Viser arkivet for stikkord follo

Tomter stasjon

Tomter stasjon (i Hobøl kommune) åpnet med Østfoldbanens østre linje i 1882. Bygningene er, som de fleste på strekningen, tegnet av Balthazar Lange og representerer hans normal for tredjeklassesbygninger (110 kvm). Et lokale for ilgodsekspedisjon er bygget sammen med stasjonsbygningen, og like bortenfor står et større godshus. Noe privet er det ikke her, men det er mulig det har vært det en gang i tiden. Som gamle bilder f.eks. hos Norsk jernbaneklubb viser, var det lengre takutspring på stasjonsbygningen tidligere.

I gamle dager var stasjonen av betydning for lokale bønder, med transport av bl.a. melk og tømmer. I dag dreier det seg mer om pendlere til Oslo. Her stopper lokaltogene mellom Mysen og Oslo. Venterommet er i bruk på hverdager, og det er parkeringsplass og sykkelstativer ved stasjonen. Noen billettautomat finnes ikke, og stasjonen er ubetjent. I motsetning til ved nabostasjonen Kråkstad kan ikke passasjerene krysse sporet til fots, men det later til at alle avganger går fra spor 1 (på sørvestsiden). Nordøst for jernbanelinjen, litt bak plattformen for spor 2, er en markisebutikk. Like borti veien fra stasjonen er det planovergang.

Tomter stasjon ligger 12,89 km fra Ski, 37,2 km fra Oslo S og 98,2 moh. Oppslag om Tomter stasjon er ellers å finne blant annet hos Wikipedia, NSB, Jernbaneverket, Rom eiendom og Jernbane.net.

Ski stasjon

Ski vokste for en stor del frem rundt jernbanen og kunne trygt kalles stasjonsby selv før den fikk formell bystatus i 2004. Ski stasjon åpnet med Smaalensbanen (nå Østfoldbanen) i 1879 og ble snart forgreningspunkt mellom banens østre og vestre linje. Som mange andre stasjoner på sistnevnte fikk Ski en stasjonsbygning tegnet av P.A. Blix. Anlegget var av første klasse og hadde i tillegg til stasjonsbygning også godshus, privet, lokstall og anlegg for vannforsyning. Stasjonsbygningen var laftet. Det står litt om den her. Det finnes en rekke gamle bilder av Ski stasjon her.

Stasjonsområdet er drastisk bygget om i forhold til det opprinnelige, og i 1989 ble nytt ekspedisjonslokale tatt i bruk i en forretningsgård på østsiden av jernbanelinjen. Den gamle stasjonsbygningen ble revet i 1993. I disse dager skal stasjonen bygges om igjen, blant annet med flere hensettingsspor. Her snur lokaltogene fra Oslo. Det planlegges også utbygging og effektivisering av banen i området generelt, men på den fronten er ikke alt klart ennå.

Ski stasjon ligger 24,31 km fra Oslo S og 128,9 moh. Servicetilbudet er vist hos Jernbaneverket, og ellers finnes det oppslag om stasjonen blant annet hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, NSB, Rom eiendom og Jernbane.net samt i bøker som «Banedata 2004», «Neste stasjon» og «Spor. Fra Smaalensbanen til Østfoldbanen og andre lokalhistoriske sidespor».

Lokaltogene snur på Ski

Det bygges om

Nye sviller — til hensettingsspor?

Tidligere lokstall?

Kråkstad stasjon

Kraakstad stasjon åpnet med Østfoldbanens østre linje i 1882, og skrivemåten ble endret til Kråkstad i 1921. Stasjonen er i dag ubetjent, men lokaltogene mellom Mysen og Oslo stopper fremdeles, og venterommet er i bruk, ifølge NSB (om enn bare hverdagsformiddager).

Stasjonsbygningen ble tegnet av Balthazar Lange og representerer normal for tredje klasse på strekningen (110 kvm). Som sådan er det et relativt godt bevart anlegg, selv om det er gjort om noe på bygget. (Se f.eks. gamle bilder her og her.) Her er godshuset bygget sammen med selve stasjonsbygningen (en ganske vanlig løsning), og bak denne er et privet. Sistnevnte sies å være eneste bevarte i sitt slag i Follo. Stasjonen hadde poståpneri fra starten av, ifølge Ski historielag, som forteller at dette flyttet til en landhandel i Heimdal i 1919. Litt nord for stasjonen på østsiden av sporet står et bygg fra ca. 1900 som var melkemottak inntil 1946, og ved siden av står det gamle kornmagasinet fra 1918. Sør for stasjonen er noe som ser ut som det kan være uthus eller lager, og sør for dette igjen er en planovergang. Ved stasjonen er det fortsatt mulig å krysse over til midtplattformen av tre til fots, noe som neppe blir endret på, siden stasjonsmiljøet står på vernelisten. Et par gamle jernbanevogner på et sidespor på østsiden kompletterer det historiske miljøet.

Kråkstad stasjon er 5,78 km fra Ski, 30,09 km fra Oslo S og 92,8 moh. Blant andre steder med oppslag om stasjonen kan nevnes Akershusmuseet, Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbaneverket, Rom eiendom og Jernbane.net.

Planovergang ved Kråkstad stasjon (Østfoldbanens østre linje)

Vestby stasjon

Vestby stasjon åpnet med Smaalensbanen (nå Østfoldbanen) i 1879, og den har mange likhetstrekk med nabostasjonen Ås. Stasjonsbygningen ble tegnet av P.A. Blix og er av normaltype for mellomstasjon annen klasse (148 kvm). Akkurat som på Ås ligger stasjonsbygningen på vestsiden av linjen og hadde noe lengre takutspring i gamle dager. Slik så stasjonen ut som ny. Rundt 1930 så stasjonsbygningen slik ut, og et par år senere var den bygget om og hadde mistet det karakteristiske takutspringet som var å se på mange av Blix’ bygninger. I motsetning til på Ås står godshuset fortsatt nord for stasjonsbygningen. I likhet med Ås har Vestby stasjon fått en gangbro som forbinder plattformene med hverandre.

Stasjonsanlegget ble fjernstyrt i 1972 og ubemannet i 2002. Det har vært linjeomlegginger både nord og sør for Vestby, men det later til at selve Vestby stasjon har opprinnelig plassering. Det er i dag (siden 1996) dobbeltspor på strekningen forbi her, ikke bare i selve stasjonsområdet. Billettsalget skjer gjennom billettautomater, men venterommet er i bruk. Stasjonsbygningen rommer også en kiosk, som det ene bildet viser. Ellers er det bussholdplass, drosjeholdeplass og sykkelstativer ved stasjonen. Bygningsmassen forvaltes i dag av Rom eiendom.

Vestby stasjon er 38,65 km fra Oslo S og 59 moh. Foruten allerede nevnte kilder har Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, NSB, Jernbaneverket og Jernbane.net oppslag om stasjonen.

Ås stasjon

Aas stasjon åpnet med Smaalensbanen (nå Østfoldbanen) i 1879, og skrivemåten ble endret til Ås i 1921. Som så mange andre stasjoner på banen har Ås en stasjonsbygning som ble tegnet av P.A. Blix. Den representerer hans normal for mellomstasjon annen klasse (148 kvm). Stasjonsbygningen ligger på vestsiden av linjen og hadde noe lengre takutspring i gamle dager, som det fremgår av forskjellige bilder (f.eks. her). Et bilde hos Norsk jernbaneklubb tyder på at utbygget på sørsiden av stasjonsbygningen er utvidet etter 1978. Gamle bilder viser også et bygg nord for dette. Det er ikke kjent for undertegnede om det dreier seg om samme bygg, men i dag står et et hus på østsiden av linjen, og det har relativt langt takutspring, som imidlertid kan være en senere tilføyelse. Hverken «Banedata 2004» eller «Neste stasjon» nevner andre bygninger enn selve stasjonsbygningen.

Stasjonsanlegget ble fjernstyrt i 1972. Det har vært linjeomlegginger både nord og sør for Ås, men det later til at selve Ås har opprinnelig plassering. Det er i dag dobbeltspor på strekningen forbi her, ikke bare i selve stasjonsområdet. Billettsalget skjer gjennom billettautomater, men venterommet er i bruk, ifølge NSB. En gangbro forbinder plattformene for nordgående og sørgående trafikk, men den later ikke til å være navigerbar for folk med nedsatt førlighet. Det er en rekke sykkelstativer ved stasjonen.

Bygningsmassen forvaltes i dag av Rom eiendom, og stasjonsbygningen huser kulturkafé (se også her).

Ås stasjon er 31,15 km fra Oslo S og 94,2 moh. Foruten allerede nevnte kilder har Wikipedia, Jernbaneverket og Jernbane.net oppslag om stasjonen.

Stasjonsbygning

Gangbro sørfra

Godshus?

Sykkelparkering

Gangbro nordfra

Sykkelutleie

Kråkstad stasjon i Ski (Østfoldbanens østre linje)

Sonsveien stasjon

Sonsveien holdeplass på Østfoldbanen åpnet ifølge «Banedata 2004» i 1931, i likhet med andre nærliggende holdeplasser som Kjenn, Hølen og Rustad. Disse andre ble imidlertid (sammen med Såner stasjon) nedlagt i 1996, da traseen mellom Sonsveien og Vestby ble lagt om. Nå følger den E6 et godt stykke og har dobbeltspor. Sonsveien holdeplass ble ombygget i den forbindelse. Tidligere var det treplattform med leskur her, men det er altså avløst av det anlegget vi nå ser, som er tegnet av arkitekt Taugbøl og (ifølge Banedata) oppført i 1995. Det var en vokterbolig på stedet allerede i 1879 (se denne dokumentaren). Den ble tatt ned i 1984 og gjenoppført på Jernbanemuseet (se omvisning i huset).

Posisjonen før traséomleggingen oppgis av Banedata til 49,59 km; etter omleggingen er den på 49,00 km.

Det er billettautomat ved holdeplassen. Rett ved stopper busser, og det skal være rundt 150 parkeringsplasser her samt sykkelstativ.

Norsk jernbaneklubb har bilder fra før og under ombyggingen. For øvrig er det oppslag hos Wikipedia, Jernbaneverket, NSB og Jernbane.net (og omtale i boken «Spor. Fra Smaalensbanen til Østfoldbanen og andre lokalhistoriske sidespor»).

Langhus stasjon

Langhus stoppested på Østfoldbanen åpnet i 1919 og ble oppgradert til stasjon i 1932. Så fulgte nedgradering til stoppested i 1941 og holdeplass i 1980, og denne ble fjernstyrt i 1988 — alt ifølge «Banedata 2004». Posisjonen oppgis til 20,77 km fra Oslo S, og vi er 111,3 moh.

Stasjonsbygningen fra 1954 ble tegnet av Arvid Sundby ved NSBs arkitektkontor Første etasje er oppført i gassbetong, mens stasjonsmesterleiligheten er oppført i bindingsverk, ifølge boken «Neste stasjon», og et enetasjes godshus er stilt inntil stasjonsbygningen, slik at det hele ser ut til å utgjøre én bygning. Denne forvaltes åpenbart av Rom eiendom og leies ut til en madrassbutikk som ikke kan sies å bidra til områdets forskjønnelse. Ved enden av plattformen står noe som ser ut til å være et reléhus. Ellers er det et par leskur på plattformen for sørgående tog. Holdeplassen er ubetjent og uten billettautomater, men det er parkering her.

På Langhus stopper togene mellom Skøyen og Ski — samt enkelte av Mysen-togene, ifølge Jernbaneverket. Det finnes oppslag også hos NSB, Norsk jernbaneklubb og Wikipedia.

Vevelstad stasjon

Vevelstad holdeplass på Østfoldbanen er første sted med togstopp i Ski kommune på vei ut fra Oslo. Holdeplassen åpnet i 1985 og ligger der banen krysser over Gamle Vevelstadveg, 20,12 km fra Oslo S. Her er det bare plattform med leskur (og billettautomat), ingen bygning. Men parkeringsplassen er stor.

Lokaltogene mellom Skøyen og Ski stopper her, og det finnes oppslag om holdeplassen hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, NSB og Jernbaneverket.

Annonse