Viser arkivet for stikkord romeriksporten

Lillestrøm stasjon

Lillestrøm stasjon ligger ved Hovedbanen, Gardermorbanen og Kongsvingerbanen. Dette er stasjonen der alle tog stopper, både Flytoget (som har dette som eneste stoppested mellom Oslo og Gardermoen), fjerntog og en rekke lokaltog (både gjennom Romeriksporten og langs Hovedbanen).

Stasjonen ble åpnet med Hovedbanen i 1854 og hadde da en stasjonsbygning av Schirmer og von Hanno på Vestisiden av Nitelva. Denne stasjonsbygningen skal ha eksistert som privatbolig frem til 1987, og det skal fortsatt være mulig å spore opp et pakkhus ifølge boken Neste stasjon.

I forbindelse med åpningen av Kongsvingerbanen i 1862 ble stasjonsanlegget konsentrert til østsiden av Nitelva, og ny stasjonsbygning (visstnok også av Schirmer og von Hanno) ble oppført. Bygningen på bildene her (tegnet av Gudmund Hoel ved NSBs arkitektkontor) ble ifølge Banedata 2004 oppført i 1930 og skal ha blitt tatt i bruk den 5. november 1934, og den gamle bygningen ble revet. Hoels bygning står på vernelisten.

Senere er stasjonsområdet grundig bygget om i forbindelse med utbyggingen av Gardermobanen. Den bygningen som faktisk brukes i dag, er tegnet av Arne Henriksen og åpnet i 1998. Linjene fra Gardermobanen (gjennom Romeriksporten) og Hovedbanen (fra Strømmen/Sagdalen) kommer sammen ved Lillestrøm stasjon for siden å følge delvis samme trasé, delvis adskilte traseer nordover. Det er rutebilstasjon like ved stasjonen. Det nye stasjonsanlegget (som ennå ikke ikke er avbildet her) er grundigere beskrevet i et par av kildene nevnt nedenfor.

Et tidligere takoverbygg herfra befinner seg forresten på Maihaugen.

16. juni 2011 inntraff en ulykke ved stasjonen der en person ble påkjørt av Flytoget og døde.

Lillestrøm stasjon er 20,95 km fra Oslo og 109 moh.

Annen omtale på nettet:

Fra siden mot togene.

Gardermobanen

Eidsvoll Verk stasjon på Råholt, en av de nye stasjonene på Gardermobanen

Gardermobanen betegner den nye jernbanestrekningen som ble bygget til åpningen av Oslo lufthavn Gardemoen i 1998. Den følger delvis den gamle Hovedbanen og går delvis egne veier — det være seg gjennom tunnelen Romeriksporten under Østmarka eller over Romerike — og resultatet er at togene kan holde høyere hastighet enn langs den gamle strekningen, slik at reisetiden blir kortere, ikke minst mellom Oslo og Gardermoen.

Akkurat selve Romeriksporten var skandaleombrust i byggeperioden. Man satt igjen med et inntrykk av at presset for å bli ferdig i tide førte til at grunnlagsarbeidet ikke var godt nok. Det virket som om man ikke var forberedt på det som var relativt forutsigbare problemer for enhver som kjenner Østmarkas topografi. Avisene skrev om tapping av Lutvann og Puttjern og setningsskader på hus helt ned til Hellerud. Mens det lakk, brukte man til dels miljøskadelige tetningsmidler, og det var til tider full krangel mellom de forskjellige parter som var involvert i arbeidet.

Uansett: Reisetiden fra Oslo S til Lillestrøm ble kuttet ned fra 18 til 10 minutter. De fleste fjerntog kjører nå gjennom tunnelen. For lokaltogene varierer det mellom ny og gammel strekning, gjerne litt av begge deler. Lokaltogene som stopper mellom Oslo og Lillestrøm, kjører nødvendigvis utenom tunnelen.
Lokaltogene mellom Drammen og Dal kjører gjennom tunnelen, men på Hovedbanen nord for Lillestrøm. Lokaltogene mellom Kongsberg og Eidsvoll følger Gardermobanen. Rutetidene for disse strekningene er å finnes hos NSB.

Det er oppslag om Gardermobanen hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net.

Merk ellers at navnet Gardermobanen tidligere ble brukt om en nå nedlagt sidebane til Hovedbanen. Den omtales i dag som Gamle Gardermobanen eller Hauerseter-Gardermobanen.

På listen nedenfor har vi tatt med stasjoner der togene stopper. I tillegg ligger Leirsund, Lindeberg og Kløfta langs både Gardermobanen og Hovedbanen, men bare lokaltogene på sistnevnte stopper der.

Oslo S; flere bilder: 1
Lillestrøm: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5
Kløfta; i 1993; gammel bygning på Jernbanemuseet: 1, 2; historiske bilder: 1, 2, 3
Oslo lufthavn Gardermoen: 1, 2, 3
Eidsvoll Verk: 1, 2
Eidsvoll (ny): 1, 2

Se også bildene i dette albumet

Annonse