Viser arkivet for stikkord morud

Kløftefoss stasjon

Ramfos(s) var et nærmest øde sted da Krøderbanen åpnet i 1872. Ramfos Træsliberi ble imidlertid anlagt i 1889, og det kom ganske raskt et sidespor. 1. juni 1891 åpnet så Ramfos holdeplass, og dette året var det to gjennomgående spor samt sidespor og buttspor. I april 1894 ble skrivemåten endret til Ramfoss, og status ble oppgradert til stoppested i 1904, ifølge boken «På sporet med Krøderkippen» (Norsk jernbaneklubb, 1997).

Navnet Ramfoss ble forvekslet med Raufoss, og utydelig håndskrift hos enkelte bidro til å forverre situasjonen, kan vi lese. Stoppestedet skiftet derfor navn til Kløftefoss den 15. mars 1923. Tresliperiet gikk over ende i krakket i 1928, men det var stadig stor tømmertransport fra området, og dessuten var det sidespor til Liamoen grustak. Lasterampen ble byttet ut med en større i 1930-årene i en tid da aktivitetsnivået var høyt. Etter krigen gikk det imidlertid nedover, idet stadig mer av tømmertrafikken gikk over på bil. Det var slutt på persontrafikken i 1958, og stoppestedet ble ubemannet i 1969. Banen ble nedlagt i 1985.

Til tross for at det fantes en liten ekspedisjonsbu, skjedde billettsalg gjennom konduktør helt til 1912, ifølge Banedata. Den første bygningen på Kløftefoss var visstnok i bruk til 1926, og i 1928 ble bygningen fra Ula fraktet hel til Kløftefoss, ifølge boken om banen, skjønt Wikipedia sier at det dreier seg om vokterboligen fra Morud. Denne bygningen ble revet i 1969-70, uten at undertegnede har bragt på det rene når dagens bygninger kom til eller hvor de kom fra. Det dreier nærmest om et par brakker.

Kløftefoss er et langt mindre glamourøst sted enn Krøderen stasjon. I det tidligere grustaket er det imidlertid oppført en rekke togstaller til oppbevaring av vognmateriell. Detaljene i dette er skildret i boken om banen. Lasterampen fra 1930-årene fungerer i dag som overbygg for dresiner. Like ved ligger westernbyen Deadwood City, og det ser ut til å være en viss samordning mellom showene der og Krøderbanens togtider.

Kløftefoss stoppested er 5,88 km fra Krøderen, 20,59 km fra Vikersund, 116,5 km fra Oslo V og 187,1 moh. Norsk jernbaneklubb har en rekke bilder i sitt oppslag om stoppestedet, og også Jernbane.net har bilder.

Krøderbanen

Krøderen stasjon — Foto: Audun Boge

Krøderbanen er muligens den norske museumsjernbanen flest mennesker vet om, takket være at Lillebjørn Nilsen og Ballade spilte inn en norsk versjon av «Take the A Train», en låt som var en slags kjenningsmelodi for Duke Ellington, selv om han ikke skrev den.

Banen åpnet i 1872 og gikk fra Vikersund til Krøderen (nær sørenden av innsjøen med samme navn). Ved Vikersund var det forbindelse til Randsfjordbanen, som åpnet noen år tidligere. Banen var smalsporet i begynnelsen, men ble ombygget til normalspor i 1909. På banen var det tømmertransport fra Hallingdal til Drammen. Passasjertrafikken ble nedlagt i 1958, mens godstrafikken fortsatte til 1985. Samme år ble banen vedtatt bevart som museumsjernbane. Den er 26 km lang, og det finnes store mengder historisk jernbanemateriell på Krøderen og Kløftefoss.

Se også dette oppslaget med informasjon om banen og hva du kan oppleve der.

banens nettsted er en side med banedata, og ellers finnes det informasjon hos Lokalhistoriewiki, Wikipedia og Jernbane.net.

Ikke overrraskende finnes det en rekke videoer fra banen på YouTube.

Vikersund: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; tog på stasjonen; historisk bilde
Sysle; historisk bilde
Snarum; historiske bilder: 1
Morud
Kløftefoss: 1, 2
Krøderen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; godshus: 1, 2; vanntårn og lokstall; vanntårn: 1, 2; svingskive; fra plattformen; rundt omkring; interiør: 1, 2, 3
Tog o.a. materiell ved Krøderen stasjon: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Andre bilder knyttet til banen:
Kjøring med tog o.l.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Bro ved Hære: 1, 2
Reklameplakat
Togsett ved Strømsø
Vogn ved Hamar stasjon

(Se også albumene Krøderbanen, Planoverganger, Småplukk, Svingskiver, Museumsjernbaner og Buskerud)

Annonse