Viser arkivet for stikkord vikersund

Kløftefoss stasjon

Ramfos(s) var et nærmest øde sted da Krøderbanen åpnet i 1872. Ramfos Træsliberi ble imidlertid anlagt i 1889, og det kom ganske raskt et sidespor. 1. juni 1891 åpnet så Ramfos holdeplass, og dette året var det to gjennomgående spor samt sidespor og buttspor. I april 1894 ble skrivemåten endret til Ramfoss, og status ble oppgradert til stoppested i 1904, ifølge boken «På sporet med Krøderkippen» (Norsk jernbaneklubb, 1997).

Navnet Ramfoss ble forvekslet med Raufoss, og utydelig håndskrift hos enkelte bidro til å forverre situasjonen, kan vi lese. Stoppestedet skiftet derfor navn til Kløftefoss den 15. mars 1923. Tresliperiet gikk over ende i krakket i 1928, men det var stadig stor tømmertransport fra området, og dessuten var det sidespor til Liamoen grustak. Lasterampen ble byttet ut med en større i 1930-årene i en tid da aktivitetsnivået var høyt. Etter krigen gikk det imidlertid nedover, idet stadig mer av tømmertrafikken gikk over på bil. Det var slutt på persontrafikken i 1958, og stoppestedet ble ubemannet i 1969. Banen ble nedlagt i 1985.

Til tross for at det fantes en liten ekspedisjonsbu, skjedde billettsalg gjennom konduktør helt til 1912, ifølge Banedata. Den første bygningen på Kløftefoss var visstnok i bruk til 1926, og i 1928 ble bygningen fra Ula fraktet hel til Kløftefoss, ifølge boken om banen, skjønt Wikipedia sier at det dreier seg om vokterboligen fra Morud. Denne bygningen ble revet i 1969-70, uten at undertegnede har bragt på det rene når dagens bygninger kom til eller hvor de kom fra. Det dreier nærmest om et par brakker.

Kløftefoss er et langt mindre glamourøst sted enn Krøderen stasjon. I det tidligere grustaket er det imidlertid oppført en rekke togstaller til oppbevaring av vognmateriell. Detaljene i dette er skildret i boken om banen. Lasterampen fra 1930-årene fungerer i dag som overbygg for dresiner. Like ved ligger westernbyen Deadwood City, og det ser ut til å være en viss samordning mellom showene der og Krøderbanens togtider.

Kløftefoss stoppested er 5,88 km fra Krøderen, 20,59 km fra Vikersund, 116,5 km fra Oslo V og 187,1 moh. Norsk jernbaneklubb har en rekke bilder i sitt oppslag om stoppestedet, og også Jernbane.net har bilder.

Vikersund stasjon

Vikersund stasjon var endestasjon da første del av Randsfjordbanen åpnet i 1866, før den ble forlenget videre til Tyristrand og deretter Randsfjord. Skrivemåten ble endret til Vikesund i 1894 og tilbake til Vikersund i 1939. Stasjonen ble fjernstyrt i 1974 og ubemannent i 1999. Persontrafikken ble nedlagt i 2001, ifølge «Banedata 2004», men det later likevel til at enkelte av fjerntogene på Bergensbanen stopper her. Dessuten går Krøderbanen herfra til Krøderen, så det er nok litt virksomhet på det området, selv om det nok er beskjedent sammenlignet med volumene i “normal” passasjertrafikk. Sidebanen Krøderbanen ble åpnet i 1972 og endelig nedlangt i 1985, og den er altså museumsjernbane. For den er det billettsalg, museumsutstilling og en suvenirbutikk på Vikersund.

Stasjonsbygningen ble — jeg hadde nær sagt selvfølgelig — tegnet av Georg Bull, og den er av Askertypen og er blitt forlenget med et tilbygg. I tillegg finnes godshus (ifølge boken «Neste stasjon» tegnet av P.S. Hjort etter Schirmer og von Hanno) og vognremisse. Alle disse tre er fredet, ifølge Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen. Det har også vært lokstall og svingskrive her, og i verneplanen står det: «På Vikersund arbeides det mot å få etablert svingskive, lokstall og mekanisk verksted for ettersyn av museumsmateriellet. Parken vurderes gjenoppbygd.» Det kan virke som om ikke alle formelle trinn er gjennomgått ennå. I 2012 står det fortsatt at stasjonen bli bli fredet, altså at ikke hele anlegget er fredet ennå. For øvrig står det et par bygg på motsatt side av sporene som ser ut til å ha noe med stasjonen å gjøre.

Vikersund stasjon har posisjon 84,5 km (fra Oslo V via Spikkestad og Drammen) og ligger 67,1 moh. Det finnes en rekke oppslag om den, deriblant hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, NSB, Jernbaneverket, Rom eiendom, Stiftelsen Krøderbanen og Jernbane.net.

Reklame for Norges lengste museumsjernbane på endestasjonen Vikersund.

Krøderbanen

Krøderen stasjon — Foto: Audun Boge

Krøderbanen er muligens den norske museumsjernbanen flest mennesker vet om, takket være at Lillebjørn Nilsen og Ballade spilte inn en norsk versjon av «Take the A Train», en låt som var en slags kjenningsmelodi for Duke Ellington, selv om han ikke skrev den.

Banen åpnet i 1872 og gikk fra Vikersund til Krøderen (nær sørenden av innsjøen med samme navn). Ved Vikersund var det forbindelse til Randsfjordbanen, som åpnet noen år tidligere. Banen var smalsporet i begynnelsen, men ble ombygget til normalspor i 1909. På banen var det tømmertransport fra Hallingdal til Drammen. Passasjertrafikken ble nedlagt i 1958, mens godstrafikken fortsatte til 1985. Samme år ble banen vedtatt bevart som museumsjernbane. Den er 26 km lang, og det finnes store mengder historisk jernbanemateriell på Krøderen og Kløftefoss.

Se også dette oppslaget med informasjon om banen og hva du kan oppleve der.

banens nettsted er en side med banedata, og ellers finnes det informasjon hos Lokalhistoriewiki, Wikipedia og Jernbane.net.

Ikke overrraskende finnes det en rekke videoer fra banen på YouTube.

Vikersund: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; tog på stasjonen; historisk bilde
Sysle; historisk bilde
Snarum; historiske bilder: 1
Morud
Kløftefoss: 1, 2
Krøderen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; godshus: 1, 2; vanntårn og lokstall; vanntårn: 1, 2; svingskive; fra plattformen; rundt omkring; interiør: 1, 2, 3
Tog o.a. materiell ved Krøderen stasjon: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Andre bilder knyttet til banen:
Kjøring med tog o.l.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Bro ved Hære: 1, 2
Reklameplakat
Togsett ved Strømsø
Vogn ved Hamar stasjon

(Se også albumene Krøderbanen, Planoverganger, Småplukk, Svingskiver, Museumsjernbaner og Buskerud)

Randsfjordbanen

Øvre del av Randsfjordbanen er relativt gjengrodd

Randsfjordbanen har kanskje forsvunnet ut av folks bevissthet, og man skal være relativt jernbaneinteressert for å ha et forhold til Randsfjordbanen som begrep. Navnet betegner strekningen fra Drammen via Hønefoss til Randsfjord stasjon ved Jevnaker (på vestiden av Randselva). Strekningen Drammen-Vikersund åpnet i 1866, til Tyristrand i 1867 og videre til Randsfjord i 1868. Den var smalsporet først, men er blitt lagt om til normalsporet etterhvert.

Banen har eller har hatt sidelinjer: til Kongsberg, til Krøderen og Sperillbanen til Finsand. Linjen til Kongsberg inngår nå i Sørlandsbanen, mens Krøderbanen og Sperillbanen er nedlagt.

Randsfjordbanen har på en måte gått i oppløsning. Strekningen mellom Drammen og Hokksund trafikkeres av fjerntog på Bergensbanen og Sørlandsbanen samt lokaltog som snur ved Kongsberg. På strekningen mellom Hokksund og Hønefoss er lokaltrafikken nedlagt, slik at strekningen bare trafikkeres av Bergensbanens fjerntog. Strekningen Hønefoss-Randsfjord ble fra 1909 utkonkurrert av Bergensbanen, som frem til 1989 gikk over det vi nå gjerne kaller Roa-Hønefosslinjen. Passasjertrafikken på øvre del av Randsfjordbanen er blitt nedlagt, gjenoppstartet og nedlagt igjen. I dag går det bare godstrafikk her, og den går bare til Bergermoen, ikke helt til Randsfjord. Den ser ut til å betjene lokal industri, og det dreier seg neppe om de store volumene. Skinnegangen er til dels gjengrodd, i alle fall sidesporene. Skinnegangen er til dels gjengrodd, i alle fall sidesporene. Fra Bergermoen og opp til Randsfjord (Jevnaker) er skinnegangen revet opp.

Det finnes oppslag om Randsfjordbanen hos Wikipedia, Arkivnett Oppland, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Nebysamlingene. Se også skildringer fra banen her og her.

Drammen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Gulskogen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; historisk bilde
Pukerud
Mjøndalen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; historiske bilder: 1
Steinberg: 1, 2, 3
Hokksund: 1, 2, 3, 4, 5, 6; med tog: 1, 2; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Burud
Skotselv: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Hassel
Åmot: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske bilder: 1, 2
Linnerud
Kattfoss
Geithus: Med stasjonsbygning (før); med leskur (nå): 1, 2, 3, 4
Vikersund: 1, 2, 3, 4, 5, 6; tidligere farge; historiske bilder: 1, 2, 3, 4
Drolsum: Med stasjonsbygning (før): 1, 2; med leskur (nå): 1, 2
Lerskallen
Nakkerud: Med stasjonsbygning (før): 1, 2; med leskur (nå): 1, 2
Hagabru
Tyristrand: 1, 2, 3, 4, 5, 6; tidligere farge; tog: 1, 2
Tangen
Ask: 1991, 2012
Hønefoss: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; togstall; tog: 1, 2; tidligere bygning;
andre historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Hen: 1, 2, 3, 4; historiske: 1, 2
Eggemoen
Bergermoen
Randsfjord: 1991, 2011
Andre bilder fra banen: Planovergang ved Hønefoss
Se også album som Jernbanebroer, Planoverganger og Historiske bilder.

Info om Krøderbanen

Foto: Audun Boge

Litt informasjon om Krøderbanen i Buskerud ser du her. Infoen er hentet fra brosjyren Krøderbanen 2009.
Brosjyren er hentet på Narvesen i Mysen.

Håper dette er en fin informasjon!

Så dette under har ikke jeg skrivd, men som sagt det er hentet fra brosjyren.

Historie
Et levende museum med røyk og damp

  • 26 km normalsporet jernbane mellom Vikersund og Krøderen i Buskerud.
  • Åpnet i 1872-nedlagt som NSB-bane i 1985.
  • Endestasjonen Krøderen er fredet som teknisk kulturminne og utgjør et eget jernbanemuseum.
  • På Krøderen og Kløftefoss stasjoner er det samlet store mengder historisk jernbanemateriell.
  • Veterantog med damplokomotiv og gamle teakvogner kjøres alle søndager fra 28.juni til 30. august. Veterantog også alle lørdager i juli.

Kultur
Begivenhetskalender med temadager

Søndag 2.august: Tog, båt og eventyr. Westernshow

Søndag 9.august: Tog, båt og eventyr. Westernshow

Søndag 16.august: Markering av 100-års jubileet til Rjukanbanen mes spesialtog.
Tog,båt og eventyr.

Sørdag 22.august: Skumringstog med “Ulka” tur/retur Snarum. Avgang fra Krøderen kl 20.30. Servering og underholdning før avgang fra kl 19.00.
Voksen: 120kr Barn: 60kr Familie 280kr

Søndag 23.august: Bamsedag med show på Krøderen stasjon. Alle barn som har med seg bamse reiser gratis med togene. Tog, båt og eventyr.

Søndag 30.august: Sesongavslutning med militærdag og historiske kjøretøy. Tog,båt og eventyr.

Opplevelser
Spesialarrangementer

Westernshow
Alle søndager fra 5.juli til 9.august er det show i wersternbyen “Deadwood City” på Kløftefoss. Showet korresponderer med 12.15-toget fra Vikersund, og det kjøres ekstra motorvogn til Krøderen etter showet. Billetter kjøpes ved inngangen.
Priser: Voksne: 50kr Barn: 30kr Honnør: 30kr Familie: 130kr

Variasjon
Kombinasjonsturer
Tog,båt og eventyr

Alle søndager i august kan du forlenge togreisene til Krønderen med en båttur med “Kyllingen” til eventyrmuseet Ville Fridheim. Retur med veteranbuss og motorvogn, med ankomst Vikersund kl 18.49. ALl reise og inngang Villa Fridheim er inkludert.
Priser: Voksne: 340kr Barn: 175kr Honnør: 270kr Familie 850kr

Annonse