Viser arkivet for stikkord haagaar

Hågår stasjon

Hagerbakken holdeplass ved Gjøvikbanen (eller Nordbanen) åpnet i 1901. Navnet ble endret til Haagaar og status til stoppested i 1904. Skrivemåten Hågår ble brukt fra 1921, og i 1967 ble stedet nedgradert til holdeplass igjen, for så å bli nedlagt i 1989. Alt dette er ifølge Norsk jernbaneklubb, som også gjengir bilder av stasjonsbygningen som gulmalt på 1970-tallet. I dag er den brun, men den står der fortsatt, sammen med uthus og privet. Plattformrestene er riktignok medtatt, og det er litt kronglete å komme til stedet, som er en knapp halv mil sør for Eina på vestsiden av Einavannet. Arkivnett Oppland skriver ellers at det var poståpneri her fra 1906, uten at det opplyses når det ble nedlagt.

Vi befinner oss 96,93 km fra Oslo S. Det finnes oppslag om Hågår også hos Jernbane.net.

Annonse