Viser arkivet for stikkord hortenlinjen

Horten stasjon

Horten stasjon var naturligvis endestasjon på Hortenlinjen og åpnet samtidig med linjen, som åpnet samtidig med Vestfoldbanen til Larvik. Stasjonen fikk en relativt stor stasjonsbygning i tre tegnet spesielt for den av Balthazar Lange. Det poengteres i boken «Neste stasjon» at Horten ikke ble kjøpstad før i 1906, men ble tilgodesett med et stort stasjonsanlegg pga. sin status som endestasjon og transitthavn med tollfunksjoner. Et oppslag om stasjonen hos Borreminne (Historielaget) viser også en lokstall, og det fremgår at det ble gjort om noe på stasjonen gjennom årene. Blant annet ble fine detaljer fjernet.

Den opprinnelige stasjonsbygningen brant og ble revet i 1973, noen år etter at passasjertrafikken var nedlagt. Ekspedisjonen ble da flyttet til godsbygningen. Som nevnt i oppslaget om banen ble det etterhvert slutt også på godstrafikken, og sporene er altså revet opp på banen. Men i området rundt Horten er de tildels beholdt — som stemningsskapende faktor? Det går havnespor litt forbi selve stasjonen og bak hotell Horten brygge, der et par blomsterkasser er plassert som buffere. Skilt på stasjonsbygningen kunngjør at den er tilholdssted for Viking terminal. Like ved legger Bastøyfergene til.

Horten stasjon er/var ca. 7 km fra Skoppum og 2,2 moh. Det finnes oppslag om stasjonen også hos Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net — og her i sonen. Også her finnes det enkelte gamle bilder.

Borre stasjon

Borre stasjon åpnet med Hortenlinjen i 1881, med ordinær drift fra 7. desember, akkurat som Vestfoldbanen til Larvik. Det er/var eneste stasjon mellom Skoppum og Horten, men som Wikipedia-oppslaget om Hortenlinjen viser, var det også noen holdeplasser. Borre stasjon ligger i en stikkvei inn fra Kirkebakken, like nordøst for Borre kirke.

Ifølge «Banedata 2004» har status variert noe gjennom årene: stoppested fra 1923, stasjon igjen fra 1938, stoppested fra 1962 og holdeplass fra 1964. Stasjonsbygningen ble som på Vestfoldbanen tegnet av Balthazar Lange og representerer hans mellomstasjon av tredje klasse (98 kvm). Den har godsrom inntil ekspedisjonslokalet, slik det var vanlig på småstasjonene. Som oppslaget hos Norsk jernbaneklubb viser, har bygningen hatt en annen farge tidligere.

Som nevnt i oppslaget om linjen var det slutt på persontrafikk i 1967 og godstrafikk i 2002, og sporene ble besluttet revet opp rundt 2008, så nå ligger stasjonen der nærmest strandet. Det ser ut til at den er tilholdssted for Horten & Omegn Veteranvognklubb. Bygningen er oppført på vernelisten.

Borre stasjon er 3,53 km fra Skoppum, 3,44 km fra Horten og 25,9 moh. Andre oppslag om den er å finne hos Artemisia.no og Jernbane.net.

…på Horten brygge. Det vil si: Sporene er jo revet opp lenge før man kommer hit, så man må kjøre landeveien for å få med seg denne gjenværende sporstubben, som skal skape litt jernbanestemning her nede ved sjøen.

Skoppum stasjon

Skoppum stasjon åpnet den 13. oktober 1881 sammen med Vestfoldbanen fra Drammen til Larvik (før den ble forlenget til Eidanger) og Hortenlinjen. Før ca. 1891 ble navnet skrevet Skopum. Som det meste av stasjoner på disse kanter er Skoppum stasjon tegnet av Balthazar Lange, og den representerer hans mellomstasjon av 3. klasse (98 kvm). Anlegget består av stasjonsbygning, godshus og et takoverbygg som forbinder de to. Noe av det dekorative utstyret skal mangle, men ellers er anlegget relativt bra bevart.

Før Hortenlinjen ble nedlagt, var Skoppum altså forgreningsstasjon mellom den og Vestfoldbanen. Sistnevnte går på vestisiden av stasjonen, og det er fortsatt rester av Hortenlinjens spor på østsiden, selv om det har blitt asfaltert der. Etter nedleggelsen skjer korrespondanse med buss, men det rapporteres at adkomsten er ganske kronglete. Det er foreslått å flytte stasjonen. Det betyr formodentlig å bygge en ny stasjon, for stasjonsanlegget på Skoppum er fredet. Det er en rekke sporrester etter Hortenlinjen i området. Stasjonen har skiftet farge siden 1990-tallet, da den så slik ut.

Skoppum stasjon er 99,54 km fra Oslo og 39 moh. Oppslag om den er å finne blant annet hos Artemisia.no, Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB, Jernbaneverket og Rom eiendom.

Hortenlinjen

Hortenlinjen

Hortenlinjen

Hortenlinjen

Horten stasjon — Foto: Kjell-Magne Ellingsen

Hortenlinjen var en 7 km lang sidelinje til Vestfoldbanen som åpnet i 1881. Den var først smalsporet, men ble siden normalsporet og etterhvert elektrifisert. Som for Vestfoldbanen ble stasjonsbygningene tegnet av Balthazar Lange.

Persontrafikken opphørte i 1967 og godstrafikken i 2002. I 2007 ble det besluttet å rive opp skinnegangen og bruke traseen til gang- og sykkelsti. Ifølge Wikipedia, som er hovedkilde til det som står her, er det meningen at Thamshavnbanen skal overta kontaktledningsanlegget.

Boogiebertil.com har filmopptak fra en tur med damplokomotiv til Horten og fra rivningen av skinnegangen. Hos Norsk jernbaneklubb skildres en farveltur langs linjen.

Det finnes ellers oppslag om linjen hos Borreminne, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Nebysamlingene.

Skoppum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; interiør: 1, 2; tidligere farge
Borre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Horten: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske bilder: 1
Andre bilder fra strekningen: 1, 2, 3, 4, 5

Annonse