Viser arkivet for stikkord hol

Geilo stasjon

Geilo er det øverste tettstedet i Hallingdal. Lenger opp kommer man til ville vesten — eller Hardangervidda. Også stasjonsmessig ligger Geilo i grenseland. Strekningen fra Gulsvik og hit åpnet i desember 1907, mens strekningen Geilo-Myrdal ble fullført i juni 1908, og selve Bergensbanen ble offisielt åpnet året etter. Skrivemåten har variert: Det stod «Jeilo» i planen, mens «Gjeilo» ble brukt ved åpningen og frem til 1921, da dagens skrivemåte ble tatt i bruk.

Banedata 2004 antar at stasjonbygningen ble oppført rundt 1909, men sier ingenting om arkitekt. Derimot sier Nils Carl Aspenberg i boken Fra Roa til Bergen at det dreier seg om Flikkeid-variant 1, og da snakker vi om Paul Armin Due. Stasjonsbygningen ble kraftig ombygget i 1932, og det er nok grunnen til at vi ikke umiddelbart gjenkjenner den som Flikkeid-typen i dag (men se dette gamle postkortbildet). Det kunne egentlig ha vært hva som helst. Når man ankommer østfra, er skiltet til den gulvbutikken som holder til her, mer iøynefallende enn stasjonsskiltet. Like vest for stasjonen er en kro, og enkelte bygninger på nordsiden ser ut som de kan ha (eller ha hatt) med stasjonen å gjøre, inkludert en lokstall. Det har vært to forskjellige svingskiver her, ifølge Aspenberg.

Geilo stasjon fikk sikringsanlegg i 1961 og ble fjernstyrt i 1983. Det er faktisk billettsalg her fortsatt, og venterommet er i bruk. For øvrig redegjør Jernbaneverket for servicetilbudet. Da undertegnede fotograferte stasjonen sommeren 2013, så mye av Geilo sentrum ut som en eneste stor byggeplass.

Geilo stasjon er 252,74 km fra Oslo S over Roa (287,38 km over Drammen) og 794,2 moh. Andre oppslag om stasjonen er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia, Jernbane.net, NSB og Rom eiendom.

Hol stasjon

Hol stasjon på Bergensbanen ligger nokså avsides til. Man tar av fra riksvei 7 vest for Hagafoss og følger den svingete Stasjonsveien noen kilometer gjennom skogen og over Hallingdalselva. Terrenget rundt stasjonen er ganske kupert.

Det ble anlagt kryssingsspor på stedet i forbindelse med åpningen av denne delen av Bergensbanen i 1907. Stasjonen åpnet i 1911. Siden den er så langt unna bebyggelsen på Hagafoss, fikk den imidlertid aldri den store trafikken. Nils Carl Aspenberg forteller i boken Fra Roa til Bergen om noe godstrafikk i form av dyretransport vår og høst, og fra 1960-tallet av var det pukkverk på stedet. Det ble nedlagt tidlig på 1990-tallet, men rester av anlegget er fortsatt å se. Stasjonen ble fjernstyrt i 1965, og i 1983 var det slutt på persontrafikken.

Banedata 2004 krediterer Harald Kaas som arkitekt, mens det i «Fra Roa til Bergen» sies at stasjonsbygningen er av Flikkeid-variant 4 (tegnet av Paul Armin Due). Det sies ellers at Kaas til dels bygget på arbeidene til Due ved arbeidet med stasjoner på Bergensbanen, uten at det i den forbindelse står noe konkret om akkurat denne stasjonen. Ifølge Historieboka dreier det seg om en variant av stasjonsbygningen på Haugastøl. Stasjonsbygningen står på vernelisten.

Hol stasjon er 241,56 km fra Oslo S over Roa (276,20 km over Drammen) og 607 moh. Andre oppslag er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Wikipedia.

Annonse