Viser arkivet for stikkord sørumsand

Sørumsand stasjon (Tertitten)

Urskog-Hølandsbanen (fra 1947 Aurskog-Hølandbanen og på folkemunne gjerne kalt Tertitten) ble forlenget fra Bingsfoss til Sørumsand i 1903. Der var det allerede en stasjon ved Kongsvingerbanen, og den fikk ny bygning tegnet av Paul Armin Due. Gamle bilder (se f.eks. her) tyder på at de to banene gikk på hver sin side av stasjonsbygningen, med Kongsvingerbanen på sørøstsiden og Tertitten på nordvestsiden. Sørumsand var omlastingsstasjon mellom banene, som hadde forskjellig sporvidde.

Da Aurskog-Hølandbanen ble nedlagt og arbeidet med museumsbane tok til, endte museumsbanen ikke så langt fra Bingsfoss ungdomsskole til utpå 1980-tallet. Masse dugnadarbeid har imidlertid forlenget banen inn til området rundt Sørumsand stasjon igjen, og anlegget ser ut til å være bygget opp fra grunnen av (i 1987-89). Stasjonsbygningen har Bjørkelangen stasjon som forbilde. Den ble i likhet med de andre stasjonene på banen tegnet av Günther Schüssler. Anlegget omfatter kranspor med omlastingsanlegg mellom banene, og illuderer forholdene slik de var en gang i tiden, skjønt Tertittstasjonen ligger et lite styke bortenfor Kongsvingerbanen i dag. Et verksted stod klart i 1992. Se ellers venneforeningens nettsted samt dette bildet fra drift ved museumsbanen.

Et skilt på stasjonsbygningen kunngjør at vi er 37,74 km fra Oslo, 56,28 km fra Skulerud og 121,5 moh. Stasjonen er også skildret her, og Jernbane.net har en rekke bilder. Blant disse gamle bildene er også noen som viser tog på (A)urskog-Hølandbanen.

Kongsvingerbanen 150 år: På Sørumsand

Tertitten

Sørumsand stasjon ved Tertitten

Tertitten er det folkelige navnet på den tertiærbanen som opprinnelig het Urskog-Hølandsbanen og fra 1947, da NSB overtok driften, Aurskog-Hølandbanen. Banen åpnet fra Bingsfoss til Bjørkelangen i 1896 og fra Bjørkelangen til Skulerud i Høland i 1898. I 1903 ble den forlenget fra Bingsfoss til Sørumsand. Her dreier det seg ikke bare om vanlig smalsporet jernbane (1067 mm), men ekstra smalsporet (750 mm).

Banen ble for en stor del brukt til frakting av skogbruks- og landbruksprodukter. Den ble nedlagt i 1960. Etter nedleggelsen satte en gjeng ildsjeler i gang for å få til museumsjernbane. Med utgangspunkt i et nedslitt anlegg og nedslitt materiell fikk man i stand drift på noen kilometer fra utkanten av Sørumsand, ikke langt fra Bingsfoss ungdomsskole. I begynnelsen var det ingen stasjonsbygninger eller sidespor på denne strekningen, men mye har kommet til gjennom dugnadsinnsats. I 1987-89 bygget man stasjonsanlegget på Sørumsand, og med utvidelser i 1992 fikk man også et verksted med rekonstruksjon av kranspor og omlastingsanlegg (mellom (A)urskog-Hølandsbanen og Kongsvingerbanen). Endestasjon i motsatt ende er Fossum. På sitt lengste var den opprinnelige banen 57 km. Dagens museumsjernbane er 3,22 km.

Tertittens nettsted inneholder informasjon om banen og rutetider. Venneforeningen har mer informasjon om historien og virksomheten. Ellers viser Wikipedia-oppslaget opprinnelig baneoversikt og gjenforteller banens historie. Her skildres stasjonene ved museumsbanen.

Stasjonsbygningene har lidd forskjellige skjebner. Killingmo stasjon (også kalt Kjellingmo) befinner seg på Jernbanemuseet på Hamar. Stasjonene Finstadbru og Bjørkelangen finnes fortsatt der ute. Sistnevnte stod modell for museumsjernbanens Sørumsand-bygning. Mork stasjon er brukt som utgangspunkt for Fossum på museumsjernbanen, og også privetbygningen fra Mork er overøfrt til Fossum og blir satt i stand i skrivende stund.

Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net har også litt informasjon om banen, og Nebysamlingene har en oversikt. Vi har bare tatt med et lite utvalg av stasjoner der vi vet om bygninger. Om noen har noe annet interessant fra denne banen, er det også fint.

Det er lagt ut flere videoer fra banen på Youtube, blant annet denne fra siste reis.

Sørumsand: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; historiske bilder: 1
Bingsfos(s): Digitalt museum
Fossum: 1, 2, 3, 4
Kvevli: Digitalt museum
Mork: Digitalt museum
Killingmo: 1, 2; historiske bilder: 1
Finstadbru
Aurskog: Digitalt museum
Lierfoss: Digitalt museum
Bjørkelangen; historiske bilder: 1; Digitalt museum
Hornåseng: Digitalt museum
Løken: Digitalt museum
Hjellebøl: Digitalt museum
Hemnes: historiske bilder: 1; Digitalt museum
Skulerud; historiske bilder: 1, 2

Andre bilder fra banen: 1

(Se også albumet Aurskog-Hølandsbanen «Tertitten»)

Sørumsand stasjon (Kongsvingerbanen)

Sørumsanden stoppested på Kongsvingerbanen åpnet i 1892, ble oppgradert til stoppested i 1895 og fikk stasjonsstatus i 1903, ifølge Norsk jernbaneklubbs nettsted, mens boken «Banedata 2004», som er utgitt av NJK, opererer med stoppestedstatus fra starten av. Navnet ble endret til Sørumsand i 1909. Eldre bilder viser en annen stasjonsbygning her (av Schirmer og von Hanno?). Den nåværende bygningen tegnet av Paul Armin Due. Den er ifølge Artemisia.no fra 1910, mens Banedata tidfester den til 1903. Det siste virker mest sannsynlig, også med tanke på at dette bildet av Anders Beer Wilse skal være tatt i 1907. I dag er det ikke mye Due-preg over stilen. Bygningen er kraftig bygget om og fasaden forenklet. I gamle dager hadde den største delen av bygningskroppen gavlretning vinkelrett på dagens, og den var høyere og med brattere møne.

Vi befinner oss 16,51km fra Lillestrøm, 37,53 km fra Oslo S og 120,1 moh. Det later til at det meste av tog på Kongsvingerbanen stopper her. Stasjonen har vært fjernstyrt siden 1966. Den er ubetjent, men har én billettautomat og tre validatorer, ifølge NSB. Venterommet er åpent om morgenen i vinterhalvåret. Ellers henvises til leskur. Det er buss- og drosjeholdeplass ved stasjonen.

Fra 1903 til 1960 var Sørumsand overgangsstasjon mellom Kongsvingerbanen og Urskog-Hølandbanen (også kalt Tertitten). Dette er omtalt i forbindelse med stasjonen på museumsbanen.

Oppslag om stasjonen er ellers å finne hos Wikipedia, Jernbane.net og Jernbaneverket.

Kongsvingerbanen

Hagatypen (av Schirmer og von Hanno) er brukt på flere stasjoner på Kongsvingerbanen

For våre formål defineres Kongsvingerbanen som strekningen fra Lillestrøm til Kongsvinger samt den fortsettelsen til Charlottenberg som gjerne kalles Grensebanen.

Kongsvingerbanen åpnet 3. oktober 1862 og var normalsporet fra starten av. Grensebanen ble satt i drift i 1865 og høytidelig åpnet i 1871, da forbindelsen på svensk side var klar. Strekningen ble elektrifisert i 1951. Banen mellom Lillestrøm og Kongsvinger har for en stor del stasjonsbygninger som ble tegnet av Schirmer og von Hanno, mens Grensebanens stasjoner ble tegnet av Georg Bull.

En vesentlig del av trafikken er lokaltog mellom Oslo og Årnes. Fra 2012 er det faktisk bare Skarnes som har togstopp mellom Årnes og Kongsvinger, og ingen av stasjonene på Grensebanen har lenger togstopp. Dette er skildret i en rapport hos Jernbaneverket, der det blant annet gjengis trafikkstatistikk og diskuteres mulig fremtidig utvikling (og avvikling). På Kongsvinger kan man bytte til svenske tog for lokaltrafikk i Värmland.

Kongsvingerbanen og stasjonene på den er ellers omtalt i bøker som Banedata 2004 og Neste stasjon, og bygningsmassen er dessuten beskrevet i et par bind utgitt av NSB i 1992. På nettet finnes omtale hos Wikipedia, Norsk jermbaneklubb, Jernbane.net, Jernbaneverket og Nebysamlingene. Rutetider er å finne hos NSB. Se også Roy Olsens skildringer her, her og her.

Det ble feiret 150-årsjubileum for Kongsvingerbanen i 2012.

Lillestrøm: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5
Tuen
Nerdrum
Fetsund; historiske bilder: 1, 2, 3
Svingen: 1, 2
Guttersrud
Sørumsand: 1, 2; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5
Blaker: 1, 2, 3, 4; historiske bilder: 1, 2, 3
Rånåsfoss: 1, 2, 3, 4, 5
Auli
Haga
Bodung: 1, 2
Årnes: 1, 2; historiske bilder: 1
Seterstøa: 1, 2, 3, 4, 5
Disenå: 1, 2, 3, 4, 5
Skarnes: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Sander: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; historiske: 1, 2, 3, 4
Galterud: 1, 2, 3, 4, 5
Kongsvinger: 1, 2, 3, 4; historiske:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Granli: 1, 2, 3
Åbogen: 1, 2, 3, 4, 5
Matrand: 1, 2, 3, 4, 5
Skotterud: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Magnor: 1, 2, 3, 4; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10
Riksgrensen: 1, 2
Charlottenberg

Andre bilder fra banen:
Lokaltogsett ved Oslo S
Utsikt nordover fra Åbogen plo

(Se ellers albumene Planoverganger, Linjelangs, Hedmark og Historiske bilder)

Annonse