Viser arkivet for stikkord modum

Kattfoss holdeplass

Katfoss holdeplass på Randsfjordbanen åpnet den 3. juni 1956. Allerede i september samme år ble skrivemåten visstnok endret til Kattfoss, hva nå det måtte bety, for det fortelles i Banedata 2004 at det har stått «Katfoss» på holdeplasskiltet hele tiden. Det var slutt på trafikken her i 2001.

Gravfossveien krysser jernbanelinjen på en bro rett sør for holdeplassen, som ligger på østsiden av sporet. Vi befinner oss litt sør for Geithus. Treplattformen og leskuret ser ut til å være intakt, uten at undertegnede har sjekket tilstanden nærmere.

Kat(t)foss holdeplass er 90,35 km fra Oslo V (via Spikkestad). Oppslag finnes også hos Norsk jernbaneklubb og i Wikipedia.

Linnerud holdeplass

Linnerud holdeplass på Randsfjordbanen ligger noen få kilometer nord ford Åmot i Modum, nokså avsides nær enden av en smal tilførselsvei til noen hus. Den ligger inntil en planovergang til huset i enden av veien.

Holdeplassen åpnet den 27. juli 1953. I oktober samme år ble skrivemåten visstnok offisielt endret til Linderud, for så å bli endret tilbake i 1997, men det skal ha stått «Linnerud» på skiltet hele tiden. Dette er ifølge Banedata 2004, som videre forteller at persontrafikken ble nedlagt i 2001, startet opp igjen i 2003 og ble nedlagt i 2004. Den korte treplattformen og leskuret er fortsatt intakt og ser ut til å være i relativt god stand. Åpningen til leskuret er imidlertid tettet igjen. Like ved siden av henger fortsatt en høyttaler, uten at undertegnede vet om den virker.

Linnerud holdeplass er 88,60 km fra Oslo V (via Spikkestad). Oppslag finnes også hos Norsk jernbaneklubb og i Wikipedia.

Kløftefoss stasjon

Ramfos(s) var et nærmest øde sted da Krøderbanen åpnet i 1872. Ramfos Træsliberi ble imidlertid anlagt i 1889, og det kom ganske raskt et sidespor. 1. juni 1891 åpnet så Ramfos holdeplass, og dette året var det to gjennomgående spor samt sidespor og buttspor. I april 1894 ble skrivemåten endret til Ramfoss, og status ble oppgradert til stoppested i 1904, ifølge boken «På sporet med Krøderkippen» (Norsk jernbaneklubb, 1997).

Navnet Ramfoss ble forvekslet med Raufoss, og utydelig håndskrift hos enkelte bidro til å forverre situasjonen, kan vi lese. Stoppestedet skiftet derfor navn til Kløftefoss den 15. mars 1923. Tresliperiet gikk over ende i krakket i 1928, men det var stadig stor tømmertransport fra området, og dessuten var det sidespor til Liamoen grustak. Lasterampen ble byttet ut med en større i 1930-årene i en tid da aktivitetsnivået var høyt. Etter krigen gikk det imidlertid nedover, idet stadig mer av tømmertrafikken gikk over på bil. Det var slutt på persontrafikken i 1958, og stoppestedet ble ubemannet i 1969. Banen ble nedlagt i 1985.

Til tross for at det fantes en liten ekspedisjonsbu, skjedde billettsalg gjennom konduktør helt til 1912, ifølge Banedata. Den første bygningen på Kløftefoss var visstnok i bruk til 1926, og i 1928 ble bygningen fra Ula fraktet hel til Kløftefoss, ifølge boken om banen, skjønt Wikipedia sier at det dreier seg om vokterboligen fra Morud. Denne bygningen ble revet i 1969-70, uten at undertegnede har bragt på det rene når dagens bygninger kom til eller hvor de kom fra. Det dreier nærmest om et par brakker.

Kløftefoss er et langt mindre glamourøst sted enn Krøderen stasjon. I det tidligere grustaket er det imidlertid oppført en rekke togstaller til oppbevaring av vognmateriell. Detaljene i dette er skildret i boken om banen. Lasterampen fra 1930-årene fungerer i dag som overbygg for dresiner. Like ved ligger westernbyen Deadwood City, og det ser ut til å være en viss samordning mellom showene der og Krøderbanens togtider.

Kløftefoss stoppested er 5,88 km fra Krøderen, 20,59 km fra Vikersund, 116,5 km fra Oslo V og 187,1 moh. Norsk jernbaneklubb har en rekke bilder i sitt oppslag om stoppestedet, og også Jernbane.net har bilder.

Det ser kanskje ut som om det flyttes vogner her, men i praksis står disse på utstilling i etterkant av sesongen. Eller kanskje de venter på plass i togstallene.

Planovergang ved Kløftefoss stasjonKrøderbanen. Motsatt perspektiv av dette bildet.

Denne er å finne ved Kløftefoss stasjon. Noen som ser hva det er?

Geithus stasjon

Trolig et tidligere godshus. Selve stasjonsbygningen er revet.

Gjethus holdeplass ved Randsfjordbanen åpnet den 19. mars 1874, noen år etter selve banen, nær det som da het Ekers og Giethuus Papirfabriker. Oppgradering til stoppested fulgte allerede i november samme år, og fra 16. juli året etter hadde stedet stasjonsstatus. Navnet ble skrevet Gjeithus fra 1894 og Geithus fra 1922. Siden har det kommet sikringsanlegg og fjernstyring, og i 1987 ble stasjonen ubemannet. Persontrafikken ble nedlagt i 2001, gjenoppstartet i 2003 og nedlagt igjen i 2004. Togene kan imidlertid fortsatt krysse, og det dreier seg om togene på Bergensbanen.

Selv om stasjonen her kom noen år etter de andre på banen, ble stasjonsbygningen tegnet av Georg Bull. Den ble revet i 1992, men er avbildet her. I de senere årene var de reisende henvist til et leskur som ly mot været. En bygning som trolig har vært godshus, er imidlertid fortsatt å se i utkanten av stasjonsområdet mot Hokksund. Det er tre gjennomgående spor her, og alle ser per 2012 ut til å ha tresviller, skjønt det er mulig at skillet mellom tre og betong på hovedsporet går i utkanten av stasjonsområdet. I august 2012 ble grunnen skyllet vekk under deler av skinnegangen ikke langt fra stasjonen.

Geithus stasjon er 91,45 km fra Oslo V (via Spikkestad og Drammen) og 66,2 moh. Det finnes oppslag om den hos bl.a. Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Geocaching.com og Wikipedia.

Åmot stasjon

Aamot stasjon på Randsfjordbanen åpnet den 15. november 1866 med strekningen fra Drammen til Vikersund. Navnet ble skrevet Åmot fra april 1921. Stasjonen ble nedgradert til holdeplass i 1961, og den er etterhvert blitt fjernstyrt og ubemannet, og har også mistet persontrafikken. Nå fungerer stedet bare som krysningsspor, og det er Bergensbanens tog som går forbi her. Se for øvrig dette oppslaget om aktivitetsnivået på stedet gjennom tidene.

Som ellers på strekningen er bygningene tegnet av Georg Bull. I tillegg til selve stasjonsbygningen, som også omfatter et lite enetasjes lokale for godsekspedisjon, er det et større godshus og et slags uthus på samme (østre) side av sporene. På vestsiden litt lenger nord står en banebu. Det ser ut til å være tre gjennomgående spor i stasjonsområdet, hvorav bare ett (?) har betongsviller. Statkarts kartverk viser et sidespor sørfra som går vest for stasjonen og forgrener seg. Stasjonen ligger litt utenfor Åmot sentrum i ganske kupert terreng. Aktivitetsnivået er neppe særlig høyt, og prioriteringen ble høylytt kritisert da veien bort dit ble besluttet asfaltert våren 2012. Likevel ser det ut til at arbeidet ble gjennomført.

Åmot stasjon er 85,37 km fra Oslo V (via Spikkestad) og 23 moh. Oppslag finnes også hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia, Jernbane.net og Rom eiendom. Bilder hos førstnevnte viser at stasjonsbygningen var mørkere på 1970-tallet.

Mot Hokksund og Drammen

Banebu

Vikersund stasjon

Vikersund stasjon var endestasjon da første del av Randsfjordbanen åpnet i 1866, før den ble forlenget videre til Tyristrand og deretter Randsfjord. Skrivemåten ble endret til Vikesund i 1894 og tilbake til Vikersund i 1939. Stasjonen ble fjernstyrt i 1974 og ubemannent i 1999. Persontrafikken ble nedlagt i 2001, ifølge «Banedata 2004», men det later likevel til at enkelte av fjerntogene på Bergensbanen stopper her. Dessuten går Krøderbanen herfra til Krøderen, så det er nok litt virksomhet på det området, selv om det nok er beskjedent sammenlignet med volumene i “normal” passasjertrafikk. Sidebanen Krøderbanen ble åpnet i 1972 og endelig nedlangt i 1985, og den er altså museumsjernbane. For den er det billettsalg, museumsutstilling og en suvenirbutikk på Vikersund.

Stasjonsbygningen ble — jeg hadde nær sagt selvfølgelig — tegnet av Georg Bull, og den er av Askertypen og er blitt forlenget med et tilbygg. I tillegg finnes godshus (ifølge boken «Neste stasjon» tegnet av P.S. Hjort etter Schirmer og von Hanno) og vognremisse. Alle disse tre er fredet, ifølge Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen. Det har også vært lokstall og svingskrive her, og i verneplanen står det: «På Vikersund arbeides det mot å få etablert svingskive, lokstall og mekanisk verksted for ettersyn av museumsmateriellet. Parken vurderes gjenoppbygd.» Det kan virke som om ikke alle formelle trinn er gjennomgått ennå. I 2012 står det fortsatt at stasjonen bli bli fredet, altså at ikke hele anlegget er fredet ennå. For øvrig står det et par bygg på motsatt side av sporene som ser ut til å ha noe med stasjonen å gjøre.

Vikersund stasjon har posisjon 84,5 km (fra Oslo V via Spikkestad og Drammen) og ligger 67,1 moh. Det finnes en rekke oppslag om den, deriblant hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, NSB, Jernbaneverket, Rom eiendom, Stiftelsen Krøderbanen og Jernbane.net.

Annonse