Viser arkivet for stikkord kragerø

Vadfoss stasjon

Vadfoss stoppested åpnet med Kragerøbanen den 2. desember 1927, og navnet ble skrevet Vadfoss fra februar 1933. 1. juni 1970 ble status nedgradert til holdeplass, og så ble altså linjen nedlagt 1. januar 1989.

Stasjonsbygningen er av Veggli-typen, altså tegnet av Gudmund Hoel og Bjarne Friis Baastad ved NSBs arkitektkontor. Dette fremgår kanskje klarere av eldre bilder, for eksempel hos Norsk jenbaneklubb. I boken «Neste spor» fortelles det at bygningen ble sterket utvidet i 1993, og den huser i dag Kragerø stenindustri, som ser ut til å leie fra Rom eiendom. Sporene på stedet er fjernet.

Vadfoss stasjon lå 240,80 km fra Oslo V. Det finnes et par bilder på Jernbane.net, og også eldre bilder andre steder på nettet, f.eks. her og her. Den som søker, vil ganske sikkert finne flere. Sjekk også denne skildringen fra Kragerøbanen.

Kragerø stasjon

Kragerø stasjon fra bysiden

Stasjonsbygningen i Kragerø ble ifølge litteraturen oppført i 1926, mens trafikken på Kragerøbanen åpnet i desember året etter — først som sørligste del av det som etterhvert ble Sørlandsbanen slik vi kjenner den. Etter åtte år ble imidlertid Sørlandsbanen ført videre, og trafikken på Kragerø avtok sakte, men sikkert. Banen ble nedlagt ved årsskiftet 1988-89 som del av det som gjerne kalles «den store sidebanemassakren».

Stasjonsbygningen er tegnet av NSBs arkitektkontor ved kontorets leder Gudmund Hoel, og det passer bra, for Kragerø var Hoels fødeby. Det dreier seg om en ganske staselig, nybarokk bygning i pusset tegl. Den var ifølge «Banedata 2004» bemannet til 28. mai 1989, altså et halvt års tid etter nedleggelsen av banen. Nedleggelsen i Kragerø skjedde for øvrig med lokale myndigheters velsignelse. Det var nemlig sterkt ønske om å forbedre de lokale veiforholdene, og et par tunneler (Tangenheia tunnel inn mot sentrum og Vadfoss tunnel nærmere Sannidal) er tatt i bruk for biltrafikk. I Kragerø var det også lokstall og svingskive — begge deler borte nå — og stedet var i det hele tatt visuelt preget av jernbanen på en måte som kan være vanskelig å forestille seg nå. Dette er dokumentert en rekke steder på nettet. Se for eksempel denne skildringen fra like før nedleggelsen og denne skildringen av en dresintur på banen etterpå.

Stasjonsbygningen brukes i dag som turistinformasjonskontor og — hva skal vi kalle det? — gatekjøkken. Banedata konstaterer tørt at bygningen er solgt, og vi må vel anta at kjøperen var kommunen. Stasjonsbygningen er fortsatt et kjent og kjært innslag i bybildet, og den står oppført på vernelisten.

Kragerø stasjons posisjon oppgis til 247,38 km fra Oslo og 3 moh. Stasjonen forekommer i en rekke oppslag på nettet. I tillegg til de allerede nevnte gjelder det blant annet hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Wikipedia.

Fra havnesiden (som var togsiden)

Farsjø stasjon

Farsjø stoppesteds levetid samsvarer med Kragerøbanens: Åpnet 1. desember 1927, vanlig drift fra dagen etter og nedlagt årsskiftet 1988-89. Stasjonsbygningen ble ifølge Banedata 2004 oppført i 1924, og stoppestedet ble nedgradert til holdeplass i 1960. Stort mer er det ikke å lese ut av litteraturen, men boken Neste stasjon konstaterer at stasjonsbygningen er av Veggli-typen, i likhet med mange stasjonsbygninger på Sørlandsbanen. Den ser ut til å ha blitt malt om noe siden 1992.

Det er mulig at det ble fjernet et spor i forbindelse med nedgraderingen. I alle fall er det et glippe mellom det gjenværende sporet og plattformkanten. Fra Neslandsvatn og ned hit ser det ut til at skinnegangen kan følges nokså greit, selv om svillene sikkert er temmelig råtne, men her på Farsjø gror det igjen. En dresin står forlatt på stasjonsområdet og demonstrerer det umulige ved å ferdes videre langs banen, som ser ut til å forsvinne inn i et villnis. Ifølge Banedata fortsetter skinnegangen til Sannidal, men den er neppe særlig farbar forbi Farsjø, og ifølge Statens kartverk ender den ved sørenden av Tyvann. Det ble trolig fjernet et stykke i forbindelse med veiutbygging rundt Sannidal omkring 2008.

Den nedlagte holdeplassen på Farsjø sies å være 234,67 km fra Oslo og 45 moh. Norsk jernbaneklubb har også et oppslag om den. Ellers henvises til litteraturen om Kragerøbanen.

Når Kragerøbanen nærmer seg Farsjø stasjon, tetner vegetasjonen rundt sporene til.

Kragerøbanen

Kragerø stasjon — Foto: Øivind Vegard Larsen

Kragerøbanen (eller Kragerølinjen) er en nedlagt jernbanestrekning i Telemark, mellom Neslandsvatn og Kragerø. Strekningen åpnet i 1927 og utgjorde en stund sørenden av Sørlandsbanen. Sørlandsbanen ble utbygget etappevis og inkorporerte til dels eksisterende banestrekninger, og i 1935 ble den forlenget videre fra Neslandsvatn til Nelaug og Arendal. Dermed ble det som siden er blitt kalt Kragerøbanen, en sidebane. Det dreide seg om 26,62 km, ifølge Wikipedia-oppslaget om banen, med 15 stasjoner (steder med togstopp).

Som flere andre slike sidebaner fikk Kragerøbanen etterhvert problemer med trafikkgrunnlag og lønnsomhet. Persontrafikken ble da også nedlagt ved utgangen av 1988. Etter dette er skinnegangen mellom Sannidal og Kragerø revet opp og riksveien forbedret. Kragerø stasjon brukes nå som turistkontor og busstasjon.

Det finnes oppslag om banen hos Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net. Du kan også kose deg med denne videoen på Youtube. Dessuten har Roy Olsen skildret strekningen både før og etter nedleggelsen. Se f.eks. disse tre: 1, 2, 3.

Neslandsvatn: 1, 2, 3, 4, 5; 1992 (annen farge)
Saga
Merkebekk: 1991
Farsjø: 1992, 2012
Sannidal; 1991; 2012
Vadfoss
Kragerø: 1993; 2012: 1, 2, 3; historiske bilder: 1, 2, 3

Andre bilder fra banen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Annonse