Viser arkivet for stikkord vegglitypen

Vadfoss stasjon

Vadfoss stoppested åpnet med Kragerøbanen den 2. desember 1927, og navnet ble skrevet Vadfoss fra februar 1933. 1. juni 1970 ble status nedgradert til holdeplass, og så ble altså linjen nedlagt 1. januar 1989.

Stasjonsbygningen er av Veggli-typen, altså tegnet av Gudmund Hoel og Bjarne Friis Baastad ved NSBs arkitektkontor. Dette fremgår kanskje klarere av eldre bilder, for eksempel hos Norsk jenbaneklubb. I boken «Neste spor» fortelles det at bygningen ble sterket utvidet i 1993, og den huser i dag Kragerø stenindustri, som ser ut til å leie fra Rom eiendom. Sporene på stedet er fjernet.

Vadfoss stasjon lå 240,80 km fra Oslo V. Det finnes et par bilder på Jernbane.net, og også eldre bilder andre steder på nettet, f.eks. her og her. Den som søker, vil ganske sikkert finne flere. Sjekk også denne skildringen fra Kragerøbanen.

Veggli stasjon

Det meste av moroa på Numedalsbanen i dag skjer med utgangspunkt i Veggli stasjon. Herfra kan man sykle nordover med dresin et stykke. Akkurat hvor langt er jeg ikke sikker på. Da jeg fôr forbi, syntes jeg det var gjengroingstendenser nær Kravikfjord, men kanskje var det ikke så ille, og ved Kittilsland virket det bedre. Sørover kan man imidlertid glemme å sykle: Planovergangen kan neppe forseres, og deretter bærer det rett inn i buskaset.

Ellers er Vegglis fremste «claim to fame» at stasjonsbygningen har gitt oss navnet «Vegglitypen». Dette er muligens den mest gjenbrukte stasjonsypen i landet, i litt forskjellige størrelser og med enkelte variasjoner. Den er brukt på en rekke baner, inkludert Sørlandsbanen. Stasjonen er tegnet ved NSBs arkitektkontor, og det er gjerne kontorets leder Gudmund Hoel som får æren for arbeidet sammen med Bjarne Friis Baastad. Bygningene ble oppført i 1925. De er malt om på 2000-tallet (jf. her og her).

For ordens skyld kan det nevnes at stasjonens liv som “ordentlig” stasjon faller sammen med banens, med åpning 20. november 1927 og nedleggelse av persontrafikk ved årsskiftet 1988-89. «Banedata 2004» kommenterer tørt: «ubemannet 01.01.1989». Jeg antar at stasjonen faktisk er formelt nedlagt, siden strekningen nord for Rollag ikke er tatt med i Jernbaneverkets «Network Statement».

Veggli stasjon er 60,81 km fra Kongsberg, 160,18 km fra Oslo V og 233 moh. Det står mer om mulighetene for dresinsykling her, og det ser ut til at det også drives vertshus på stedet med mulighet for overnatting i gammel jernbanevogn. Se også dette bildet fra åpningen av banen. Ellers finnes andre oppslag om stasjonen blant annet hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net.

Lite egnet for dresin?

Stengt sørover

Mot stasjonen fra buskaset

Farsjø stasjon

Farsjø stoppesteds levetid samsvarer med Kragerøbanens: Åpnet 1. desember 1927, vanlig drift fra dagen etter og nedlagt årsskiftet 1988-89. Stasjonsbygningen ble ifølge Banedata 2004 oppført i 1924, og stoppestedet ble nedgradert til holdeplass i 1960. Stort mer er det ikke å lese ut av litteraturen, men boken Neste stasjon konstaterer at stasjonsbygningen er av Veggli-typen, i likhet med mange stasjonsbygninger på Sørlandsbanen. Den ser ut til å ha blitt malt om noe siden 1992.

Det er mulig at det ble fjernet et spor i forbindelse med nedgraderingen. I alle fall er det et glippe mellom det gjenværende sporet og plattformkanten. Fra Neslandsvatn og ned hit ser det ut til at skinnegangen kan følges nokså greit, selv om svillene sikkert er temmelig råtne, men her på Farsjø gror det igjen. En dresin står forlatt på stasjonsområdet og demonstrerer det umulige ved å ferdes videre langs banen, som ser ut til å forsvinne inn i et villnis. Ifølge Banedata fortsetter skinnegangen til Sannidal, men den er neppe særlig farbar forbi Farsjø, og ifølge Statens kartverk ender den ved sørenden av Tyvann. Det ble trolig fjernet et stykke i forbindelse med veiutbygging rundt Sannidal omkring 2008.

Den nedlagte holdeplassen på Farsjø sies å være 234,67 km fra Oslo og 45 moh. Norsk jernbaneklubb har også et oppslag om den. Ellers henvises til litteraturen om Kragerøbanen.

Annonse