Viser arkivet for stikkord nordland

Bjørnfjell stasjon - Ofotbanen

Bjørnfjell stasjon er norsk grensestasjon

Bjørnfjell stasjon, km 4o,43 er norsk grensestasjon og ble oppført i 1925 og ombygget til funkisstil i 1939. Den ligger 413 m.o.h.

Nye Bjørnfjell stasjon, km 40,4, ble opprettet i 1925 etter at Ofotbanen ble elektrifisert i 1923. Stasjonsbygningen ble flyttet hit i fra den nedlagte Djupvik stasjon på km 8,0. Dagestad flyttet fryseriet sitt fra Gamle til Nye Bjørnfjell.

Stasjonen ble et populært utfartsområde for Narvik-folk etter at NSB innførte ordningen med “billigtog” i 1925. . Ei ytterligere styrking av nye Bjørnfjell som utfartsted skjedde i 1937 da den tidligere stasjonsbygningen på Gamle Bjørnfjell ble revet og ført opp på her som Bjørnfjell Turiststasjon. Stasjonsbygningen på Bjørnfjell ble ombygd i funkisstil i 1939, med større kontorer og venterom, og med stasjonsmesterleilighet i 2. etasje.Samtidig ble også telegrafistboligen også ombygd. I 1940 kom Bjørnfjell kraftig i fokus. Et kompani fra IR 13 ledet av major Omdal, som hadde marsjert ut fra Narvik 9. april, ble 16. april angrepet av tyske styrker. 16 mann ble såret og brakt over til Sverige. 6 offiserer og 45 soldater ble tatt til fange. Noen av de norske styrkene klarte å komme seg tilbake til Setermoen, mens resten av kompaniet toks seg over til Sverige. To mann falt under kampene på Bjørnfjell stasjon. En falt under speiding på Katteratfjellet. En falt ved øvre ende av Pettersenvannet, en falt utenfor tunnelen øst for Solheimsbrakka, og en falt på myra mellom Bjørnfjell og grensen. En minnebauta er reist på stasjonen til minne om hendelsen. De tyske tapene var n død og syv sårede. Høsten 1957 begynte arbeidet med å bygge et tilbygg til stasjonsbygningen mot øst. Tilbygget skylle brukes til godsoppevaring. Det hadde tidligere vært gjort i bygningen på vestsiden som i stedet skulle få flere skibokser for publikum. OT 3.12.1957.

Kilde;Gamle Narvik – hentet fra nettet, se lenke under.
Flere bilder og info på Kulturminnesiden.

Jernbaneverket om Bjørnfjell stasjon.

Bildeserie med 11 bilder — bla ved å trykke på pilene

Infoskilt om rallarvei.

Bjørnfjell stasjon from Knut Georg Flo on Vimeo.

Sulitjelmabanen

Sjønstådalen stasjon — Foto: John-Martin Klæboe

Sulitjelmabanen ble, som navnet antyder, opprettet for å frakte malm fra Sulitjelma gruber og ut til fjorden. Banen åpnet i 1892 som Nord-Norges første jernbanestrekning og gikk da mellom Sjønstå og Fossen. Senere ble den utvidet trinnvis. I 1912-1915 ble banen lagt om fra sporvidde 750 til vanlig smalspor (1067 mm) og forlenget opp til Fagerli ved Sulitjelma. På det lengste var banen vel tre og en halv mil lang og strakte seg fra Finneid ved Fauske til Sandnes (Lomi). Strekningen mellom Sandnes og Fagerli ble imidlertid nedlagt før banen ble utvidet vestover til Finneid.

Disse endringene er omtalt i Wikipedia-oppslaget om banen, som også har oppslag hos Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net.

Banen ble nedlagt i 1972, og man var ganske rask til å rive opp skinnegangen og gjøre om traseen til vei. I dag utgjør strekningen med tunneler riksvei 830. Det ser også ut til at veitraseen er utbedret noe opp gjennom årene.

Det finnes forresten også noe kalt foreningen Sulitjelmabanen.

Undertegnede har ikke oversikt over hva som er igjen av bygninger og andre etterlatenskaper. Bilder fra strekningen blir tatt med på listen under etterhvert som de kommer inn, og listen blir utvidet ved behov.

Finneid: godsterminal med skinner; uten skinner, malmtappeanlegg
Sjønstå
Sjønstådalen: 1, 2

Annet fra banen: 1

Nordlandsbanen

Skatval stasjon på Nordlandsbanen — Foto: Nina RM

Nordlandsbanen er jernbaneforbindelsen mellom Trondheim og Bodø. Strekningen mellom Trondheim og Hell er felles med Meråkerbanen, og småstasjonene her er tatt med under denne. Meråkerbanen ble tatt i bruk i 1881, og delstrekningene fra Hell og nordover kom til i etapper. Under krigen ble det bygget videre nordover ved hjelp av sovjetiske krigsfanger — også nord for Fauske — og det var planlagt å føre jernbanen helt til Kirkenes. Dette ble imidlertid skrinlagt, og resten av strekningen frem til Bodø åpnet offisielt den 7. juni 1962.

Strekningen fra Trondheim til Bodø er på nesten 729 km. Det er lokaltrafikk i begge ender av banen, og ellers er det samkjøring av fjerntogene med ekspresstogene over Dovrebanen. Rutetabeller er å finne hos NSB.

Det finnes oppslag om Nordlandsbanen hos Wikipedia, Jernbane.net, Norsk jernbaneklubb, NSB, Jernbaneverket og Nebysamlingene. Dessuten er det en rekke videoopptak fra banen på YouTube. Som for Bergensbanen har NRK laget et minutt for minutt-program, og en smakebit er lagt ut på YouTube.

Femtiårsjubileum for Nordlandsbanens åpning ble feiret den 7. juni 2012.

Stasjonslisten inneholder et utvalg stasjoner (også nedlagte) og kan utvides ved behov, det vil si når bilder publiseres.

Trondheim S; fra sjøsiden: 1, 2; historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Hell: 1, 2, 3, 4; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Stjørdal: 1, 2, 3, 4; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Skatval: 1, 2, 3; historiske bilder: 1
Langstein: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; historiske: 1
Åsen: 1, 2, 3, 4
Ronglan: 1, 2, 3, 4, 5
Skogn: 1, 2, 3, 4, 5; historiske bilder: 1, 2
Levanger:1, 2, 3; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Rinnan: 1, 2, 3, 4; historiske bilder: 1, 2
Verdal: 1, 2, 3; historiske bilder: 1, 2, 3
Røra: 1, 2, 3, 4, 5
Sparbu: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske: 1
Mære: 1, 2
Steinkjer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; historiske bilder: 1, 2
Valøy: 1, 2
Stargrassmyra bru
Jørstad: 1, 2, 3
Snåsa: 1, 2, 3, 4
Agle: 1, 2, 3
Formofoss: 1, 2, 3, 4, 5; historisk bilde
Grong: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 1995; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Gartland: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 1995
Harran: med stasjonsbygning (inntil 2012): 1, 2, 3, 4, 5, 6; med leskur
Brekkvasselv: 1, 2, 3
Lassemoen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Trongfoss (Flåtådal fra 1949): 1, 2; historisk bilde
Namsskogan: 1, 2, 3; tidligere farge: 1, 2, 3
Bjørnstad (bygningen er flyttet til Jernbanemuseet)
Smalåsen: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (bygningen er flyttet til Jernbanemuseet)
Majavatn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Svenningdal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; tidligere farge: 1, 2, 3
Trofors: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Laksfors: 1, 2, 3, 4, 5
Kvalfors: 1, 2, 3
Mosjøen: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske bilder: 1, 2, 3
Søfting: 1, 2, 3
Drevja: 1, 2, 3
Toven:1, 2, 3, 4
Drevvatn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Elsfjord: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; tidligere farge
Seljeli
Mula
Røsså: 1, 2, 3, 4, 5
Bjerka: 1, 2, 3, 4, 5
Finneidfjord: 1, 2; kopi av bygning på Jernbanemuseet; historiske bilder: 1, 2
Dalselv: Bilde i Digitalt museum
Mo i Rana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Skonseng: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ørtfjell
Dunderland: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Krokstrand
Bolna: 1, 2, 3
Polarsirkelen; historisk bilde
Stødi
Semska: 1, 2
Lønsdal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Kjemåga: 1, 2
Trettnes; området rundt: 1, 2, 3, 4
Røkland (gamle): 1, 2, 3, 4, 5; med tidligere farge
Røkland (nye): 1, 2, 3, 4
Rognan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Historiske: 1
Setså: 1, 2
Fauske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; historiske: 1, 2, 3
Valnesfjord: 1, 2, 3, 4, 5
Oteråga
Bodø: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Andre bilder fra banen:
Mulklubben tunnel: 1, 2

(Se også albumene Jernbanebroer, Planoverganger, Linjelangs, Materiell, Nordland og Historiske bilder)

Annonse