Viser arkivet for stikkord sørlandet

Nodeland stasjon

Nodeland er et ganske typisk eksempel på en stasjon som har en “gammel” stasjonsbygning, men som er oppgradert relativt nylig i samsvar med våre tiders krav. Så fryktelig gammel er ikke denne stasjonen: Den ligger langs den siste delen av Sørlandsbanen som åpnet — nærmere bestemt i 1943, mens strekningen fra Moi og vestover ble lagt om til normalspor året etter.

Stasjonbygningen (som har skiftet farge på 2000-tallet) ble tegnet ved NSBs arkitektkontor og oppført året før åpningen. Etter en oppgradering som ble fullført i 2012, brukes imidlertid leskur. Stasjonen har ved oppgraderingen fått ordentlig kryssingsspor og plattformer på hver side. Det kreves riktignok en god del trasking eller trilling for å komme seg mellom plattformene. Østgående tog går i spor 1 og vestgående i spor 2. Her er det ubetjent og ikke all verden av bekvemmeligheter, men det finnes parkering, sykkelstativer og plasser for lading av el-biler. Brukes den gamle stasjonsbygningen som hotell?

Nodeland stasjon er 375,29 km fra Oslo og 25 moh. Andre oppslag er å finne hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net (baneoppslaget; bla nedover på siden), NSB, Jernbaneverket og Rom eiendom.

Mot Kristiansand

Leskur, men ikke noe venterom

Mot Stavanger

Mosby stasjon

Stasjonsanlegget på Mosby ble tegnet av Paul Due og oppført til åpningen av nedre del av Setesdalsbanen i 1895. Det er mulig at opprinnelig formell status er ukjent, for Banedata 2004 konstaterer bare at Mosby hadde status som stasjon per 1938 og fikk sikringsanlegg i 1939. Dette hadde sammenheng med fremførelsen av Sørlandsbanen til Kristiansand (det vil si anleggelse av spor fra Nelaug til Grovane og ombygging fra smalspor til normalspor mellom Grovane og Kristiansand).

Fra 1970 av rapporteres det om varierende status: nedgradering til holdeplass, slutt på persontrafikk, nedleggelse, holdeplasstatus igjen osv. til nedleggelse 15. august 1995. Stasjonsbygningen huser i dag en elektroforretning og en frisør. Ellers redegjør Wikipedia for bygningshistorien på stedet. I 2008 skrev NRK om planer om en syv etasjers høyblokk og en tre etasjers lavblokk nær stasjonen, men undertegnede observerte ikke noe slikt ved fotografering på stedet.

Mosby stasjon er 355,52 km fra Oslo og 7 moh. Andre oppslag er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Rom eiendom.

Lillesand-Flaksvandbanen

Tveite stasjon

Lillesand-Flaksvandbanen ble anlagt primært for å lette tømmertransporten fra Tovdalselva (kalles også Topdalselva) til utskipingshavnen Lillesand, idet lav vannstand ofte gjorde fløtingen vanskelig. Arbeid for bane startet på 1870-tallet, Stortinget gav konsesjon og statsstøtte i 1891, og banen åpnet den 4. juni 1896. Den gikk altså mellom Lillesand og Flaksvand (Flaksvatn), som er like vest for Birkeland. Dette var den første jernbanestrekningen i Agder.

Banen ble bygget med smalspor (1067 mm) og dårlig skinnekvalitet, og den var svingete. En oversikt over trafikkvolumene i boken «Glemte spor» (Baneforlaget, 1994) viser at godstrafikken dabbet kraftig av etter de første årene, og fra 1920-tallet var passasjervolumene neglisjerbare (under tusen passasjerer i året), utkonkurrert som banen var av busstrafikk. Banen gikk da også med underskudd i det meste av sin tid, og det var neppe noen overraskelse da den omsider ble nedlagt i 1953. Banen hadde aldri forbindelse med noen annen bane, selv om det på et tidspunkt var noen som mente den burde forlenges til OggevatnSørlandsbanen.

Skinnene er for lengst revet opp og en god del av strekningen er skogsvei, men ved tre stasjoner finnes det fortsatt bygninger: Lillesand, Tveite og Flaksvand. Ved sistnevnte har det riktignok vært en god del utbygging, så stasjonsanlegget kan være vanskelig å få øye på med én gang.

Det finnes et eget nettsted viet til banen, og ellers finnes det oppslag om banen hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net.

Lillesand
Tveite
Flaksvand

Annonse