Viser arkivet for stikkord setesdalsbanen

Mosby stasjon

Stasjonsanlegget på Mosby ble tegnet av Paul Due og oppført til åpningen av nedre del av Setesdalsbanen i 1895. Det er mulig at opprinnelig formell status er ukjent, for Banedata 2004 konstaterer bare at Mosby hadde status som stasjon per 1938 og fikk sikringsanlegg i 1939. Dette hadde sammenheng med fremførelsen av Sørlandsbanen til Kristiansand (det vil si anleggelse av spor fra Nelaug til Grovane og ombygging fra smalspor til normalspor mellom Grovane og Kristiansand).

Fra 1970 av rapporteres det om varierende status: nedgradering til holdeplass, slutt på persontrafikk, nedleggelse, holdeplasstatus igjen osv. til nedleggelse 15. august 1995. Stasjonsbygningen huser i dag en elektroforretning og en frisør. Ellers redegjør Wikipedia for bygningshistorien på stedet. I 2008 skrev NRK om planer om en syv etasjers høyblokk og en tre etasjers lavblokk nær stasjonen, men undertegnede observerte ikke noe slikt ved fotografering på stedet.

Mosby stasjon er 355,52 km fra Oslo og 7 moh. Andre oppslag er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Rom eiendom.

Byglandsfjord stasjon

Setesdalsbanen ble forlenget frem til Byglandsfjord i 1896, men 1895 oppgis som byggeår for stasjonsanlegget. Banen ble nedlagt i 1962, men stasjonsanlegget på Byglandsfjord er relativt intakt og huser annen virksomhet nå, selv om skinnene for det meste er revet opp. Trebygningene i dragestil ble tegnet av Paul Due, og stasjonen her representerer den største bygningstypen på banen. Foruten selve stasjonsbygningen dreier det seg om godshus, privet og lokstall — også sistnevnte i tre.

Selve stasjonsbygningen huser nå det lokale folkebiblioteket. Et hus ved siden av lokstallen er tilholdssted for et «landbruksenter» som selger (eller reparerer) merket Lynx, og det kan vel passe, ettersom Bygland har en gaupe i kommunevåpenet. For øvrig skriver Setesdalswiki om bruken av den tidligere stasjonen, som er fredet.

Det er kanskje ikke så aktuelt i dag, men Byglandsfjord stasjon er visstnok 403,17 km fra Oslo V regnet via Grovane. Det finnes oppslag om stasjonen også hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net samt i bøker som «Neste stasjon» (Gyldendal, 1997) og «Glemte spor» (av Nils Carl Aspenberg; Baneforlaget, 1994).

Privet

Privet og stasjonsbygning

Godshus

Lokstall

Lokstall

Hva var bygget til venstre?

Kristiansand stasjon

Jernbanen kom til Sørlandets hovedstad med nedre del av Setesdalsbanen i 1895. Banen som helhet ble åpnet av kong Oscar II i 1896, noe den ene av kongesteinene på stasjonen minner oss om. Den andre kongesteinen er fra da Haakon VII åpnet Sørlandsbanen til Kristiansand i 1938. Setesdalsbanen var smalsporet, men strekningen fra Grovane til Kristiansand var i utgangspunktet ment å inngå i Sørlandsbanen og var laget noe rettere (og med bedre standard) enn resten av Setesdalsbanen. Den ble lagt om til normalspor i 1938, og den 22. juni det året åpnet strekningen Nelaug-Grovane og ga Kristiansand togforbindelse med Oslo. Først under krigen, i 1944, ble forlengelsen videre åpnet, men Kristiansand er bygget som endestasjon, så togene skifter lokomotiv og kjøreretning her.

Den staselige stasjonsbygningen ble tegnet av Paul Due og oppført i mur, ettersom det ble innført murtvang etter bybrannen i 1892. Likevel var det en stund planer om trebygning. Bygningen er altså oppført i tegl med puss malt i kontrastfarge, og den har romanske trekk. Den er i så måte ikke helt ulik Hamar stasjon, som også er tegnet av Due. Et senere restauranttilbygg er mer funkisaktig. Det er forskjellige saker langs banen på vei ut av byen også (se f.eks. baneoppslaget på Jernbane.net), og rundt 5 km nord for byen er en godsterminal.

Det sier vel egentlig seg selv at alt som kan krype og gå av tog stopper her. Det er også venterom og billettsalg. Det siste er riktignok stengt i helgene, men det finnes billettautomater. Videre er det buss- og drosjeholdeplass, sykkelstativ, parkering og leiebilavdeling (i billettsalgets åpningstid) samt oppbevaringsbokser, kiosk og kafé. Ikke langt unna går det båt til Danmark.

Kristiansand stasjon er 365,29 km fra Oslo og 5,5 moh. Det finnes oppslag stasjonen hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB, Jernbaneverket og Rom eiendom.

Vennesla stasjon

Vennesla stasjon ligger like sør for Vennesla sentrum, 350,16 km fra Oslo, 15,13 km fra Kristiansand og 43,1 moh. Stasjonen åpnet i 1895 med den smalsporede Setesdalsbanen, som i første omgang gikk opp til Hægeland. Den 22. juni 1938 åpnet strekningen Nelaug-Grovane og forbandt den normalsporede Sørlandsbanen med Setesdalsbanen. Da var strekningen Grovane-Kristiansand blitt lagt om til normalspor kort tid i forveien. Stasjonsnavnet var Vikeland i perioden 1921-66. Stasjonen har vært fjernstyrt siden 1970, men togene på Sørlandsbanen stopper fortsatt her.

Stasjonsanlegget ble tegnet av Paul Due. Ikke langt fra selve stasjonsbygningen står et noe mindre hus som er omtalt som godshus på Jernbane.net. Nær sørenden av plattformen står et lite bygg med kjølevifte som er tilpasset stasjonsanleggets stil, uten at undertegnede ved hva det brukes til, og på motsatt side av sporet står et stort, låveaktig bygg som kan tenkes å ha vært godshus. Selve stasjonsbygningen huser i dag Pizzabakeren og ser ut til å være et typisk lokalt hangoutsted. Eldre bilder kan tyde på at bygningen(e) hadde en litt annen rødtone tidligere.

Venterommet er fortsatt i bruk her, men det selges ikke billetter. Busser stopper også ved stasjonen, og drosje kan bestilles. Plattformanlegget ble oppgradert i 2010. Dermed går det også an å krysse til midtplattformen for bevegelseshemmede, men det bør nok beregnes god tid.

Det finnes oppslag om Vennesla stasjon hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB, Jernbaneverket og Rom eiendom.

Grovane stasjon

Grovane stasjon åpnet i 1895 med strekningen Kristiansand-Hægeland, første del av den smalsporede Setesdalsbanen. Den 22. juni 1938 åpnet strekningen Nelaug-Grovane og forbandt den normalsporede Sørlandsbanen med Setesdalsbanen. Strekningen Grovane-Kristiansand var blitt lagt om til normalspor med åpning 14. mai 1938, men Grovane var altså sporbruddsstasjon med omlasting til Setesdalsbanen, som ble nedlagt i 1962, men åpnet som museumsjernbane fra Grovane til Beihølen to år senere.

Stasjonsanlegget i dragestil ble tegnet av Paul Due. Foruten selve stasjonsbygningen (oppført 1895) nevner boken «Neste stasjon» lokstall (Gudmund Hoel, 1938), kullskur (ukjent arkitekt, 1937), lagerbygg (ukjent arkitekt, 1937), hvilebua «Gyldne Freden» (ditto) og godshus (ditto) samt et leskur (Paul Due, 1895) som opprinnelig stod ved Strai holdeplass, men ble flyttet til Grovane ca. 1990. Selve stasjonsbygningen er av samme type som på Hornnes. Den har skiftet farge siden 1970-tallet.

Grovane ble fjernstyrt i 1970, og fra da og til 2001 ble Setesdalsbanen forvist 500 meter nordover til nevnte «Gyldne Freden». I 1994 brant det på stasjonen, og mye av gjenstander og dukumentasjon gikk tapt. Mye av stasjonen er restaurert og gjenoppbygget siden det. I dag stopper ikke Sørlandsbanens tog her, men stasjonen er altså utgangspunkt for museumsjernbanen på Setesdalsbanen. Sporene er avstengt med høyt gjerde, og portene låses opp når det er avganger med museumsbanen, som formodentlig går fra sporene lengst vekk fra veien. Gjerdet gjør det litt vanskelig å fotografere stasjonsbygningen fra togsiden.

Grovane sies å være 345,25 km fra Oslo (like nord for Vennesla sentrum) og 43 moh. Det finnes oppslag om stasjonen også hos Setesdalsbanen, Wikipedia, Vest-Agder fylkeskommune (stasjon, gods- og verkstedsområde; merk at kronologien for far og sønn Due ikke er helt korrekt), Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net. Sistnevnte har også et interiørbilde.

Se også dette 3D-bildet fra stasjonen i forbindelse med Setesdalsbanen.

Hægeland stasjon

Hægeland stasjon på Setesdalsbanen åpnet i 1895 og var endestasjon til banen ble forlenget året etter. Stasjonen ligger ved Kilefjorden, rundt 4 km nord for selve stedet Hægeland, 43,97 km fra Kristiansand og 34,36 km fra Byglandsfjord. Vi befinner oss 370 moh. Stasjonsbygningen ble som de andre på banen tegnet av Paul Due, og det dreier seg i utgangspunktet om samme bygningstype som på stasjonene Vennesla, Grovane, Iveland, Moisund, Hornnes og Evje.

Banen ble nedlagt i 1962, og sporene forbi her er revet opp. Riksvei 9 går nå i det som var togtraseen, mens veien i gamle dager gikk på den andre siden av stasjonen (lenger inn på land, så å si). Stasjonen huser nå Kile mineralsenter.

Det er et oppslag om stasjonen hos Norsk jernbaneklubb og om stedet Hægeland i Wikipedia.

Formodentlig et tidligere godshus

Stasjonsområdet

Setesdalsbanen

Hornnes stasjon — Foto: Tore Nilsen

Setesdalsbanen gikk fra Kristiansand til Byglandsfjord, en strekning på 78 km. Strekningen mellom Kristiansand og Hægeland åpnet i 1895 og resten til Byglandsfjord året etter. Banen var smalsporet. I 1938 ble den normalsporede Sørlandsbanen forlenget til Kristiansand. Endestasjon for Setesdalsbanen ble da Grovane, der man året i forveien hadde begynt ombygging for dette formålet, med anlegg for omlasting mellom banene. I motsatt ende, ved Byglandsfjorden, var det dampskipstrafikk videre innover.

Alle stasjonsbygningene langs banen ble tegnet av Paul Due. Dette var den andre banen han tegnet bygninger til (den første var Solørbanen).

Banen ble nedlagt i 1962. Man begynte tidlig å fjerne spor, men de 6 kilometerne mellom Grovane og Beihølen ble bevart og brukt som museumsjernbane. Etterhvert ble banen forlenget med 2 km til Røyknes, en strekning som åpnet i 2004.

Historien er skildret mer detaljert på banens egne sider, og ellers finnes det oppslag hos Wikipedia, Store Norske, Jernbane.net, Norsk jernbaneklubb og Nebysamlingene.

En rekke videoer fra banen er lagt ut på Youtube. Se også dette 3D-bildet fra Grovane stasjon.

Grovane: 1993, 2011; historisk bilde
Røyknes: 1, 2, 3, 4, 5
Iveland
Hægeland
Evje: historisk bilde
Hornnes: 1, 2
Byglandsfjord: 1993; 2011; 2014: 1, 2

Historiske bilder: 1, 2, 3

Annet fra banen: 1

(Se også albumene Historiske bilder, Aust-Agder og Vest-Agder)

Annonse