Viser arkivet for stikkord kløftefoss

Kløftefoss stasjon

Ramfos(s) var et nærmest øde sted da Krøderbanen åpnet i 1872. Ramfos Træsliberi ble imidlertid anlagt i 1889, og det kom ganske raskt et sidespor. 1. juni 1891 åpnet så Ramfos holdeplass, og dette året var det to gjennomgående spor samt sidespor og buttspor. I april 1894 ble skrivemåten endret til Ramfoss, og status ble oppgradert til stoppested i 1904, ifølge boken «På sporet med Krøderkippen» (Norsk jernbaneklubb, 1997).

Navnet Ramfoss ble forvekslet med Raufoss, og utydelig håndskrift hos enkelte bidro til å forverre situasjonen, kan vi lese. Stoppestedet skiftet derfor navn til Kløftefoss den 15. mars 1923. Tresliperiet gikk over ende i krakket i 1928, men det var stadig stor tømmertransport fra området, og dessuten var det sidespor til Liamoen grustak. Lasterampen ble byttet ut med en større i 1930-årene i en tid da aktivitetsnivået var høyt. Etter krigen gikk det imidlertid nedover, idet stadig mer av tømmertrafikken gikk over på bil. Det var slutt på persontrafikken i 1958, og stoppestedet ble ubemannet i 1969. Banen ble nedlagt i 1985.

Til tross for at det fantes en liten ekspedisjonsbu, skjedde billettsalg gjennom konduktør helt til 1912, ifølge Banedata. Den første bygningen på Kløftefoss var visstnok i bruk til 1926, og i 1928 ble bygningen fra Ula fraktet hel til Kløftefoss, ifølge boken om banen, skjønt Wikipedia sier at det dreier seg om vokterboligen fra Morud. Denne bygningen ble revet i 1969-70, uten at undertegnede har bragt på det rene når dagens bygninger kom til eller hvor de kom fra. Det dreier nærmest om et par brakker.

Kløftefoss er et langt mindre glamourøst sted enn Krøderen stasjon. I det tidligere grustaket er det imidlertid oppført en rekke togstaller til oppbevaring av vognmateriell. Detaljene i dette er skildret i boken om banen. Lasterampen fra 1930-årene fungerer i dag som overbygg for dresiner. Like ved ligger westernbyen Deadwood City, og det ser ut til å være en viss samordning mellom showene der og Krøderbanens togtider.

Kløftefoss stoppested er 5,88 km fra Krøderen, 20,59 km fra Vikersund, 116,5 km fra Oslo V og 187,1 moh. Norsk jernbaneklubb har en rekke bilder i sitt oppslag om stoppestedet, og også Jernbane.net har bilder.

Det ser kanskje ut som om det flyttes vogner her, men i praksis står disse på utstilling i etterkant av sesongen. Eller kanskje de venter på plass i togstallene.

Planovergang ved Kløftefoss stasjonKrøderbanen. Motsatt perspektiv av dette bildet.

Denne er å finne ved Kløftefoss stasjon. Noen som ser hva det er?

Krøderbanen

Krøderen stasjon — Foto: Audun Boge

Krøderbanen er muligens den norske museumsjernbanen flest mennesker vet om, takket være at Lillebjørn Nilsen og Ballade spilte inn en norsk versjon av «Take the A Train», en låt som var en slags kjenningsmelodi for Duke Ellington, selv om han ikke skrev den.

Banen åpnet i 1872 og gikk fra Vikersund til Krøderen (nær sørenden av innsjøen med samme navn). Ved Vikersund var det forbindelse til Randsfjordbanen, som åpnet noen år tidligere. Banen var smalsporet i begynnelsen, men ble ombygget til normalspor i 1909. På banen var det tømmertransport fra Hallingdal til Drammen. Passasjertrafikken ble nedlagt i 1958, mens godstrafikken fortsatte til 1985. Samme år ble banen vedtatt bevart som museumsjernbane. Den er 26 km lang, og det finnes store mengder historisk jernbanemateriell på Krøderen og Kløftefoss.

Se også dette oppslaget med informasjon om banen og hva du kan oppleve der.

banens nettsted er en side med banedata, og ellers finnes det informasjon hos Lokalhistoriewiki, Wikipedia og Jernbane.net.

Ikke overrraskende finnes det en rekke videoer fra banen på YouTube.

Vikersund: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; tog på stasjonen; historisk bilde
Sysle; historisk bilde
Snarum; historiske bilder: 1
Morud
Kløftefoss: 1, 2
Krøderen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; godshus: 1, 2; vanntårn og lokstall; vanntårn: 1, 2; svingskive; fra plattformen; rundt omkring; interiør: 1, 2, 3
Tog o.a. materiell ved Krøderen stasjon: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Andre bilder knyttet til banen:
Kjøring med tog o.l.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Bro ved Hære: 1, 2
Reklameplakat
Togsett ved Strømsø
Vogn ved Hamar stasjon

(Se også albumene Krøderbanen, Planoverganger, Småplukk, Svingskiver, Museumsjernbaner og Buskerud)

Info om Krøderbanen

Foto: Audun Boge

Litt informasjon om Krøderbanen i Buskerud ser du her. Infoen er hentet fra brosjyren Krøderbanen 2009.
Brosjyren er hentet på Narvesen i Mysen.

Håper dette er en fin informasjon!

Så dette under har ikke jeg skrivd, men som sagt det er hentet fra brosjyren.

Historie
Et levende museum med røyk og damp

  • 26 km normalsporet jernbane mellom Vikersund og Krøderen i Buskerud.
  • Åpnet i 1872-nedlagt som NSB-bane i 1985.
  • Endestasjonen Krøderen er fredet som teknisk kulturminne og utgjør et eget jernbanemuseum.
  • På Krøderen og Kløftefoss stasjoner er det samlet store mengder historisk jernbanemateriell.
  • Veterantog med damplokomotiv og gamle teakvogner kjøres alle søndager fra 28.juni til 30. august. Veterantog også alle lørdager i juli.

Kultur
Begivenhetskalender med temadager

Søndag 2.august: Tog, båt og eventyr. Westernshow

Søndag 9.august: Tog, båt og eventyr. Westernshow

Søndag 16.august: Markering av 100-års jubileet til Rjukanbanen mes spesialtog.
Tog,båt og eventyr.

Sørdag 22.august: Skumringstog med “Ulka” tur/retur Snarum. Avgang fra Krøderen kl 20.30. Servering og underholdning før avgang fra kl 19.00.
Voksen: 120kr Barn: 60kr Familie 280kr

Søndag 23.august: Bamsedag med show på Krøderen stasjon. Alle barn som har med seg bamse reiser gratis med togene. Tog, båt og eventyr.

Søndag 30.august: Sesongavslutning med militærdag og historiske kjøretøy. Tog,båt og eventyr.

Opplevelser
Spesialarrangementer

Westernshow
Alle søndager fra 5.juli til 9.august er det show i wersternbyen “Deadwood City” på Kløftefoss. Showet korresponderer med 12.15-toget fra Vikersund, og det kjøres ekstra motorvogn til Krøderen etter showet. Billetter kjøpes ved inngangen.
Priser: Voksne: 50kr Barn: 30kr Honnør: 30kr Familie: 130kr

Variasjon
Kombinasjonsturer
Tog,båt og eventyr

Alle søndager i august kan du forlenge togreisene til Krønderen med en båttur med “Kyllingen” til eventyrmuseet Ville Fridheim. Retur med veteranbuss og motorvogn, med ankomst Vikersund kl 18.49. ALl reise og inngang Villa Fridheim er inkludert.
Priser: Voksne: 340kr Barn: 175kr Honnør: 270kr Familie 850kr

Annonse