Viser arkivet for stikkord skreia

Skreia stasjon

Skreia stasjon åpnet med Skreiabanen i 1902 og var endestasjon i hele banens levetid. Som nevnt i andre sammenhenger var det slutt på persontrafikken i 1963 og på godstrafikken i 1987, og banen ble formelt nedlagt i februar 1988.

Stasjonsanlegget på Skreia er det mest omfattende på hele banen. Det skal være tegnet av Paul Due. Selve stasjonsbygningen huser i disse dager gave- og interiørbutikken Leonoras rom. Ellers omfatter det tidligere stasjonsområdet uthus, godshus, lokstall og vognremisse (vognhall), alt tegnet av samme arkitekt og oppført til åpningen — samt bygninger som har kommet til senere. Ifølge boken «Neste stasjon» (Gyldendal, 1997) brukes uthuset som lager og overnattingsrom, godshuset som lager, lokstallen som lager og garasje og vognremissen som lager, uten at jeg har kunnet bringe på det rene om dette fortsatt er riktig.

Sporene er beholdt i stasjonsområdet, som ser ut til å være et populært samlingspunkt og åsted for mange typer arrangementer. Funn på nettet vitner blant annet om veteranbiltreff, mopedløp og ridearrangement.

Skreia stasjon er 21,97 km fra Reinsvoll og 128,62 km fra Oslo regnet langs Skreiabanens trasé. Det finnes oppslag om stasjonen hos Arkivnett Oppland, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net.

Skreiabanen

Skreia stasjon — Foto: Britt Torun Lundby

Skreiabanen åpnet i 1902, men rakk aldri å fylle hundre år. Passasjertrafikken ble nedlagt i 1963 og godstrafikken i 1987, og i februar 1988 ble banen formelt nedlagt. I dag er det meste av skinnegangen fra Reinsvoll til Skreia fjernet, men det finnes noen rester her og der.

Skreia stasjon ble tegnet av Paul Due, mens de opprinnelige mellomstasjonsbygningene ble tegnet av sønnen Paul Armin Due. Lena har imidlertid fått ny bygning etter det, og Kolbu stasjon brant i 2004. Bilitt og Vennevoll er for lengst borte, men er dokumentert i litteratur andre steder.

Her er en skildring av en tur langs deler av banen. Banen og dens stasjoner er ellers omtalt hos Arkivnett Oppland, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Store Norske og Nebysamlingene. Ellers anbefales boken om Gjøvikbanen for den som vil vite mer om Skreiabanen.

Reinsvoll: 1, 2, 3, 4, 5; interiør på museum
Bøverbru: 1, 2, 3
Narum: Digitalt museum
Kolbu: 1991; 2016; historiske bilder: 1, 2
Lena: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kraby: 1, 2; 1991; historiske bilder: 1
Bilitt: Arkivnett Oppland, Norsk jernbaneklubb, Digitalt museum
Vennevoll: Norsk jernbaneklubb, Digitalt museum
Skreia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Andre bilder fra banen: Skinner ved Bøverbru

Annonse