Viser arkivet for stikkord gjeithus

Geithus stasjon

Trolig et tidligere godshus. Selve stasjonsbygningen er revet.

Gjethus holdeplass ved Randsfjordbanen åpnet den 19. mars 1874, noen år etter selve banen, nær det som da het Ekers og Giethuus Papirfabriker. Oppgradering til stoppested fulgte allerede i november samme år, og fra 16. juli året etter hadde stedet stasjonsstatus. Navnet ble skrevet Gjeithus fra 1894 og Geithus fra 1922. Siden har det kommet sikringsanlegg og fjernstyring, og i 1987 ble stasjonen ubemannet. Persontrafikken ble nedlagt i 2001, gjenoppstartet i 2003 og nedlagt igjen i 2004. Togene kan imidlertid fortsatt krysse, og det dreier seg om togene på Bergensbanen.

Selv om stasjonen her kom noen år etter de andre på banen, ble stasjonsbygningen tegnet av Georg Bull. Den ble revet i 1992, men er avbildet her. I de senere årene var de reisende henvist til et leskur som ly mot været. En bygning som trolig har vært godshus, er imidlertid fortsatt å se i utkanten av stasjonsområdet mot Hokksund. Det er tre gjennomgående spor her, og alle ser per 2012 ut til å ha tresviller, skjønt det er mulig at skillet mellom tre og betong på hovedsporet går i utkanten av stasjonsområdet. I august 2012 ble grunnen skyllet vekk under deler av skinnegangen ikke langt fra stasjonen.

Geithus stasjon er 91,45 km fra Oslo V (via Spikkestad og Drammen) og 66,2 moh. Det finnes oppslag om den hos bl.a. Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Geocaching.com og Wikipedia.

Annonse