og anlegget ser ut til å være bygget opp fra grunnen av (i 1987-89). Stasjonsbygningen har Bjørkelangen stasjon som forbilde. Den ble i likhet med de andre stasjonene på banen tegnet av Günther Schüssler. Anlegget omfatter kranspor med omlastingsanlegg mellom banene, og illuderer forholdene slik de var en gang i tiden, skjønt Tertittstasjonen ligger et lite styke bortenfor Kongsvingerbanen i dag. Et verksted stod klart i 1992. Se ellers venneforeningens nettsted samt dette bildet fra drift ved museumsbanen.

Et skilt på stasjonsbygningen kunngjør at vi er 37,74 km fra Oslo, 56,28 km fra Skulerud og 121,5 moh. Stasjonen er også skildret her, og Jernbane.net har en rekke bilder. Blant disse gamle bildene er også noen som viser tog på (A)urskog-Hølandbanen.

 • bergensbanen-myrdal-stasjon-smaaformat-brukt-1910
 • bergensbanen-langs-kroederen-smaaformat-brukt-1907
 • jern sannesund-smaaformat-brukt-1907
 • LILLESTRØM -stasjon-smaaformat-brukt-1920
 • jernbane
 • jern ofotbanen
 • jern ofoten
 • jern magnor
 • BERGENSBANEN
 • jern narvik
 • jern Lillehammer
 • jern myrdal wilse

Kongsvingerbanen 150 år

Det blir fest på Kongsvinger på lørdag

Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm og Kongsvinger åpnet den 3. oktober 1862, og kommende lørdag — altså 29. september — feires det 150-årsjubileum. Jernbaneverket har en informasjonsside om programmet. Det blir en reise med karettoget trukket av damplokomotivet Caroline, som i sin tid ble bygget for Kongsvingerbanen. Kommunene langs banen steller i stand festligheter på en rekke stasjoner der toget stopper. Det dreier seg om Fetsund, Sørumsand, Årnes og Skarnes før Kongsvinger. Billettsalget startet for et par uker siden, og ifølge Jernbanemuseet ble de 150 billettene raskt utsolgt, så andre som vil få meg seg noe av festlighetene, må nok dra til en av de aktuelle stasjonene. Kongsvinger ser ut til å ha den mest omfattende festingen.

Dette er forresten (minst) det tredje jernbanejubileet i år. 7. juni feiret Nordlandsbanen 50 år, og 23. juni var det 150 år siden Hamar-Grundsetbanen, første del av Rørosbanen, åpnet.

Åbogen stasjon

Åbogen stasjon på Grensebanen (forlengelsen av Kongsvingerbanen) ligger en drøy mil sørøst for Kongsvinger, 112,46 km fra Oslo S og 145 moh. Stasjonen åpnet sammen med banen i 1865. Stasjonsanlegget i sveitserstil ble tegnet av Georg Bull og ser ut til å være bortimot komplett fra den gang. Det er fredet. Selve stasjonsbygningen har Mjøndalen som forbilde, men der er det siden bygget murbygg.

Persontrafikken på stasjonen ble nedlagt i 1990, så stasjonen brukes altså ikke til transportformål enn kryssing. Umiddelbart nord for stasjonen er det en planovergang.

Det finnes andre oppslag om Åbogen stasjon hos Artemisia.no, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Rom eiendom.

Godshus

Privet

Uthus

Granli stasjon

Granli stasjon på Grensebanen (forlengelsen av Kongsvingerbanen mot Sverige) åpnet som stoppested i 1898 og fikk stasjonsstatus i 1919. Granli ble ubetjent stoppested i 1967 og ble nedlagt i 1986. Utover dette er de vanlige jernbanenettstedene sparsomme med opplysninger, til og med når det gjelder arkitekt. Vi får vel anta at det dreier seg om Georg Bull, siden han har tegnet de andre stasjonene på Grensebanen.

Vi befinner oss i Kongsvinger kommune, like sørøst for Kongsvinger by, 107,07 km fra Oslo S og 149,6 moh. Ved 107,15 km går det et sidespor til Gropa grustak. Ved stasjonen står det for tiden bare én bygning. På et par eldre bilder hos Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net er det navneskilt på dette bygget, så vi får anta at det var stasjonsbygning, selv om det ellers kan minne litt om et godshus.

Ingen tog stopper her for å ta med passasjerer, altså. Det er bare ett gjennomgående spor ved stasjonen, mens det nevnte sidesporet er rett sør for stasjonen.

Gropa sidespor

Annonse