Viser arkivet for stikkord vennesla

Vennesla stasjon

Vennesla stasjon ligger like sør for Vennesla sentrum, 350,16 km fra Oslo, 15,13 km fra Kristiansand og 43,1 moh. Stasjonen åpnet i 1895 med den smalsporede Setesdalsbanen, som i første omgang gikk opp til Hægeland. Den 22. juni 1938 åpnet strekningen Nelaug-Grovane og forbandt den normalsporede Sørlandsbanen med Setesdalsbanen. Da var strekningen Grovane-Kristiansand blitt lagt om til normalspor kort tid i forveien. Stasjonsnavnet var Vikeland i perioden 1921-66. Stasjonen har vært fjernstyrt siden 1970, men togene på Sørlandsbanen stopper fortsatt her.

Stasjonsanlegget ble tegnet av Paul Due. Ikke langt fra selve stasjonsbygningen står et noe mindre hus som er omtalt som godshus på Jernbane.net. Nær sørenden av plattformen står et lite bygg med kjølevifte som er tilpasset stasjonsanleggets stil, uten at undertegnede ved hva det brukes til, og på motsatt side av sporet står et stort, låveaktig bygg som kan tenkes å ha vært godshus. Selve stasjonsbygningen huser i dag Pizzabakeren og ser ut til å være et typisk lokalt hangoutsted. Eldre bilder kan tyde på at bygningen(e) hadde en litt annen rødtone tidligere.

Venterommet er fortsatt i bruk her, men det selges ikke billetter. Busser stopper også ved stasjonen, og drosje kan bestilles. Plattformanlegget ble oppgradert i 2010. Dermed går det også an å krysse til midtplattformen for bevegelseshemmede, men det bør nok beregnes god tid.

Det finnes oppslag om Vennesla stasjon hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB, Jernbaneverket og Rom eiendom.

Grovane stasjon

Grovane stasjon åpnet i 1895 med strekningen Kristiansand-Hægeland, første del av den smalsporede Setesdalsbanen. Den 22. juni 1938 åpnet strekningen Nelaug-Grovane og forbandt den normalsporede Sørlandsbanen med Setesdalsbanen. Strekningen Grovane-Kristiansand var blitt lagt om til normalspor med åpning 14. mai 1938, men Grovane var altså sporbruddsstasjon med omlasting til Setesdalsbanen, som ble nedlagt i 1962, men åpnet som museumsjernbane fra Grovane til Beihølen to år senere.

Stasjonsanlegget i dragestil ble tegnet av Paul Due. Foruten selve stasjonsbygningen (oppført 1895) nevner boken «Neste stasjon» lokstall (Gudmund Hoel, 1938), kullskur (ukjent arkitekt, 1937), lagerbygg (ukjent arkitekt, 1937), hvilebua «Gyldne Freden» (ditto) og godshus (ditto) samt et leskur (Paul Due, 1895) som opprinnelig stod ved Strai holdeplass, men ble flyttet til Grovane ca. 1990. Selve stasjonsbygningen er av samme type som på Hornnes. Den har skiftet farge siden 1970-tallet.

Grovane ble fjernstyrt i 1970, og fra da og til 2001 ble Setesdalsbanen forvist 500 meter nordover til nevnte «Gyldne Freden». I 1994 brant det på stasjonen, og mye av gjenstander og dukumentasjon gikk tapt. Mye av stasjonen er restaurert og gjenoppbygget siden det. I dag stopper ikke Sørlandsbanens tog her, men stasjonen er altså utgangspunkt for museumsjernbanen på Setesdalsbanen. Sporene er avstengt med høyt gjerde, og portene låses opp når det er avganger med museumsbanen, som formodentlig går fra sporene lengst vekk fra veien. Gjerdet gjør det litt vanskelig å fotografere stasjonsbygningen fra togsiden.

Grovane sies å være 345,25 km fra Oslo (like nord for Vennesla sentrum) og 43 moh. Det finnes oppslag om stasjonen også hos Setesdalsbanen, Wikipedia, Vest-Agder fylkeskommune (stasjon, gods- og verkstedsområde; merk at kronologien for far og sønn Due ikke er helt korrekt), Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net. Sistnevnte har også et interiørbilde.

Se også dette 3D-bildet fra stasjonen i forbindelse med Setesdalsbanen.

Hægeland stasjon

Hægeland stasjon på Setesdalsbanen åpnet i 1895 og var endestasjon til banen ble forlenget året etter. Stasjonen ligger ved Kilefjorden, rundt 4 km nord for selve stedet Hægeland, 43,97 km fra Kristiansand og 34,36 km fra Byglandsfjord. Vi befinner oss 370 moh. Stasjonsbygningen ble som de andre på banen tegnet av Paul Due, og det dreier seg i utgangspunktet om samme bygningstype som på stasjonene Vennesla, Grovane, Iveland, Moisund, Hornnes og Evje.

Banen ble nedlagt i 1962, og sporene forbi her er revet opp. Riksvei 9 går nå i det som var togtraseen, mens veien i gamle dager gikk på den andre siden av stasjonen (lenger inn på land, så å si). Stasjonen huser nå Kile mineralsenter.

Det er et oppslag om stasjonen hos Norsk jernbaneklubb og om stedet Hægeland i Wikipedia.

Formodentlig et tidligere godshus

Stasjonsområdet

Sørlandsbanen

Lunde stasjon på 1980-tallet. Bygningen er senere malt om. — Foto: Kjell-Magne Ellingsen

Sørlandsbanen kan defineres på flere måter. Som rute er det enklest å si at den går fra Oslo til Stavanger via Drammen, Kongsberg og Sørlandet. Stasjonene mellom Oslo og Drammen er samlet i oppslaget om Drammenbanen, og strekningen mellom Drammen og Hokksund inngår i Randsfjordbanen. Dermed står vi igjen med strekningen mellom Hokksund og Stavanger, som er dokumentert i dette oppslaget.

Sørlandsbanen utgjøres av en drøss delstrekninger som ble bygget til forskjellige tider, og så ble det hele sammenkoblet under krigen og offisielt åpnet 1. mai 1944. Det er gjort rede for disse i Wikipedia-artikkelen om banen. Nevnte artikkel tar også for seg valg av trasé og taktiske hensyn samt mulige fremtidsutsikter. En av delstrekningene er Jærbanen — fra Stavanger til Egersund — som åpnet i 1878. Dette er i dag en av de mest trafikkerte delene av Sørlandsbanen takket være lokaltrafikk i Stavangerregionen.

Foruten i Wikipedia finnes det oppslag om Sørlandsbanen blant annet hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB og Jernbaneverket. Dessuten er det en rekke videoopptak fra banen på YouTube.

Hokksund: 1, 2, 3, 4, 5, 6; med tog: 1, 2; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Vestfossen: 1, 2, 3; gammel midtplattform: 1, 2, 3, 4; historiske bilder: 1
Darbu: 1, 2, 3, 4, 5
Krekling: 1, 2; kryssing ved stasjonen
Skollenborg: 2007: 1, 2; 2008; 2012; historisk bilde
Kongsberg: 1990-tallet: 1, 2; 2012; historiske bilder: bygning 2: 1, 2, 3; bygning 3: 1, 2, 3
Sandsværmoen: 1993
Saggrenda: 1991, 1992, 2007: 1, 2; 2014; historiske bilder: 1
Meheia: 2008: 1, 2, 3; 2014; historiske bilder: 1
Øysteinstul: 1992
Hjuksebø: 2002; 2007: 1, 2, 3, 4, 5; 2010; 2015
Holtsås: 2010: 1, 2; 2015
Nordagutu: 2007: 1, 2; 2008; 2014: 1, 2, 3; 2015; kran på stasjonen
Akkerhaugen: 2010, 2015
Gvarv: 2008: 1; 2014; 2015; historiske bilder: 1, 2, 3
Bø: 2006: 1, 2, 3, 4; 2011: 1, 2, 3, 4, 5; 2014; 2015; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tjønnås: 2006, 2015
Svenseid: 1992, 2015
Lunde: 1980-tallet; 2006; 2008: 1, 2; 2014; 2015; historisk bilde
Tyri: 1991, 2015
Nakksjø: 1993; 2011
Drangedal: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske bilder: 1, 2
Eggevåg: 1991
Neslandsvatn: 1, 2, 3, 4, 5; 1992 (annen farge)
Brøsjø: 1991
Gjerstad; tidligere farge; historiske bilder: 1
Bjorvatn: 1992; 2012: 1, 2, 3, 4
Vegårshei: 1991, 2011, 2012: 1, 2; historiske bilder: 1
Selåsvatn: 1991
Nelaug; 1991: 1, 2
Helldalsmo: 1993
Hynnekleiv: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Herefoss: 1, 2, 3
Fidjetun
Oggevatn: 1993; 2008: 1, 2, 3
Vatnestrøm: 1, 2, 3, 4
Grovane: 1992; 2008: 1, 2; 2011; historiske bilder: 1, 2
Vennesla: 1991; 2008: 1, 2, 3; 2011
Mosby: 1991, 2014
Kristiansand: 1, 2, 3; historiske bilder: 1, 2, 3
Nodeland: 1993, 2014
Breland: 1992
Marnardal: 1991
Audnedal: 1993
Snartemo: 1993, 2014
Sandvatn: 1992
Storekvina: 1993; 2014: 1, 2, 3, 4
Gyland: 1992; 2014: 1, 2, 3, 4, 5
Sira: 1993; 2014: 1, 2; historiske bilder: 1
Moi: 1993, 2014; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Heskestad: 1991; historiske bilder: 1
Helleland: 1, 2; historiske bilder: 1, 2, 3, 4
Klungland: historiske bilder: 1, 2
Egersund: 1993; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5
Maurholen
Hellvik: 1992; 2014: 1, 2
Sirevåg: 1992, 2014; historiske bilder: 1
Ogna: 1993; 2014: 1, 2, 3; historiske bilder: 1
Brusand: 1991; 2014: 1, 2; historiske bilder: 1
Vigrestad: 1993; 2014: 1, 2
Varhaug: 1993; 2014: 1, 2
Nærbø: 1993; historiske bilder: 1, 2
Hognestad: 1993
Bryne: 1993, 2015
Klepp: 1993; historisk bilde
Øksnavadporten
Ganddal: 1992; historisk bilde
Sandnes: 1993; historiske bilder: 1, 2
Forus
Jåttåvågen
Hinna
Mariero: 1993
Hillevåg
Stavanger S; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

(Se også albumene Jernbanebroer, Planoverganger, Sørlandsbanen og Historiske bilder)

Annonse