Viser arkivet for stikkord våler

Hasle stasjon

Ifølge Banedata 2004 åpnet en holdeplass kalt Svenneby på Solørbanen i 1929 og ble nedlagt i 1943. Den skal ha ligget ved posisjonen 59,10 km fra Kongsvinger eller 159,38 km fra Oslo. 25. april 1955 ble det så opprettet en ny Svenneby holdeplass rundt halvannen kilometer lenger nord, ved 60,55 km fra Kongsvinger eller 160,88 km fra Oslo. Denne skiftet navn til Hasle i november samme år. Holdeplassen lå ikke langt vest for det som nå er riksvei 2, omtrent vis-à-vis dagens Haslemoen transittmottak. Vi er helt sør i Våler kommune nær grensen til Åsnes.

Holdeplassen mistet ifølge Banedata persontrafikken i 1986 og ble nedlagt i 1990, tatt i bruk igjen i 1991 og nedlagt på nytt i 1994. Likevel er den oppført i Jernbaneverkets Network Statement per 2014, og den er i så måte ikke å betrakte som formelt nedlagt. Det er imidlertid ingen plattformrester igjen på stedet, så dette må sies å være en unnlatelsessynd fra JBVs side. På en gjenværende stolpe i området står et skilt som lover togtelefon, men man bør neppe ha høye forhåpninger om dennes funksjonalitet.

Her har det aldri vært noen bygning, bare en plattform med leskur som i dag er borte. Bilder hos Norsk jernbaneklubb tyder på at disse ble fjernet på 2000-tallet, og på østsiden av sporet er fortsatt et område der vegetasjonen er lavere enn i resten av omgivelsene. Det er en planovergang noen titalls meter sør for der holdeplassen lå.

Tettere innpå

Lå plattformen her?

Togtelefon, du liksom

Planovergang sør for holdeplassen

Våler stasjon

Vaaler stasjon på Solørbanen åpnet med strekningen Flisa-Elverum i 1910, og skrivemåten ble endret til Våler i 1921. Stasjonen ble nedgradert til holdeplass i 1982 og nedlagt i 1994.

Bygningene ble tegnet av Harald Kaas, og for Våler dreier det seg om stasjonsbygning av annen klasse. Som ved en rekke andre stasjoner på Solørbanen har Våler tre spor, hvorav ett har relativt nye betongsviller, mens de to andre har tresviller. Men på Våler er ikke sidesporene like gjengrodd som enkelte andre steder.

Stasjonsbygningen var tidligere tilholdssted for Romanifolkets Landsforening. Nå er romfolket ute, og Rom eiendom (ingen sammenheng) søker etter ny leieboer, ifølge oppslag i vinduet (per 2011). Bygningen ser ut til å være i god stand og er trolig pusset opp siden 2008. Det står også et godshus (og en låve) et stykke nord for plattformen, og selve stasjonsbygningen er omgitt av et par andre bygninger — uthus og privet?

Vi befinner oss 164,46 km fra Oslo S via Kongsvinger og 168 moh. Også Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net har et oppslag om stasjonen med bl.a. et par gamle postkortbilder.

Braskereidfoss stasjon

Som andre stasjoner på Solørbanen mellom Flisa og Elverum åpnet Braskerudfoss i 1910 med bygninger tegnet av Harald Kaas. Navnet ble endret til Braskereidfoss i 1922. Her er det stasjonsbygning av tredje klasse. Samme type stod i sin tid også på Vesterhaug og Haslemo, men de er begge revet. Stasjonen ligger ikke langt fra Braskereidfoss Kornsilo og Holz 100. Ifølge Wikipedia ble passasjertrafikken nedlagt i 1990, men stasjonen gjenåpnet for ekspedisjon av tømmertrafikk i 1995. Også lokalavisen Glomdalen skriver om tømmertransporten.

Vi befinner oss 170,26 km fra Oslo S (via Kongsvinger) og 183 moh, 70 km fra Kongsvinger, 24,3 km fra Elverum og 182 moh. Det finnes oppslag om stasjonen også hos Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net.

Haslemo stasjon

Haslemo stoppested på Solørbanen åpnet i 1910 med strekningen Flisa-Elverum og ble oppgradert til stasjon i ca. 1949, ifølge Norsk jernbaneklubb, som følger statusendringer frem til nedleggelse. Etter oppslaget å dømme var det slutt på togstopp i 1986. Plasseringen oppgis til 155,65 eller 155,00 km fra Oslo S (via Kongsvinger).

I dag ses ingen plattformrester på stedet rundt planovergangen ved Granittvegen. En gang i tiden var det imidlertid en tredjeklasses stasjonsbygning tegnet av Harald Kaas her, det vil si samme type som står på Braskereidfoss og stod på Vesterhaug. Undertegnede kjenner ikke den nøyaktige plasseringen i landskapet; bildet over er tatt omtrent der stasjonen er markert hos Statens kartverk. Bygningen er avbildet hos både Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net. Den ser ut til å ha vært lys før den ble malt rød som på NJK-bildet fra 1977. Ifølge «Banedata 2004» ble stasjonsbygningen revet i 1985.

Den nedlagte stasjonen lå i Åsnes kommune nær grensen til Våler (mens Hasle holdeplass lå i Våler — og ganske nær Haslemoen leir, senere transittmottak).

Veikryss i nærheten

Solørbanen

Flisa stasjon

Solørbanen går fra Kongsvinger til Elverum og åpnet i 1910, etter at strekningen fra Kongsvinger til Flisa hadde åpnet i 1893. På deler av 1980-tallet gikk enkelte tog mellom Oslo og Trondheim her, men persontrafikken ble nedlagt i 1994, og denne banen er blitt en slags bakevje. Det går imidlertid fortsatt godstrafikk på banen. Ikke minst er det tømmertransport knyttet til Braskereidfoss stasjon.

Mens det meste av banestrekningen har enkeltspor, har en typisk stasjon på Solørbanen tre spor hvorav det ene er vedlikeholdt og har relativt nye betongsviller, mens de to andre har morkne tresviller og er gjengrodd i varierende grad. Stasjonsbygningenes tilstand varierer endel. Det kan se ut til at de generelt forfalt i en årrekke, men at noen av dem er blitt satt i stand igjen. Arneberg stasjon ble revet i 1992 og ilgodsbygget flyttet til Kongsvinger. Også enkelte andre steder er selve stasjonsbygningen borte, f.eks. på Brandval, Nor og Jømna. På steder som Vesterhaug og Haslemo er det ingen bygninger igjen, og ved nedlagte småholdeplasser som Åsnes kirke skal det godt gjøres å finne rester i det hele tatt.

Ser vi bort fra selve Kongsvinger stasjon, som ble tegnet av Schirmer og von Hanno, er bygningene på strekningen Kongsvinger-Flisa tegnet av Paul Due. Dette var hans første strekning som jernbanearkitekt før han fortsatte med Hamar-Selbanen (del av Dovrebanen) og Setesdalsbanen.

Bygningene mellom Flisa og Elverum kom til i en tid da Due holdt på å trappe ned, og er tegnet av Harald Kaas, mens Dues sønn Paul Armin Due tegnet ny bygning for Elverum stasjon som sin siste stasjonsbygning før han sluttet i farens firma og begynte i egen praksis. Ifølge boken «Neste stasjon» (Gyldendal, 1997) er Kaas’ bygninger omtegninger av Dues bygninger fra østre del av Bergensbanen, og vi får da tilføye at det dreier seg om Due junior.

Det er utgitt en egen bok om Solørbanen: Solørbanen 100 år Kongsvinger-Flisa av Egil Toreng (Eget forlag (?), 1993; med et tillegg om jernbaneplaner i Sør-Hedmark av Juel Stubberud).

Banen er ellers omtalt hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Nebysamlingene. Det finnes dessuten enkelte videoopptak fra banen på Youtube (men slett ikke alle søketreffene er jernbanerelatert). Se også disse betraktningene over banen.

Listen over stasjoner kan utvides ved behov. Det kan nevnes at ilgodshuset på Nor fortsatt står der mellom noen trær. Undertegnede er derimot ikke sikker på hvor mye som er å finne ved Hasle eller andre nedlagte holdeplasser og stasjoner.

Kongsvinger: 1, 2, 3, 4; historiske:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Roverud: 1, 2; historiske bilder: 1, 2
Brandval: 1, 2, 3
Nor
Grinder: 1, 2; 1991; historiske bilder: 1, 2
Kirkenær: 1, 2, 3, 4, 5; historisk bilde
Namnå: 1, 2, 3; historiske bilder: 1
Trangsrud
Arneberg; historiske bilder: 1
Flisa: 1, 2; tidligere farge; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Åsnes kirke
Haslemo; historisk bilde
Hasle
Våler: 1, 2, 3; 1992; historiske bilder: 1
Braskereidfoss: 1, 2, 3, 4; historiske bilder: 1
Jømna: 1, 2
Heradsbygd: 1, 2, 3; historisk bilde
Vesterhaug
Elverum: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6; tidligere bygning: 1, 2, 3

(Se også albumet Planoverganger)

Annonse