Viser arkivet for stikkord haslemo

Hasle stasjon

Ifølge Banedata 2004 åpnet en holdeplass kalt Svenneby på Solørbanen i 1929 og ble nedlagt i 1943. Den skal ha ligget ved posisjonen 59,10 km fra Kongsvinger eller 159,38 km fra Oslo. 25. april 1955 ble det så opprettet en ny Svenneby holdeplass rundt halvannen kilometer lenger nord, ved 60,55 km fra Kongsvinger eller 160,88 km fra Oslo. Denne skiftet navn til Hasle i november samme år. Holdeplassen lå ikke langt vest for det som nå er riksvei 2, omtrent vis-à-vis dagens Haslemoen transittmottak. Vi er helt sør i Våler kommune nær grensen til Åsnes.

Holdeplassen mistet ifølge Banedata persontrafikken i 1986 og ble nedlagt i 1990, tatt i bruk igjen i 1991 og nedlagt på nytt i 1994. Likevel er den oppført i Jernbaneverkets Network Statement per 2014, og den er i så måte ikke å betrakte som formelt nedlagt. Det er imidlertid ingen plattformrester igjen på stedet, så dette må sies å være en unnlatelsessynd fra JBVs side. På en gjenværende stolpe i området står et skilt som lover togtelefon, men man bør neppe ha høye forhåpninger om dennes funksjonalitet.

Her har det aldri vært noen bygning, bare en plattform med leskur som i dag er borte. Bilder hos Norsk jernbaneklubb tyder på at disse ble fjernet på 2000-tallet, og på østsiden av sporet er fortsatt et område der vegetasjonen er lavere enn i resten av omgivelsene. Det er en planovergang noen titalls meter sør for der holdeplassen lå.

Tettere innpå

Lå plattformen her?

Togtelefon, du liksom

Planovergang sør for holdeplassen

Haslemo stasjon

Haslemo stoppested på Solørbanen åpnet i 1910 med strekningen Flisa-Elverum og ble oppgradert til stasjon i ca. 1949, ifølge Norsk jernbaneklubb, som følger statusendringer frem til nedleggelse. Etter oppslaget å dømme var det slutt på togstopp i 1986. Plasseringen oppgis til 155,65 eller 155,00 km fra Oslo S (via Kongsvinger).

I dag ses ingen plattformrester på stedet rundt planovergangen ved Granittvegen. En gang i tiden var det imidlertid en tredjeklasses stasjonsbygning tegnet av Harald Kaas her, det vil si samme type som står på Braskereidfoss og stod på Vesterhaug. Undertegnede kjenner ikke den nøyaktige plasseringen i landskapet; bildet over er tatt omtrent der stasjonen er markert hos Statens kartverk. Bygningen er avbildet hos både Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net. Den ser ut til å ha vært lys før den ble malt rød som på NJK-bildet fra 1977. Ifølge «Banedata 2004» ble stasjonsbygningen revet i 1985.

Den nedlagte stasjonen lå i Åsnes kommune nær grensen til Våler (mens Hasle holdeplass lå i Våler — og ganske nær Haslemoen leir, senere transittmottak).

Veikryss i nærheten

Annonse