Viser arkivet for stikkord holmestrand

Holmestrand lokstall (HVB)

Holmestrand-Vittingfossbanen hadde eget stasjonsanlegg i Holmestrand på østsiden av Vestfoldbanen (Jarlsbergbanen før 1930). Det var forbindelsesspor mellom banene nord og sør for sentrum. Terrenget i området er nokså bratt, og Nils Carl Aspenberg beskriver traseen i boken «Glemte spor», og forteller at det krevdes sikksakkjøring med rygging ut fra stasjonen sørover (se trasébeskrivelse i Wikipedia) før toget skiftet retning og kjørte oppover de bratte bakkene inn i landet mot Hillestad og forbi. Ikke så langt fra Reversen, der toget snudde, lå den avbildede lokstallen, som i dag huser Sentrum Bil (adresse: Skolegaten 44). Det kan se ut til at bygningen er blitt utvidet sørover.

Som nevnt i oppslaget om banen var det ikke så lenge det stod på: Banen åpnet i 1902, og persontrafikken ble nedlagt i 1931 og banen som sådan i 1938. Så vidt jeg vet, er dette eneste spor etter banen i selve Holmestrand, skjønt det skal finnes en gjengrodd tunnel i området, og det er mulig at noen av dagens veier følger den tidligere traseen.

Inn mot Holmestrand fra Drammen

Noen bilder av tog fra Lillehammer på vei langs Holmestrandsfjorden,inn til Holmestrand stasjon.
Bildene skulle vel stått i motsatt rekkefølge,starter en i bunn,og går oppover,ja da er en på vei inn til Holmestrand stasjon.
Om noen år er disse bildene også historie.
Vestfoldbanen skal i fjellet.
Kjørte en gang 73,tog til Kristiansand, her.
Da fikk de reisende sett sjø,istedenfor skau og atter skau.
Men reisetiden på Vestfoldbanen blir nok mindre,og det er jo det som gjelder.
Her går toget langs den gamle E18.

Holmestrand stasjon

Holmestrand stasjon på Vestfoldbanen åpnet i 1881 da banen ble åpnet til Larvik, og bygningene ble tegnet av Balthazar Lange.

Tverrgavlene er typisk for Langes bystasjoner på banen. I tillegg til stasjonsbygningen finnes det også et godshus. Stasjonen ble fjernstyrt i 1970, og i 2001 ble den ubemannet og billettsalget overlatt til Narvesen.

Her stopper alle togene på Vestfoldbanen, og stasjonen har venterom, billettautomat, validatorer, parkeringsplass og sykkelstativ. Dessuten stopper buss og drosje i nærheten. Ifølge Wikipedia planlegges ny stasjon i Holmestrand. Det henvises til en artikkel om den nye, kommene stasjonen.

Dagens stasjon ligger fra 86,09 km fra Oslo og 4,8 moh. Det finnes oppslag om stasjonen også hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB, Jernbaneverket og Rom eiendom. Noen har også lagt ut en videosnutt fra stasjonen, og på YouTube finnes dessuten en animasjon om den kommende stasjonen.

Tønsberg-Eidsfossbanen og Holmestrand-Vittingfossbanen

Ramnes stasjon (rekonstruert) — Foto: Anne Strand

Tønsberg-Eidsfossbanen (TEB) var en smalsporet privatbane som gikk mellom Tønsberg og Eidsfoss, en strekning på 48,1 km. Banen åpnet formelt den 18. oktober 1901, og ordinær drift begynte tre dager senere. Litteraturen angir to motivasjoner for byggingen: Eidsfos Jernverk — som produserte støpejernsovner, landbruksmaskiner og jernbanevogner — og reaksjoner fra indre deler av fylket på at Vestfoldbanen ble lagt til kysten. Banen hadde fra 1915 felles stasjon med NSB (eller Drammen-Skiensbanen) i Tønsberg, etter at det tidligere hadde vært separate stasjoner. (Se også denne diskusjonen om traseene i området.) 6 km mellom Hildestad og Hof ble også brukt av Holmestrand-Vittingfossbanen. På Google Maps finnes et trasékart for TEB.

Holmestrand-Vittingfossbanen (HVB) gikk, som navnet sier, mellom Holmestrand og Hvittingfoss. Det var en privatbane som først og fremst ble bygget for å betjene Vittingfos Træsliberi (Vittingfos Brug). Banen åpnet i 1902 og var smalsporet. Holmestrand-Vittingfossbanen hadde egen stasjon i Holmestrand. Ved Gausen, 1 km sør for stasjonen, var det forbindelsesspor til NSB, og fra 1910 var det også et forbindelsesspor ved havnen.

I 1927 fikk de to banene felles driftsbestyrer, og de ble sammenslått i A/S Vestfold Privatbaner fra 1934. Persontrafikken på HVB ble nedlagt i 1931. Godstrafikken var fra 1935 innstilt i perioder med driftsstans ved Vittingfos Brug. Begge banene ble nedlagt den 1. juni 1938.

Fra HVB stod stasjonsbygningen i Hvittingfoss til 2013 (da den brant ned), og lokstallen i Holmestrand er i dag bilverksted. Ellers finnes tunnelrester nær Holmestrand og rester av en bro ved Sundbyfoss (på fellesstrekningen). Fra TEB finnes fortsatt lokstallen på Eidsfoss og vanntårnet på Freste / Fresti, mens Revetal stasjon i dag huser kafé og Fossan er bolighus. Ellers var altså Tønsberg stasjon i sin tid fellesstasjon. Øvrige stasjoner later til å være revet, ifølge boken «Banedata 2004» (utgitt av Norsk jernbaneklubb), men det skal være rester etter brokar her og der.

Det har imidlertid startet opp museumsdrift i regi av Museumsforeningen Vestfold Privatbaner, som har oppført 150 meter med skinnegang langs en del av det som var Holmestrand-Vittingfossbanen. I anlegget inngår en kopi av Ramnes stasjon (opprinnelig på Tønsberg-Eidsfossbanen), og det er bygget en utedo etter originaltegninger og gjenoppført en dresinbu fra Svinevoll stasjon. Dessuten er det bygget plattform og overganger. På åpne dager drives det dresinkjøring.

De to banestrekningene er skildret i Nils Carl Aspenbergs bok «Glemte spor. Historien om sidebanenes tragiske liv» (Baneforlaget, 1994), og Norsk jernbaneklubb skildrer en tur langs de to banene i 2008.

Andre oppslag om banene på nettet:

Ellers finnes det gamle bilder på nettet her og her.

Stasjoner:

Tønsberg: 1, 2, 3, 4
Revetal
Fossan
Eidsfoss: historiske bilder: 1, 2
Lokstall ved Eidsfoss: 1, 2, 3

Holmestrand: historiske bilder: 1, 2
Holmestrand lokstall
Hvittingfoss

Ramnes (nye): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Vestfoldbanen

Larvik stasjon på Vestfoldbanen — Foto: Nils-Karl Westlie

Vestfoldbanen går fra Drammen gjennom Vestfold og til Skien, en strekning på 148 km. Strekningen Drammen-Larvik åpnet i 1881 og Larvik-Skien i 1882. Som flere andre baner var Vestfoldbanen først smalsporet, men den ble lagt om til normalspor etterhvert. For Vestfoldbanen tok det imidlertid lengre tid enn for endel andre baner: Først i 1949 var omleggingen fullført (se video).

Vestfoldbanen kan betraktes som en fortsettelse av Drammenbanen sørover (i likhet med Sørlandsbanen). Den trafikkeres for en stor del av Inter City-tog fra Lillehammer, som altså kjører gjennom Oslo. Det sies ellers at kapasiteten på banen er sprengt, og det jobbes for dobbeltspor og høyhastighetstog. Flere steder langs banen har det vært traséomlegginger, og det kommer nok også flere etterhvert.

En rekke sidebaner er mer eller mindre nedlagt: Hortenlinjen, Brevikbanen, Tønsberg-Eidsfossbanen og Holmestrand-Vittingfossbanen. (De to sistnevnte var riktignok privatbaner uten direkte sammenkobling med Vestfoldbanen.) Fra Porsgrunn forbinder Bratsbergbanen Vestfoldbanen med Sørlandsbanen på Nordagutu.

Stasjonsbygningene langs banen er for en stor del tegnet av Balthazar Lange.

Vestfoldbanen er omtalt hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbaneverket, NSB, Nebysamlingene og Jernbane.net. NSB har side med rutetabeller. Dessuten finnes en rekke videoer på You Tube, for eksempel denne.

Se også denne filmen fra kjøring med banen.

Drammen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Drammen til Skoger
Skoger: 1, 2; historisk bilde
Galleberg
Sande; ny stasjon: 1, 2; tidligere stasjon med plattform; tidligere stasjon nå: 1, 2; historiske: 1
Holmestrand: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; vekt; historiske bilder: 1, 2, 3
Nykirke kryssingsspor
Nykirke stasjon
Skoppum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; interiør: 1, 2; tidligere farge; historiske bilder: 1, 2, 3
Barkåker: 1, 2, 3
Tønsberg (Knapløkken): 1, 2, 3, 4, 5; historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tønsberg gamle; historiske bilder: 1
Sem: 1993, 2015; historiske bilder: 1
Stokke
Råstad: 1992
Sandefjord: 1, 2, 3; tidligere farge; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Lauve (tidl. Løve og Tjølling): 1, 2, 3, 4
Larvik: 1, 2, 3, 4; i 1992; historiske: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kjose: 1, 2, 3, 4
Eikenes: historisk bilde
Oklungen: 1, 2
Eidanger: 1, 2, 3; 1992; 1993
Porsgrunn: ny bygning: 1, 2, 3; gammel bygning: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Borgestad: 1992, 2012
Eikonrød: 1, 2
Skien G
Skien N: 1, 2, 3, 4, 5

Ombygging av trasé forbi Barkåker
Andre bilder knyttet til banen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(Se også albumene Planoverganger, Jernbanebroer, Materiell, Småplukk, Linjelangs, Mellom stasjonene, Vestfold og Historiske bilder)

Annonse