Viser arkivet for stikkord randsfjordbanen

Darbu stasjon

Darbo stasjon åpnet i den 10. november 1871 sammen med strekningen Hokksund-Kongsberg. Dette var da regnet som en sidelinje til Randsfjordbanen, men kan vel nå kalles en del av Sørlandsbanen. Navnet ble endret til Darbu i april 1894, og Banedata 2004 forteller videre at sikringsanlegg ble montert i slutten av 1957, at strekningen ble fjernstyrt i 1967, og at det var slutt på bemanningen i 1969.

Stasjonsbygningen ble tegnet av Georg Bull. Den er av Hvalstad-typen (jf. dette bildet, ikke som den nåværende der), en bygningstype som var vanligere i en tidligere fase av norsk jernbaneutbygging, og som har alle funksjoner samlet i samme bygningskropp. Her er venterommet i bruk på hverdager, og det finnes sykkelstativ og parkeringsplass. Lokaltogene mellom Kongsberg og Eidsvoll stopper her. Rundt 2012 ble det meldt at stasjonen var nedleggingstruet, men like etter kom kontramelding. Stasjonen er dessuten satt i stand. Den er fredet, jf. oppføringen i vernelisten og hos Riksantikvaren.

Darbu stasjon er 81,61 km fra Oslo V og 60,1 moh. Andre oppslag er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia, Jernbane.net, NSB og Jernbaneverket.

Tangen holdeplass

Tangen holdeplass på Randsfjordbanen er drøyt halvannen kilometer nord for Tyristrand stasjon. Den åpnet 18. juli 1946, og det var slutt på persontrafikken i 2001. Holdeplassen er imidlertid fortsatt oppført i Jernbaneverkets Network Statement, og er dermed ikke formelt nedlagt.

Ved den korte treplattformen står et leskur som i dag brukes som lagerskur. Holdeplassen ligger langs en relativt smal vei med enkelte hus, men de som bor her, bruker altså bil når de vil ut i verden.

Tangen holdeplass er 112,31 km fra Oslo V (via Spikkestad). Oppslag finnes også hos Norsk jernbaneklubb og i Wikipedia samt naturligvis i Banedata 2004.

Hagabru holdeplass

Hagabru holdeplass på Randsfjordbanen er omtrent en kilometer sør for Tyristrand stasjon, ved posisjonen 109,74 km fra Oslo V (via Spikkestad). Det vil si: Det er det Banedata 2004, mens Wikipedia opererer med 109.,66 km.

Holdeplassen åpnet den 15. mai 1931, og ifølge Banedata ble den nedlagt allerede i november året etter, for så å gjenoppstå i 1960. Det opereres med en forskjell i posisjon på 50 meter. Det var visst slutt på moroa i 2001, og i dag er bare en plattformrest å se, ikke noe leskur. Plattformen er/var på nordsiden av en vei som krysser jernbanen på bro i øst/vest-retning.

Også Norsk jernbaneklubb har et oppslag om holdeplassen.

Kattfoss holdeplass

Katfoss holdeplass på Randsfjordbanen åpnet den 3. juni 1956. Allerede i september samme år ble skrivemåten visstnok endret til Kattfoss, hva nå det måtte bety, for det fortelles i Banedata 2004 at det har stått «Katfoss» på holdeplasskiltet hele tiden. Det var slutt på trafikken her i 2001.

Gravfossveien krysser jernbanelinjen på en bro rett sør for holdeplassen, som ligger på østsiden av sporet. Vi befinner oss litt sør for Geithus. Treplattformen og leskuret ser ut til å være intakt, uten at undertegnede har sjekket tilstanden nærmere.

Kat(t)foss holdeplass er 90,35 km fra Oslo V (via Spikkestad). Oppslag finnes også hos Norsk jernbaneklubb og i Wikipedia.

Linnerud holdeplass

Linnerud holdeplass på Randsfjordbanen ligger noen få kilometer nord ford Åmot i Modum, nokså avsides nær enden av en smal tilførselsvei til noen hus. Den ligger inntil en planovergang til huset i enden av veien.

Holdeplassen åpnet den 27. juli 1953. I oktober samme år ble skrivemåten visstnok offisielt endret til Linderud, for så å bli endret tilbake i 1997, men det skal ha stått «Linnerud» på skiltet hele tiden. Dette er ifølge Banedata 2004, som videre forteller at persontrafikken ble nedlagt i 2001, startet opp igjen i 2003 og ble nedlagt i 2004. Den korte treplattformen og leskuret er fortsatt intakt og ser ut til å være i relativt god stand. Åpningen til leskuret er imidlertid tettet igjen. Like ved siden av henger fortsatt en høyttaler, uten at undertegnede vet om den virker.

Linnerud holdeplass er 88,60 km fra Oslo V (via Spikkestad). Oppslag finnes også hos Norsk jernbaneklubb og i Wikipedia.

Lyst på noen utfordringer i sommer?

Det var en gang en stasjon: Burud på Randsfjordbanen

For noen tiår siden lå holdeplassene tett i tett langs mange av jernbanelinjene våre. Siden er de effektivisert bort, men noen av dem er det fortsatt rester etter, som vi ser av en rekke bilder og oppslag i sonen her. I noen tilfeller er det vanskelig å vite hva som er igjen, og det er her du som jernbaneinteressert kan drive litt detektivarbeid.

La oss ta for oss to jernbanestrekninger, Randsfjordbanen mellom Hokksund og Hønefoss og Rørosbanen mellom Elverum og Rena. Her er det muligens noen uoppdagede rester, men vi vet ikke sikkert. Det finnes litt bakgrunnstoff i «Banedata 2004» og i stasjonsoversikten i Jernbaneverkets «Network Statement 2014».

Jernbaneverkets oversikt inkluderer en rekke stasjoner og holdeplasser som ikke er formelt nedlagt, men som for lengst har mistet persontrafikken, og det er disse det er interessant å finne ut mer om. For Randsfjordbanen gjelder det følgende:

 • Hassel (mellom Skotselv og Åmot; bilde 2003)

 • Linnerud (mellom Åmot og Geithus; bilder 2003)
 • Kattfoss (mellom Åmot og Geithus; bilde 2003)
 • Lerskallen (mellom Drolsum og Nakkerud)
 • Hagabru (mellom Nakkerud og Tyristrand; bilde 2011)
 • Tangen (bilde 2011)
 • Posisjonene kan sjekkes her

For Rørosbanen kan disse være aktuelle:

 • Bjørnenga (mellom Grundset og Øksna; undertegnede har vært ved planovergangen, som fikk nytt dekke i 2010, men var holdeplassen rett ved siden av, og hva er igjen?)

 • Sæteren (også mellom Grundset og Øksna)
 • Torgerstua (mellom Øksna og Rudstad; bilde av ukjent dato)
 • Bråten (mellom Rudstad og Åsta, helt sør i Åmot kommune)
 • Nygården (litt nærmere Åsta enn forrige; ble visstnok fjernet i 2002)
 • Delebekk (formodentlig like ved Bechsminne)
 • Skjærodden (like sør for Rena; det er også noen industrispor idet man nærmer seg Rena)
 • Posisjonene kan sjekkes her og her

Beliggenheten kan sjekkes nærmere hos Statens kartverk.

Av andre ting som vi ikke har fått med oss, kan nevnes godshuset ved Nor stasjonSolørbanen (der det muligens også finnes et uthus) samt Hasle holdeplass ved samme bane. Ved sistnevnte er muligens alle rester fjernet, men vi vet ikke sikkert.

Ellers er naturligvis vanlige stasjonsbilder av hus som fortsatt står der, stadig velkommen. God sommer!

Drammen stasjon kan man spise seg stappmett på pizza.

Annonse