Viser arkivet for stikkord gardermobanen

Oslo lufthavn Gardermoen

Hva kan man si om Gardermoen jernbanestasjon? Det måtte naturligvis bygges jernbane til Gardermoen. Flyplassen ligger litt vest for Hovedbanens trasé, og da benyttet man anledningen til å oppgradere strekningen, slik at togene kunne holde høyere hastighet enn før. I tillegg ble naturligvis Romeriksporten bygget, men dette er omtalt i baneoppslaget.

Stasjonen ligger 48,07 fra Oslo S (51,85 km over Hovedbanen) og åpnet i 1998. Den har fire spor: to til Flytoget i midten og to til andre tog (NSB) på kantene. Det er billettsalg og billettautomater oppe på flyplassnivået, og for Flytoget er det jo også mulighet til å reise billettløst (med kredittkort). Det er rulletrapper og heiser opp til flyplassen. Fra stasjonen og nordover er det tunnel, og sør for stasjonen ligger tankterminalen for flydrivstoff. Stasjonen ble tegnet av Aviaplan.

Det finnes oppslag om stasjonen også hos Wikipedia, Jernbane.net, Norsk jernbaneklubb, NSB, Jernbaneverket og Flytoget.

Lindeberg stasjon

Linneberg stasjon på Hovedbanen åpnet i februar 1944, og skrivemåten ble endret til Lindeberg i mai samme år, ifølge Norsk jernbaneklubb. Stasjonsbygningen ble ifølge Banedata 2004 oppført året før åpningen, og den brant ned i 2006.

Stasjonen ble ombygget i forbindelse med utbyggingen av Gardermobanen. Det ser imidlertid ikke ut til at lokaltogene på Gardermobanen stopper her, selv om stasjonen strengt tatt også ligger langs den. Stopper gjør derimot lokaltogene på Hovedbanen, det vil si mellom Dal og Drammen. Det er lagt opp til at tog som ikke stopper her, kan kjøre raskt forbi på de ytre sporene, jf. bildet over.

Vi befinner oss 32,28 km fra Oslo S (32,39 km etter enkelte beregninger) og 153 moh. Stasjonen er også omtalt hos Wikipedia, Jernbane.net, Jernbaneverket og NSB.

Utgangen fra Lindeberg stasjon. Ingen feststemning her i gården.

Lillestrøm stasjon

Lillestrøm stasjon ligger ved Hovedbanen, Gardermorbanen og Kongsvingerbanen. Dette er stasjonen der alle tog stopper, både Flytoget (som har dette som eneste stoppested mellom Oslo og Gardermoen), fjerntog og en rekke lokaltog (både gjennom Romeriksporten og langs Hovedbanen).

Stasjonen ble åpnet med Hovedbanen i 1854 og hadde da en stasjonsbygning av Schirmer og von Hanno på Vestisiden av Nitelva. Denne stasjonsbygningen skal ha eksistert som privatbolig frem til 1987, og det skal fortsatt være mulig å spore opp et pakkhus ifølge boken Neste stasjon.

I forbindelse med åpningen av Kongsvingerbanen i 1862 ble stasjonsanlegget konsentrert til østsiden av Nitelva, og ny stasjonsbygning (visstnok også av Schirmer og von Hanno) ble oppført. Bygningen på bildene her (tegnet av Gudmund Hoel ved NSBs arkitektkontor) ble ifølge Banedata 2004 oppført i 1930 og skal ha blitt tatt i bruk den 5. november 1934, og den gamle bygningen ble revet. Hoels bygning står på vernelisten.

Senere er stasjonsområdet grundig bygget om i forbindelse med utbyggingen av Gardermobanen. Den bygningen som faktisk brukes i dag, er tegnet av Arne Henriksen og åpnet i 1998. Linjene fra Gardermobanen (gjennom Romeriksporten) og Hovedbanen (fra Strømmen/Sagdalen) kommer sammen ved Lillestrøm stasjon for siden å følge delvis samme trasé, delvis adskilte traseer nordover. Det er rutebilstasjon like ved stasjonen. Det nye stasjonsanlegget (som ennå ikke ikke er avbildet her) er grundigere beskrevet i et par av kildene nevnt nedenfor.

Et tidligere takoverbygg herfra befinner seg forresten på Maihaugen.

16. juni 2011 inntraff en ulykke ved stasjonen der en person ble påkjørt av Flytoget og døde.

Lillestrøm stasjon er 20,95 km fra Oslo og 109 moh.

Annen omtale på nettet:

Fra siden mot togene.

Eidsvoll Verk stasjon

Eidsvoll Verk stasjon er strengt tatt en holdeplass. Navnet til tross ligger den på Råholt (noen mer lokale personer vil si Mostu(e)), ved Gardermobanen. Den åpnet i 1999 og ligger 63,3 km fra Oslo S.

Her stopper lokaltogene mellom Eidsvoll og Kongsberg. Rutetider er å finne hos NSB, og det er oppslag om holdeplassen hos Wikipedia, NSB og Jernbaneverket.

Gardermobanen

Eidsvoll Verk stasjon på Råholt, en av de nye stasjonene på Gardermobanen

Gardermobanen betegner den nye jernbanestrekningen som ble bygget til åpningen av Oslo lufthavn Gardemoen i 1998. Den følger delvis den gamle Hovedbanen og går delvis egne veier — det være seg gjennom tunnelen Romeriksporten under Østmarka eller over Romerike — og resultatet er at togene kan holde høyere hastighet enn langs den gamle strekningen, slik at reisetiden blir kortere, ikke minst mellom Oslo og Gardermoen.

Akkurat selve Romeriksporten var skandaleombrust i byggeperioden. Man satt igjen med et inntrykk av at presset for å bli ferdig i tide førte til at grunnlagsarbeidet ikke var godt nok. Det virket som om man ikke var forberedt på det som var relativt forutsigbare problemer for enhver som kjenner Østmarkas topografi. Avisene skrev om tapping av Lutvann og Puttjern og setningsskader på hus helt ned til Hellerud. Mens det lakk, brukte man til dels miljøskadelige tetningsmidler, og det var til tider full krangel mellom de forskjellige parter som var involvert i arbeidet.

Uansett: Reisetiden fra Oslo S til Lillestrøm ble kuttet ned fra 18 til 10 minutter. De fleste fjerntog kjører nå gjennom tunnelen. For lokaltogene varierer det mellom ny og gammel strekning, gjerne litt av begge deler. Lokaltogene som stopper mellom Oslo og Lillestrøm, kjører nødvendigvis utenom tunnelen.
Lokaltogene mellom Drammen og Dal kjører gjennom tunnelen, men på Hovedbanen nord for Lillestrøm. Lokaltogene mellom Kongsberg og Eidsvoll følger Gardermobanen. Rutetidene for disse strekningene er å finnes hos NSB.

Det er oppslag om Gardermobanen hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net.

Merk ellers at navnet Gardermobanen tidligere ble brukt om en nå nedlagt sidebane til Hovedbanen. Den omtales i dag som Gamle Gardermobanen eller Hauerseter-Gardermobanen.

På listen nedenfor har vi tatt med stasjoner der togene stopper. I tillegg ligger Leirsund, Lindeberg og Kløfta langs både Gardermobanen og Hovedbanen, men bare lokaltogene på sistnevnte stopper der.

Oslo S; flere bilder: 1
Lillestrøm: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5
Kløfta; i 1993; gammel bygning på Jernbanemuseet: 1, 2; historiske bilder: 1, 2, 3
Oslo lufthavn Gardermoen: 1, 2, 3
Eidsvoll Verk: 1, 2
Eidsvoll (ny): 1, 2

Se også bildene i dette albumet

Kløfta stasjon

Henrik Bulls stasjonsbygning fra 1925/1926

Kløfta stasjon (som het Kløften til 1920) ligger på Hovedbanen og Gardermobanen. Den er blant de opprinnelige stasjonene på førstnevnte (og naturligvis sistnevnte), men det har vært flere stasjonsbygninger der gjennom årene. Den eldste bygningen, som ble tegnet av Schirmer og von Hanno og stod klar i 1854, er nå på Jernbanemuseet på Hamar (se også dette albumet). Det gjelder også opprinnelig privet.

På bildet over ser vi stasjonsbygningen fra 1925/1926. Den ble tegnet av Henrik Bull, ifølge Banedata 2004. Da Gardermobanen åpnet i 1998, skiftet Kløfta stasjon totalt utseende, og den gamle bygningen ble liggende strandet øst for Hovedbanen. Den huser nå et rørleggerfirma og leies formodentlig ut av Rom eiendom. Dagens stasjon er ubetjent, men har billettautomat og validator, og det er billettsalg hos Narvesen. Det er også venterom. Lokaltog på både Hovedbanen og Gardermobanen stopper på Kløfta.

Vi befinner oss 36,38 km fra Oslo S (eldre beregninger sier 36,48) og 168,5 moh. Stasjonen er ellers omtalt hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB, Jernbaneverket og Rom eiendom (ny, gammel).

Nytt og gammelt: Den gamle stasjonsbygningen skimtes til høyre.

Utgangen.

Opprinnelig stasjonsbygning — nå på Jernbanemuseet.

Fra Jernbanemuseet.

Eidsvoll stasjon (ny)

Denne stasjonen ble bygget til åpningen av Gardermobanen i 1998 og avløste da den gamle Eidsvoll stasjon, som ligger et par hundre meter unna på Hovedbanen og nå ikke brukes som stasjon lenger. Vi er akkurat ved forgreningen der Gardermoen møter Hovedbanen og går over i Dovrebanen (eller Hedemarksbanen) nordover.

Stasjonen ble tegnet av Arne Henriksen, og den er 67,86 km fra Oslo, 127,2 moh. Her snur lokaltogene fra Kongsberg. Billettsalget besørges av Narvesen og billettautomater, og ved stasjonen er bussholdeplass, drosjeholdeplass og parkeringsplass av en viss størrelse. For øvrig er tjenestetilbudet skildret hos Jernbaneverket og NSB. Andre oppslag om stasjonen finnes hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Rom eiendom samt omtale i Banedata 2004.

Annonse