Viser arkivet for stikkord thamshavnbanen

Thamshavnbanen fredet

Det meldes i disse dager fra Riksantikvaren at Thamshavnbanen er fredet.

Løkken stasjon

Malmforekomster førte til gruvedrift ved Løkken Verk allerede på 1600-tallet. Etter endring av produksjonsmetode og nedleggelse og gjenoppstarting av driften åpnet Thamshavnbanen i 1908 for å frakte kis ned til smelteverket på Thamshavn, 25,15 km unna. Banens historie er skissert i oppslaget om den.

Person- og godstrafikk ble altså nedlagt i 1963 og banen som sådan i 1974, mens museumsbanedrift startet i 1983. Stasjonen ved Løkken Verk (det står bare «Løkken» på stasjonsskiltene) er base for museumsdriften. Det gjelder selve togdriften og Orkla industrimuseum, som dokumenterer produksjonen på stedet. Orklakonsernet ser for øvrig ut til å eie det meste rundt her, inkludert den lokale sognekirken. Stasjonsområdet er ganske rikholdig på jernbaneminner, og selv utenfor sesongen for drift av museumsjernbanen vil en jernbaneinteressert person finne mye å glede seg over.

Den opprinnelige stasjonsbygningen på Løkken ble gitt i gave til verkstedklubben ved Thamshavn og er gjenoppført som hytte ved Gangåsvatnet. Der tjener den i dag som bedriftshytte for personalet ved Elkem Thamshavn. Det var etter relativt kort tid behov for større stasjonsbygning på Løkken, men først i 1936 ble den funkisbygningen vi ser på stedet i dag, oppført. Denne bygningen ble restaurert frem til 2001 og har igjen status som stasjonsbygning. Den huser Narvesen og har venterom for bussreisende. Et stykke bortenfor står det som en gang var stasjonsbygningen på Fannrem. Den ble flyttet hit i 1986 for å være stasjonsbygning ved museumsjernbanen, en funksjon den hadde frem til år 2000. Nå brukes den av Bergmannskroa ved spesielle behov. (Det er siden oppført ny bygning på Fannrem modellert på stasjonsbygninger ved banen.)

Det finnes også en rekke andre bygninger i området. Ved sporene ikke langt fra stasjonsbygningen står det som ser ut som en lokstall eller vognstall i tegl, og som rommer Orkla industrimuseum. Det henger sammen med et nærmest låveformet bygg (altså rektangulært med saltak) som formodentlig også har med dette å gjøre. På plassen like nord stasjonsbygningen står et gammelt kioskbygg. Noe lenger bort langs skinnegangen står et par vognremisser i tre. Det finnes også et tårnaktig, men forholdsvis lavt bygg med elektriske installasjoner. Alle stasjonene langs banen skal ha blitt tegnet av Finn Knudsen, men dette gjelder formodentligvis ikke funkisbygningen fra 1936.

Det er ellers et par planoverganger over banen for fotgjengere, og det finnes en god del gammelt vognmateriell her — dels på utstilling ute (bl.a. lok med reestaurantvogn da undertegnede var på besøk), dels i de forskjellige byggene. Vognmateriellet er skildret her og til dels her.

Løkken Verk stasjon er 25,15 km fra Thamshavn, 22,01 km fra Bårdshaug og 163,9 moh. Det finnes oppslag om den også hos Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net.

Narvesensiden av stasjonsbygningen

Tidligere på Fannrem, nå Bergmannskroa

Tidligere på Fannrem, nå Bergmannskroa

Vognstall med museum

Orkla industrimuseum

Vognremisser

Thamshavnbanen

Thamshavnbanen er et stykke trøndersk jernbanehistorie som nå er museum. Den ble anlagt primært for å frakte kis fra gruvene ved Løkken Verk til Thamshavn ved Orkanger, gjennom den fagre Orkdalen. Banen åpnet i 1908 og skal ha vært den første i landet med elektrisk drift. Den er også, ifølge Nils Carl Aspenberg («Glemte spor», s. 257), Norges eneste jernbane med sporvidde 1000 mm, og den ble ombygget til normalspor og så tilbake til smalspor.

Det var en viss dramatikk knyttet til banen under den annen verdenskrig. Kisproduksjonen var viktig for tyskerne, og det var flere sabotasjeaksjoner, hvorav den ene er dokumentert med bilder på Orkla industrimuseum. NRK har flere ganger i løpet av 2011 sendt en dokumentar om dette. Den tar også for seg forholdet mellom Orkla og okkupasjonsmakten.

Person- og godstrafikken ble nedlagt i 1963. Kistransporten fikk ulønnsomme volumer på 1970-tallet og ble nedlagt i 1974. Det sies også at videre produksjon ville ha krevd anskaffelse av nye lokomotiver, noe som ville ha vært en ytterligere hemsko for lønnsomheten. En stund hadde man imidlertid håp om gjenoppstarting av driften. Orkla tok vare på vognmateriellet, og stasjonsbygningene er relativt intakte.

Nesten ti år etter nedleggelsen begynte museumsdriften, først mellom Løkken og Svorkmo i 1983, etterhvert forlenget ned til Bårdshaug. Museumsbanen dekker nå 22 av de opprinnelige 25 kilometerne. På den nederste delen er skinnegangen revet opp og strømforsyningen fjernet, skjønt Orkanger stasjon ble fredet av Riksantikvaren i 1997. I desember 2013 meldes det fra Riksantikvaren at også selve banen er fredet.

Fremstillingen her bygger hovedsakelig på Wikipedia. Ellers har Orkla industrimuseum et nyttig oppslag om banen med bl.a. en oversikt over stasjonene. Andre oppslag om banen finnes hos Thamshavnsbanens venner, Jernbane.net, Norsk jernbaneklubb og Norway.com. Ta ellers en titt på denne skildringen av en sykkeltur langs banen. Dessuten finnes det videoer fra banen på Youtube. Se særlig dette Norge Rundt-innslaget fra 1979. Den som vil lese mer om banen, kan slå opp i boken «Glemte spor» (Baneforlaget, 1994).

Løkken: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Svorkmo: 1, 2, 3, 4; historiske: 1, 2, 3, 4, 5
Fannrem: 1, 2, 3, 4
Bårdshaug: 1, 2, 3
Orkanger: 1, 2, 3; historiske: 1, 2
Thamshavn: historiske bilder: 1, 2
Langs banen: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske bilder: 1, 2

(Se også albumet Planoverganger)

Annonse