Viser arkivet for stikkord vestfoldbanen

Sem stasjon

Sem stasjon åpnet med Jarlsbergbanen (fra 1930 Vestfoldbanen) den 7. desember 1881. Skrivemåten ble endret til Sæm i 1891 og tilbake til Sem i 1894. Strekningen fikk sikringsanlegg i 1957 og ble fjernstyrt i 1971. Det kan se ut til at det var slutt på persontrafikken i 1978, men at det fortsatt var bemanning for godstrafikk frem til 1982.

Bygningstypen er ifølge boken Neste stasjon Balthazar Langes mellomstasjon av 2. klasse, som er brukt også flere andre steder på strekningen (Skoger, Adal og Stokke) samt på Østfoldbanens østre linje (Rakkestad, Askim, Spydeberg). Bygningen hadde opprinnelig større takutspring, slik det var vanlig i sin tid. Stasjonsanlegget stod ifølge Banedata 2004 klart til åpningen i 1881. Dessverre brant stasjonsbygningen den 4. juni 2013, og drøyt to år senere har bygningen fortsatt en stygt brannskadet vegg mot sør. Har bygningen i det hele tatt noen fremtid? (Den er oppført på vernelisten.)

Stasjonsområdet ellers vitner om større aktivitet i gamle dager, men fremstår i dag som forfallent og spøkelsesaktig. Flere sidespor later ikke til å være farbare, og kryssingssporet har fortsatt tresviller. Er det i bruk?

Sem stasjon er 121,03 km fra Oslo V og 14 moh. Andre oppslag er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Wikipedia og Rom eiendom.

Porsgrunn stasjon

Porsgrunn stasjon (skrevet «Porsgrund» før 1930) åpnet i 1882 da Vestfoldbanen ble forlenget fra Larvik til Skien. Banen var da smalsporet, men strekningene opp til Skien og senere ned til Larvik ble lagt om til normalspor i forbindelse med sammenkoblingen med Bratsbergbanen omkring 1917, da det ikke minst ble viktig for Norsk hydro å frakte gods fra Rjukanområdet uten omlasting.

Den opprinnelige stasjonsbygningen fra 1882 ble tegnet av Balthazar Lange. Dagens bygning ble tegnet ved NSBs arkitektkontor og tatt i bruk i 1960. Den gamle bygningen ble revet i 1962.

Porsgrunn trafikkeres av Vestfoldbanen mellom Skien og Osloområdet og av Bratsbergbanen opp til Notodden. Ved stasjonen er det også buss- og drosjeholdeplass. Venterommet er i bruk, og det selges billetter hos Narvesen og fra automat. Øvrig tjenestetilbud er skildret hos Jernbaneverket og NSB.

Porsgrunn stasjon er 190,12 km fra Oslo V (via Sørlandsbanen og Bratsbergbanen) og 5,7 moh. Andre oppslag om stasjonen er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia, Jernbane.net og Rom eiendom.

Eikonrød stasjon

Den smalsporede Vestfoldbanen ble forlenget til Skien G (den gamle sentrumsstasjonen) i 1882. I 1916 ble det anlagt treskinnespor fra Borgestad til Eikonrød (sør for Skien sentrum) i forkant av at den normalsporede Bratsbergbanen åpnet fra Notodden til Eikonrød i 1917. I den forbindelse fikk Skien ny stasjon lenger nord i byen, og togtraseen gjennom (og under) sentrum ble lagt om. Eikonrød var forgreningspunkt mellom gammel og ny trasé. En periode før Vestfoldbanen ble lagt om til normalspor helt ned til Porsgrunn og senere Larvik, fungerte Borgestad som utskipingshavn for masselaster fra Norsk Hydro, som var drivkraften bak byggingen av jernbanen nord for Skien.

Ekornrød stasjon åpnet den 11. november 1916 og skiftet navn til Eikonrød året etter. Stasjonsbygningen var visstnok et allerede eksisterende hus som ble innkjøpt og ominnredet for jernbaneformål (slik det også var ved Follestad og Skien G). Den er avbildet her i sonen, og bilder hos Norsk jernbaneklubb dateres til 2006. I dag er imidlertid bygningen borte og plattformen tom. Stasjonen ble nedgradert til holdeplass fra nyttår 1973 og mistet persontrafikken samme sommer, men ble formelt nedlagt først i 1995. Banedata 2004 (som er kilde til det meste som står her) forteller at det var godstrafikk på det gamle sporet til Skien G til slutten av 1980-tallet samt noen dager i juni 1991, og at kjøreledningen ble fjernet i 1993. Sporet sies å ligge der fortsatt, men er formodentlig fjernet nå.

Eikonrød er 183,84 km fra Oslo V (via Sørlandsbanen og Bratsbergbanen) og 17 moh. Også Jernbane.net og Wikipedia har oppslag om Eikonrød.

Eidanger stasjon

Eidanger stasjon på Vestfoldbanen åpnet i 1882 med strekningen Larvik-Skien. Stasjonen ble fjernstyrt i 1971 og ubemannet i 1987, alt ifølge Banedata 2004. I tillegg åpnet Bratsbergbanen herfra til Notodden i 1917, og Eidanger er også forgreningsstasjon for Brevikbanen, der det riktignok er slutt på passasjertrafikken. Det vil si: Det er i det hele tatt slutt på passasjertrafikken på Eidanger, og stasjonen er derfor heller ikke omtalt hos NSB og Jernbaneverket.

Stasjonsbygningen ble tegnet av Balthazar Lange og representerer hans mellomstasjon av 3. klasse. Den hadde i utgangspunktet langt takutspring, men er bygget om gjennom årene. I dag er stasjonsområdet stengt av med gjerde, uten at undertegnede vet hva slags virksomhet stasjonsbygningene brukes til.

Eidanger stasjon er 192,60 km fra Oslo V, regnet over Drammenbanens gamle strekning samt Vestfoldbanen. Via Kongsberg, Hjuksebø og Skien (altså Bratsbergbanen, men stadig fra Oslo V over gamle Drammenbanen) er kilometertallet 193,39. Høyden over havet er 39,4 meter. Andre oppslag er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia og Jernbane.net.

Lokaltog ved Drammen stasjon

  • JERN TØNSBERG -jernbanestasjon
  • JERN -polcirkelen
  • JERN Moss

Skien stasjon

Vestfoldbanen ble forlenget til Skien i 1882, men da til en stasjon litt lenger sør i byen (og faktisk mer sentralt). Da så Bratsbergbanen videre til Notodden åpnet i 1917, ble det anlagt en ny stasjon på Nylende, og det er den som brukes i dag. Ifølge Banedata 2004 ble stasjonsbygningen, som er i tegl, oppført i 1920, og det henvises til NSBs arkitektkontor. Ifølge boken «Neste stasjon» ble den tegnet av kontorets leder Gudmund Hoel med Ragnvald Utne og Bjarne Friis Baastad som assistenter.

Skien fungerer som endestasjon for Inter City-togene på Vestfoldbanen — dvs. de togene som ikke snur i Larvik; de har bussforbindelse til Skien. Det er også litt trafikk videre opp Bratsbergbanen til Notodden. Området rundt stasjonen virker relativt travelt, med stadige bussavganger, drosjeholdeplass, parkering og bilvei forbi. Stasjonen har billettautomat, men ikke billettsalg, og det er venterom, WC osv. Adgang til mellomplattform er via undergang, med trapper eller heis. Øst for sporene er det fortsatt en kort treplattform, som formodentlig ikke er i bruk, og litt bortenfor er en togstall. På nordsiden er det et større område med spor og bygninger.

Skien stasjon er 180,50 km fra Oslo V, via Kongsberg og Hjuksebø (og over Drammenbanens gamle strekning). Over Vestfoldbanen blir det 205,49 km (også fra Oslo V via gamle Drammenbanen). Høyden over havet er 43,5 meter. Oppslag er ellers å finne blant annet hos Wikipedia, NSB, Jernbaneverket, Rom eiendom og Jernbane.net.

Oklungen stasjon

Aaklungen stasjon på Vestfoldbanen åpnet i 1882 med strekningen Larvik-Skien og skiftet navn til Oklungen i 1921. Stasjonen fikk sikringsanlegg i 1956 og ble fjernstyrt i 1971 og ubetjent i 1972, alt ifølge Banedata 2004, som dessuten forteller at en dobbel vokterbolig her (dvs. for to familier; den var tegnet av Balthazar Lange) ble revet i 1985. Eneste bygning ved stasjonen i dag er et lite stillverkshus. Det finnes imidlertid et leskur for passasjerene.

Er det persontrafikk her? Så vidt, faktisk. Både NSB og Jernbaneverket har oppslag om Oklungen, og sistnevnte oppgir at enkelte avganger stopper på Oklungen. Leser man rutetabellene hos NSB nøye, ser man også at noen få avganger stopper etter behov på Oklungen (og tilsvarende, men enda færre, på nabostasjonene Kjose og Eikenes). Ellers er det ingen bekvemmeligheter her, og plattformen er lav og sliten. Togene kan imidlertid krysse. Strekningen som sådan er ganske svingete — og langt unna lyntogstandard. I 2008 ble det meldt om sporbrudd på Oklungen, i 2010 var det rasfare med stenging i området, og i 2012 slo lynet ned. I 2007 ble det meldt at vrange passasjerer ble dumpet på Oklungen.

Oklungen stasjon er 182,16 km fra Oslo V (over Drammenbanens gamle strekning samt Vestfoldbanen) og 45,1 moh. Norsk jernbaneklubb har bilde av huset som en gang stod her. Oppslag finnes også hos Wikipedia og Jernbane.net.

Sandefjord stasjon

Trafikken på Sandefjord stasjon startet den 7. desember 1881, samtidig med Jarlsbergbanen (Vestfoldbanen) fra Drammen til Larvik. Det sies at dette var en av de første stasjonsbygningene Balthazar Lange tegnet for banen, og den minner mye om Holmestrand stasjon. Det var åpenbart ikke murtvang i Sandefjord, og bygningen er derfor av tre — med de tverrgavlene vi finner i Holmestrand (og med en ekstra tverrgavl mot bysiden). Bygningen er ikke like monumental som stasjonsbygningene i Tønsberg og Larvik, som for øvrig var betydelig større byer enn Sandefjord i sin tid. Stasjonen har også et godshus som er oppført omtrent samtidig. Ifølge boken «Neste stasjon» er det ikke kjent hvem som tegnet det. Det skal ha blitt kraftig ombygget på 1960-tallet, men er tilbakeført til nær opprinnelig stand. Selve stasjonsbygningen karakteriseres som kraftig ombygget, men med originalelementer.

Alle Vestfoldbanens passasjertog (Inter City) stopper i Sandefjord, og billettsalget er hos Narvesen. Ellers finner vi det vi forventer på en bystasjon av en viss størrelse: Venterom, billettautomater, parkering, sykkelstativ, WC samt buss og drosje like ved. I likhet med i Larvik er det ikke undergang ut til mellomplattformen, men passasjerene krysser spor 1 og 2 for å komme dit. En rask titt hos Jernbaneverket gir imidlertid inntrykk av at de fleste (alle?) togene stopper ved spor 1.

Sandefjord stasjon er 139,52 km fra Oslo og 14,5 moh. Andre oppslag om stasjonen er å finne hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, NSB, Rom eiendom og Jernbane.net. Eldre bilder viser fargeendringer siden 1990-tallet, og enda eldre bilder her viser at bygningen har vært staffert med bånd med kontrastfarge, samt at den hadde lange takutspring og i det hele tatt så festligere ut før. Det er også avbildet et slags uthus som ikke er å se lenger (på Narvesen-siden av stasjonsbygningen).

Annonse