Viser arkivet for stikkord sandnes

Ålgårdbanen

Figgjo stasjon — Foto: Øyvind Vegard Larsen

Ålgårdbanen ble aldri noen stor suksess. Den åpnet den 20. desember 1924 og er (eller var) en 12 km lang sidelinje til Jærbanen fra Ganddal til industristedet Ålgård. Jærbanen hadde åpnet i 1878 og inngikk etterhvert i Sørlandsbanen. Det kan virke som om man på et tidspunkt trodde at en indre trasé kunne bli valgt når banen fra Stavanger etterhvert skulle forlenges til Østlandet, men slik gikk det ikke. I 1937 ble det vedtatt at traseen skulle følge Jærbanen.

Ålgårdbanen ble som Jærbanen bygget som smalsporet, men ble lagt om til normalspor under krigen, samtidig med at Sørlandsbanen ble ferdigstilt. Trafikkgrunnlaget var aldri til stede for en slik sidebane, og passasjertrafikken ble nedlagt i 1955. Godstrafikken fortsatte til 1988. Det er nå brudd i skinnegangen mellom Ganddal og Figgjo, men det er mulig å kjøre dresin i ca. 3 km langs Figgjoelva. Det finnes krefter som ivrer for å bruke Ålgårdbanen som forstadsbane til Sandes og Stavanger.

Det finnes oppslag om Ålgårdbanen hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Nebysamlingene samt hos Ålgårdbanens venner. På Youtube har noen lagt ut en minidokumentar om banen.

Ganddal: 1992; historisk bilde
Foss-Eikeland
Figgjo: 1993; 2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6; 2015
Ålgård: 1992, 2014

Sulitjelmabanen

Sjønstådalen stasjon — Foto: John-Martin Klæboe

Sulitjelmabanen ble, som navnet antyder, opprettet for å frakte malm fra Sulitjelma gruber og ut til fjorden. Banen åpnet i 1892 som Nord-Norges første jernbanestrekning og gikk da mellom Sjønstå og Fossen. Senere ble den utvidet trinnvis. I 1912-1915 ble banen lagt om fra sporvidde 750 til vanlig smalspor (1067 mm) og forlenget opp til Fagerli ved Sulitjelma. På det lengste var banen vel tre og en halv mil lang og strakte seg fra Finneid ved Fauske til Sandnes (Lomi). Strekningen mellom Sandnes og Fagerli ble imidlertid nedlagt før banen ble utvidet vestover til Finneid.

Disse endringene er omtalt i Wikipedia-oppslaget om banen, som også har oppslag hos Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net.

Banen ble nedlagt i 1972, og man var ganske rask til å rive opp skinnegangen og gjøre om traseen til vei. I dag utgjør strekningen med tunneler riksvei 830. Det ser også ut til at veitraseen er utbedret noe opp gjennom årene.

Det finnes forresten også noe kalt foreningen Sulitjelmabanen.

Undertegnede har ikke oversikt over hva som er igjen av bygninger og andre etterlatenskaper. Bilder fra strekningen blir tatt med på listen under etterhvert som de kommer inn, og listen blir utvidet ved behov.

Finneid: godsterminal med skinner; uten skinner, malmtappeanlegg
Sjønstå
Sjønstådalen: 1, 2

Annet fra banen: 1

Sørlandsbanen

Lunde stasjon på 1980-tallet. Bygningen er senere malt om. — Foto: Kjell-Magne Ellingsen

Sørlandsbanen kan defineres på flere måter. Som rute er det enklest å si at den går fra Oslo til Stavanger via Drammen, Kongsberg og Sørlandet. Stasjonene mellom Oslo og Drammen er samlet i oppslaget om Drammenbanen, og strekningen mellom Drammen og Hokksund inngår i Randsfjordbanen. Dermed står vi igjen med strekningen mellom Hokksund og Stavanger, som er dokumentert i dette oppslaget.

Sørlandsbanen utgjøres av en drøss delstrekninger som ble bygget til forskjellige tider, og så ble det hele sammenkoblet under krigen og offisielt åpnet 1. mai 1944. Det er gjort rede for disse i Wikipedia-artikkelen om banen. Nevnte artikkel tar også for seg valg av trasé og taktiske hensyn samt mulige fremtidsutsikter. En av delstrekningene er Jærbanen — fra Stavanger til Egersund — som åpnet i 1878. Dette er i dag en av de mest trafikkerte delene av Sørlandsbanen takket være lokaltrafikk i Stavangerregionen.

Foruten i Wikipedia finnes det oppslag om Sørlandsbanen blant annet hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB og Jernbaneverket. Dessuten er det en rekke videoopptak fra banen på YouTube.

Hokksund: 1, 2, 3, 4, 5, 6; med tog: 1, 2; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Vestfossen: 1, 2, 3; gammel midtplattform: 1, 2, 3, 4; historiske bilder: 1
Darbu: 1, 2, 3, 4, 5
Krekling: 1, 2; kryssing ved stasjonen
Skollenborg: 2007: 1, 2; 2008; 2012; historisk bilde
Kongsberg: 1990-tallet: 1, 2; 2012; historiske bilder: bygning 2: 1, 2, 3; bygning 3: 1, 2, 3
Sandsværmoen: 1993
Saggrenda: 1991, 1992, 2007: 1, 2; 2014; historiske bilder: 1
Meheia: 2008: 1, 2, 3; 2014; historiske bilder: 1
Øysteinstul: 1992
Hjuksebø: 2002; 2007: 1, 2, 3, 4, 5; 2010; 2015
Holtsås: 2010: 1, 2; 2015
Nordagutu: 2007: 1, 2; 2008; 2014: 1, 2, 3; 2015; kran på stasjonen
Akkerhaugen: 2010, 2015
Gvarv: 2008: 1; 2014; 2015; historiske bilder: 1, 2, 3
Bø: 2006: 1, 2, 3, 4; 2011: 1, 2, 3, 4, 5; 2014; 2015; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tjønnås: 2006, 2015
Svenseid: 1992, 2015
Lunde: 1980-tallet; 2006; 2008: 1, 2; 2014; 2015; historisk bilde
Tyri: 1991, 2015
Nakksjø: 1993; 2011
Drangedal: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske bilder: 1, 2
Eggevåg: 1991
Neslandsvatn: 1, 2, 3, 4, 5; 1992 (annen farge)
Brøsjø: 1991
Gjerstad; tidligere farge; historiske bilder: 1
Bjorvatn: 1992; 2012: 1, 2, 3, 4
Vegårshei: 1991, 2011, 2012: 1, 2; historiske bilder: 1
Selåsvatn: 1991
Nelaug; 1991: 1, 2
Helldalsmo: 1993
Hynnekleiv: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Herefoss: 1, 2, 3
Fidjetun
Oggevatn: 1993; 2008: 1, 2, 3
Vatnestrøm: 1, 2, 3, 4
Grovane: 1992; 2008: 1, 2; 2011; historiske bilder: 1, 2
Vennesla: 1991; 2008: 1, 2, 3; 2011
Mosby: 1991, 2014
Kristiansand: 1, 2, 3; historiske bilder: 1, 2, 3
Nodeland: 1993, 2014
Breland: 1992
Marnardal: 1991
Audnedal: 1993
Snartemo: 1993, 2014
Sandvatn: 1992
Storekvina: 1993; 2014: 1, 2, 3, 4
Gyland: 1992; 2014: 1, 2, 3, 4, 5
Sira: 1993; 2014: 1, 2; historiske bilder: 1
Moi: 1993, 2014; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Heskestad: 1991; historiske bilder: 1
Helleland: 1, 2; historiske bilder: 1, 2, 3, 4
Klungland: historiske bilder: 1, 2
Egersund: 1993; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5
Maurholen
Hellvik: 1992; 2014: 1, 2
Sirevåg: 1992, 2014; historiske bilder: 1
Ogna: 1993; 2014: 1, 2, 3; historiske bilder: 1
Brusand: 1991; 2014: 1, 2; historiske bilder: 1
Vigrestad: 1993; 2014: 1, 2
Varhaug: 1993; 2014: 1, 2
Nærbø: 1993; historiske bilder: 1, 2
Hognestad: 1993
Bryne: 1993, 2015
Klepp: 1993; historisk bilde
Øksnavadporten
Ganddal: 1992; historisk bilde
Sandnes: 1993; historiske bilder: 1, 2
Forus
Jåttåvågen
Hinna
Mariero: 1993
Hillevåg
Stavanger S; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

(Se også albumene Jernbanebroer, Planoverganger, Sørlandsbanen og Historiske bilder)

Annonse