Viser arkivet for stikkord hovedbanen

Planovergang ved Nordby holdeplass nord for Jessheim sentrum.

Fylkesvei 505 krysser Hovedbanen ved Bøn stasjon.

  • bergensbanen-myrdal-stasjon-smaaformat-brukt-1910
  • bergensbanen-langs-kroederen-smaaformat-brukt-1907
  • jern sannesund-smaaformat-brukt-1907
  • LILLESTRØM -stasjon-smaaformat-brukt-1920

Planovergang ved Dal stasjon i Eidsvoll kommune.

Sagdalen stasjon

Navnet Sagdalen betegner dalen rundt Sagelva, og Strømmen og omegn vokste frem rundt sagbruksvirksomheten og tømmerfløtingen langs denne elven. Sagdalen holdeplass er et stoppested på Hovedbanen mellom Strømmen og Lillestrøm. Den ligger omtrent der jernbanen krysser Strømsveien og Sagelva, og den åpnet i 1938. Her er det bare leskur, ingen stasjonsbygning.

Holdeplassen betjenes av lokaltoget mellom Lillestrøm og Spikkestad, altså rute 400.

Sagdalen holdeplass er 19,05 km fra Oslo S. Det finnes oppslag om holdeplassen også hos Wikipedia, Jernbane.net, NSB og Jernbaneverket samt omtale i Banedata 2004.

Varud stasjon

Varud stasjon er en nedlagt holdeplass på Hovedbanen øst for Råholt, mellom Dal og Bøn i Eidsvoll kommune. Vi befinner oss 59,54 km fra Oslo S.

Holdeplassen åpnet den 15. juni i 1953 og ble nedlagt den 13. juni 2004. Plattformen og leskuret står imidlertid igjen som vitnesbyrd om en svunnen tid. Like ved er det noen få hus som er forbundet med Hjeravegen via Varudgutua, en nokså svingete og ujevn vei.

Dette er ikke et sted som rampelyset skinner på, men det figurerer hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Wikipedia samt i Banedata 2004.

Nordover

Oslo Ø

Det er mange år siden Østbanen fikk avløsning av Oslo S (i 1980). Østbanen eller Hovedbanestasjonen var altså den opprinnelige sørlige endestasjonen for Hovedbanen, oppført et par tiår år før Vestbanen ble utgangspunkt for tog i en annen retning. Bygningen er laget av rød tegl, men er altså pusset. Den ble tegnet av Schirmer og von Hanno og åpnet i 1854 (se f.eks. her — og gamle plantegninger her). Da Østfoldbanen åpnet, måtte stasjonen utvides, og Georg Bull, som også hadde tegnet Vestbanen, stod for det arkitektoniske ved den anledning. Disse utvidelsene var ferdige i 1882 og gav oss den bygningen som har stått der siden. Den er altså ganske forskjellig fra den opprinnelige. Ellers har også andre linjer som Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen hatt denne stasjonen som utgangspunkt.

Den staselige bygningen er delvis fredet (gjelder de karakteristiske fasadene og deler av interiøret) og går nå under navnet Østbanehallen. Det er varmt og godt i hallen, men i gamle dager kunne det være bikkjekaldt, som på alle åpne stasjoner. I 2011-12 ble deler av Østbanen bygget om til hotell med åpning våren 2012. Den aktuelle delen av fasaden hadde da en farge som sies å ligge nær den opprinnelige, og dette er siden gjennomført på resten av fasaden. Hallen inneholdt i mange år et kjøpesenter med bl.a. flere fast food-steder for reisende samt det som ble påstått å være Norges første kaffebar. Så kom en periode da hallen var stengt for oppussing, men i 2015 åpnet den på nytt med et nytt utvalg av butikker — litt mer upmarket enn før.

Stasjonen er ellers omtalt bl.a. hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia og Jernbane.net (samt en rekke andre steder, f.eks. i Oslo byleksikon). Rom eiendom har også et oppslag om Østbanehallen, og Wikimedia Commons har flere bilder.

Tidligere farge

Alternativ vinkel

Oslo Ø ombygges til hotell sommeren 2011

Det heter visstnok Tigerstaden, ikke Tiggerstaden

Inngang til Østbanehallen

Fra broen over til Operaen

Strømmen stasjon

I en vise av Stein Ove Berg heter det: «For aldri så galt at det ei kan bli verre. De kunne jo havna på Strømmen i stedet.» Nå kan man vel mene mye om Strømmen, men stasjonen ser i alle fall ut til å være i god stand. Den ble pusset opp for flere millioner i 2007, og ved gjenåpningen holdt statssekretær Erik Lahnstein tale.

De som vil vite mer om stedets historie, henvises til Strømmen vel, og stasjonens historie er beskrevet her. Det står også en god del i Lokalhistoriewiki. Det påpekes at det foregikk persontrafikk fra Christiania til Strømmen et år før den offisielle åpningen av Hovedbanen til Eidsvoll, slik at Strømmen kan sies å være banens første nordlige endestasjon.

Stasjonen er etterhvert blitt ubetjent, som stasjoner flest, men stasjonsbygget fra 1901 (tegnet av Finn Knudsen og bygget da Hovedbanen ble lagt om til dobbeltspor) og privetet fra 1853 er bevart og vernet. (Derimot er Schirmer og von Hannos opprinnelige stasjonsbygning revet.) Anlegget inngår i en moderne kollektivterminal. Et par sidespor som krysser veien finner vi fortsatt, inkludert et til Strømmens Værksted, der det tidligere ble laget jernbanemateriell. Lokaltogene mellom Lillestrøm og Oslo stopper her. Vi er 17,93 km fra Oslo S.

Ellers er det omtale hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB, Rom eiendom og Jernbaneverket samt i Banedata 2004.

Fjellhamar stasjon

Fjellhammer eller Fjellhamar? Hva kommer det av at den veien som heter Fjellhammerveien i Skedsmo, plutselig heter Fjellhamarveien i Lørenskog? Der ligger Fjeldhammer Brug, og det finnes et Fjellhammer idrettslag, men språkpolitikken i Lørenskog krever at vi sier Fjellhamar.

Nok om det. Fjellhamar stasjon eller stoppested på Hovedbanen åpnet i 1931. Siden 1982 har statusen vært holdeplass, og denne er i dag ubetjent og fjernstyrt som holdeplasser flest. Den gjenåpnet etter ombygging i 2003. Bare lokaltog stopper. Ifølge NSB har holdeplassen én billettautomat og tre validatorer. Det er drosjeholdeplass like utenfor.

Norsk jernbaneklubb har bilder fra 1970-tallet av stasjonsbygget som stod her før, og av et midlertidig leskur fra ombyggingsperioden i 2003. Også Jernbane.net har et eldre bilde.

Vi er 16,42 km fra Oslo S og 159,5 moh. Det finnes oppslag om holdeplassen også hos Linje arkitekter, Wikipedia og Jernbaneverket samt omtale i Banedata 2004.

Lørenskog stasjon

Lørenskog er første stasjon på Hovedbanen utenfor Oslo kommune. Den ligger tett inntil kommunegrensen — ja, faktisk på grensen — i et boligområde.

Stasjonen åpnet i 1857 og hadde varierende status i begynnelsen, men siden 1895 har den vært stasjon. Navnet var i begynnelsen Robsrud (etter en lokal gård), men skiftet til Lørenskog i 1909. Stasjonsbygningen er fra ca. 1902 og sies ofte å være tegnet av Paul Due, men den ligner stilmessig mer på det hans sønn Paul Armin Due tegnet. Det første bygget som stod her (av Schirmer og von Hanno?), er revet.

Stasjonen var i flere år dresset opp til innspillingen av Sesam stasjon for Barne-TV (se også hos Artemisia.no). Nå er imidlertid hverdagen tilbake, og stasjonens utseende er ført tilbake til det normale. Da bildene her ble tatt sommeren 2009, ble det gravet ved stasjonen — visstnok for å lage undergang ut til midtplattformen. Høsten 2012 startet arbeider med rehabilitering av plattformtak. Både stasjonsbygningen og plattformoverbygget står på vernelisten. Det kan ellers se ut til at veiundergangen ved stasjonen er noe flomutsatt, og det gjelder muligens også parkeringsplassen.

Lørenskog stasjon er som de fleste stasjoner i dag fjernstyrt og ubemannet. Man kan imidlertid kjøpe billetter fra automater. Vi befinner oss 14,15 km fra Oslo S og 159 moh.

Wikipedia og Lokalhistoriewiki har artikkler om stasjonen, og ellers finnes det oppslag hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB, Rom eiendom og Jernbaneverket samt i Banedata 2004.

14 km fra Oslo S, men ikke mange meter fra kommunegrensen til Oslo

Midtplattform

Annonse