Viser arkivet for stikkord lena

Lena stasjon

Som andre steder ved Skreiabanen åpnet Lena stoppested i 1902. Wikipedia forteller at NSB gav stasjonen navn etter elven Lena, og at dette navnet så ble brukt også for tettstedet. Status ble oppgradert til stasjon i 1916. Det var slutt på persontrafikken i 1963 og på godstrafikken i 1987, før banen ble fomelt nedlagt i desember 1988.

Lena hadde opprinnelig en relativt lav stasjonsbygning av omtrent samme type som på Kraby stasjon. Den ble senere bygget om til godshus, og i dag forkynner et skilt at huset nå brukes som grendehus og ungdomskafé. Stasjonen fikk i 1913 ny ekspedisjonsbygning i form av det høye huset vi ser på bildet over, tegnet av Gudmund Hoel og Jens Flor ved NSBs arkitektkontor. Stasjonsbygningen ser nå ut til å gjøre tjeneste som drosjesentral. Ved Lena var det tidligere også sidespor til Lena meieri.

Ifølge skilting på stedet er stasjonen 7,9 km fra Skreia, 120,7 km fra Kristiania og 229,4 moh, og vi kan legge til 14,04 km fra Reinsvoll. Andre oppslag om Lena stasjon er å finne hos Arkivnett Oppland, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net. Ellers anbefales boken om Gjøvikbanen (Baneforlaget, 2009) for den som vil vite mer.

Alternativ vinkel

Stasjonsbygg, så godshus, nå ungdomskafé

Byggeplass 2014

Skreiabanen

Skreia stasjon — Foto: Britt Torun Lundby

Skreiabanen åpnet i 1902, men rakk aldri å fylle hundre år. Passasjertrafikken ble nedlagt i 1963 og godstrafikken i 1987, og i februar 1988 ble banen formelt nedlagt. I dag er det meste av skinnegangen fra Reinsvoll til Skreia fjernet, men det finnes noen rester her og der.

Skreia stasjon ble tegnet av Paul Due, mens de opprinnelige mellomstasjonsbygningene ble tegnet av sønnen Paul Armin Due. Lena har imidlertid fått ny bygning etter det, og Kolbu stasjon brant i 2004. Bilitt og Vennevoll er for lengst borte, men er dokumentert i litteratur andre steder.

Her er en skildring av en tur langs deler av banen. Banen og dens stasjoner er ellers omtalt hos Arkivnett Oppland, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Store Norske og Nebysamlingene. Ellers anbefales boken om Gjøvikbanen for den som vil vite mer om Skreiabanen.

Reinsvoll: 1, 2, 3, 4, 5; interiør på museum
Bøverbru: 1, 2, 3
Narum: Digitalt museum
Kolbu: 1991; 2016; historiske bilder: 1, 2
Lena: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kraby: 1, 2; 1991; historiske bilder: 1
Bilitt: Arkivnett Oppland, Norsk jernbaneklubb, Digitalt museum
Vennevoll: Norsk jernbaneklubb, Digitalt museum
Skreia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Andre bilder fra banen: Skinner ved Bøverbru

Annonse