Viser arkivet for stikkord holmestrandvittingfosbanen

Holmestrand lokstall (HVB)

Holmestrand-Vittingfossbanen hadde eget stasjonsanlegg i Holmestrand på østsiden av Vestfoldbanen (Jarlsbergbanen før 1930). Det var forbindelsesspor mellom banene nord og sør for sentrum. Terrenget i området er nokså bratt, og Nils Carl Aspenberg beskriver traseen i boken «Glemte spor», og forteller at det krevdes sikksakkjøring med rygging ut fra stasjonen sørover (se trasébeskrivelse i Wikipedia) før toget skiftet retning og kjørte oppover de bratte bakkene inn i landet mot Hillestad og forbi. Ikke så langt fra Reversen, der toget snudde, lå den avbildede lokstallen, som i dag huser Sentrum Bil (adresse: Skolegaten 44). Det kan se ut til at bygningen er blitt utvidet sørover.

Som nevnt i oppslaget om banen var det ikke så lenge det stod på: Banen åpnet i 1902, og persontrafikken ble nedlagt i 1931 og banen som sådan i 1938. Så vidt jeg vet, er dette eneste spor etter banen i selve Holmestrand, skjønt det skal finnes en gjengrodd tunnel i området, og det er mulig at noen av dagens veier følger den tidligere traseen.

Hvittingfoss stasjon

Hvittingfoss åpnet som endestasjon på Holmestrand-Vittingfossbanen i 1902. Banen ble for en stor del anlagt for å betjene Vittingfos Træsliberi, men stedet hadde også stasjon for passasjertrafikk. Stasjonsbygningen er et toetasjers rødt trehus ved siden av stedets Spar-butikk. Perrongen var på den siden som vender bort fra Sentrumsveien, men sporene er for lengst revet opp. På sørsiden stod det et godshus som i boken «Glemte spor» (utgitt 1994) sies å være der fortsatt, men det er borte i dag. Den som ser på gamle bilder, vil oppdage at huset har vært malt om noen ganger. Passasjertrafikken ble nedlagt i 1931 og banen i 1938. Dette var eneste gjenværende stasjonsbygning ved banen inntil den brant ned til grunnen 27. april 2013.

Norsk jernbaneklubb har et oppslag om stasjonen som viser at den har endret farge gjennom årene. Her er en animasjon med en modell av stasjonsområdet. Historiske bilder finnes blant annet her og her.

Godshuset lå hitenfor stasjonsbygningen, og sporene var på venstre side av den.

Annonse