Viser arkivet for stikkord ronglan

Nordlandsbanen

Skatval stasjon på Nordlandsbanen — Foto: Nina RM

Nordlandsbanen er jernbaneforbindelsen mellom Trondheim og Bodø. Strekningen mellom Trondheim og Hell er felles med Meråkerbanen, og småstasjonene her er tatt med under denne. Meråkerbanen ble tatt i bruk i 1881, og delstrekningene fra Hell og nordover kom til i etapper. Under krigen ble det bygget videre nordover ved hjelp av sovjetiske krigsfanger — også nord for Fauske — og det var planlagt å føre jernbanen helt til Kirkenes. Dette ble imidlertid skrinlagt, og resten av strekningen frem til Bodø åpnet offisielt den 7. juni 1962.

Strekningen fra Trondheim til Bodø er på nesten 729 km. Det er lokaltrafikk i begge ender av banen, og ellers er det samkjøring av fjerntogene med ekspresstogene over Dovrebanen. Rutetabeller er å finne hos NSB.

Det finnes oppslag om Nordlandsbanen hos Wikipedia, Jernbane.net, Norsk jernbaneklubb, NSB, Jernbaneverket og Nebysamlingene. Dessuten er det en rekke videoopptak fra banen på YouTube. Som for Bergensbanen har NRK laget et minutt for minutt-program, og en smakebit er lagt ut på YouTube.

Femtiårsjubileum for Nordlandsbanens åpning ble feiret den 7. juni 2012.

Stasjonslisten inneholder et utvalg stasjoner (også nedlagte) og kan utvides ved behov, det vil si når bilder publiseres.

Trondheim S; fra sjøsiden: 1, 2; historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Hell: 1, 2, 3, 4; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Stjørdal: 1, 2, 3, 4; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Skatval: 1, 2, 3; historiske bilder: 1
Langstein: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; historiske: 1
Åsen: 1, 2, 3, 4
Ronglan: 1, 2, 3, 4, 5
Skogn: 1, 2, 3, 4, 5; historiske bilder: 1, 2
Levanger:1, 2, 3; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Rinnan: 1, 2, 3, 4; historiske bilder: 1, 2
Verdal: 1, 2, 3; historiske bilder: 1, 2, 3
Røra: 1, 2, 3, 4, 5
Sparbu: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske: 1
Mære: 1, 2
Steinkjer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; historiske bilder: 1, 2
Valøy: 1, 2
Stargrassmyra bru
Jørstad: 1, 2, 3
Snåsa: 1, 2, 3, 4
Agle: 1, 2, 3
Formofoss: 1, 2, 3, 4, 5; historisk bilde
Grong: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 1995; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Gartland: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 1995
Harran: med stasjonsbygning (inntil 2012): 1, 2, 3, 4, 5, 6; med leskur
Brekkvasselv: 1, 2, 3
Lassemoen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Trongfoss (Flåtådal fra 1949): 1, 2; historisk bilde
Namsskogan: 1, 2, 3; tidligere farge: 1, 2, 3
Bjørnstad (bygningen er flyttet til Jernbanemuseet)
Smalåsen: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (bygningen er flyttet til Jernbanemuseet)
Majavatn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Svenningdal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; tidligere farge: 1, 2, 3
Trofors: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Laksfors: 1, 2, 3, 4, 5
Kvalfors: 1, 2, 3
Mosjøen: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske bilder: 1, 2, 3
Søfting: 1, 2, 3
Drevja: 1, 2, 3
Toven:1, 2, 3, 4
Drevvatn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Elsfjord: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; tidligere farge
Seljeli
Mula
Røsså: 1, 2, 3, 4, 5
Bjerka: 1, 2, 3, 4, 5
Finneidfjord: 1, 2; kopi av bygning på Jernbanemuseet; historiske bilder: 1, 2
Dalselv: Bilde i Digitalt museum
Mo i Rana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Skonseng: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ørtfjell
Dunderland: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Krokstrand
Bolna: 1, 2, 3
Polarsirkelen; historisk bilde
Stødi
Semska: 1, 2
Lønsdal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Kjemåga: 1, 2
Trettnes; området rundt: 1, 2, 3, 4
Røkland (gamle): 1, 2, 3, 4, 5; med tidligere farge
Røkland (nye): 1, 2, 3, 4
Rognan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Historiske: 1
Setså: 1, 2
Fauske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; historiske: 1, 2, 3
Valnesfjord: 1, 2, 3, 4, 5
Oteråga
Bodø: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Andre bilder fra banen:
Mulklubben tunnel: 1, 2

(Se også albumene Jernbanebroer, Planoverganger, Linjelangs, Materiell, Nordland og Historiske bilder)

Annonse