Viser arkivet for stikkord flikkeidtypen

Geilo stasjon

Geilo er det øverste tettstedet i Hallingdal. Lenger opp kommer man til ville vesten — eller Hardangervidda. Også stasjonsmessig ligger Geilo i grenseland. Strekningen fra Gulsvik og hit åpnet i desember 1907, mens strekningen Geilo-Myrdal ble fullført i juni 1908, og selve Bergensbanen ble offisielt åpnet året etter. Skrivemåten har variert: Det stod «Jeilo» i planen, mens «Gjeilo» ble brukt ved åpningen og frem til 1921, da dagens skrivemåte ble tatt i bruk.

Banedata 2004 antar at stasjonbygningen ble oppført rundt 1909, men sier ingenting om arkitekt. Derimot sier Nils Carl Aspenberg i boken Fra Roa til Bergen at det dreier seg om Flikkeid-variant 1, og da snakker vi om Paul Armin Due. Stasjonsbygningen ble kraftig ombygget i 1932, og det er nok grunnen til at vi ikke umiddelbart gjenkjenner den som Flikkeid-typen i dag (men se dette gamle postkortbildet). Det kunne egentlig ha vært hva som helst. Når man ankommer østfra, er skiltet til den gulvbutikken som holder til her, mer iøynefallende enn stasjonsskiltet. Like vest for stasjonen er en kro, og enkelte bygninger på nordsiden ser ut som de kan ha (eller ha hatt) med stasjonen å gjøre, inkludert en lokstall. Det har vært to forskjellige svingskiver her, ifølge Aspenberg.

Geilo stasjon fikk sikringsanlegg i 1961 og ble fjernstyrt i 1983. Det er faktisk billettsalg her fortsatt, og venterommet er i bruk. For øvrig redegjør Jernbaneverket for servicetilbudet. Da undertegnede fotograferte stasjonen sommeren 2013, så mye av Geilo sentrum ut som en eneste stor byggeplass.

Geilo stasjon er 252,74 km fra Oslo S over Roa (287,38 km over Drammen) og 794,2 moh. Andre oppslag om stasjonen er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia, Jernbane.net, NSB og Rom eiendom.

Flå stasjon

Flaa stoppested på Bergensbanen åpnet den 21. desember 1907 med strekningen Gulsvik-Geilo og fikk stasjonsstatus i 1913. Navnet ble skrevet Flå fra 1921. Stasjonen ble fjernstyrt i desember 1984 og ubemannet fra 1. januar 1985, men det er fortsatt togstopp på stedet, selv om det bare gjelder enkelte avganger ved behov. Stasjonen ligger på motsatt side av Hallingdalselva fra Flå sentrum.

Stasjonsbygningen ble tegnet av Paul Armin Due, og den står på vernelisten. Venterommet er fortsatt i bruk. Ved undertegnedes fotografering i september 2012 var stasjonsbygningen under oppussing (jf. denne anbudsinnbydelsen). Litt ford for den står et smalt og avlangt bygg som blant annet inneholder WC, og ved enden av plattformen mot Bergen står noe som kan tenkes å være banebu, uten at det fremgår av litteraturen.

Flå stasjon er 152,00 km fra Oslo over Roa (186,64 km over Drammen) og 155 moh. Oppslag på nettet er å finne blant annet hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB, Jernbaneverket, Rom eiendom og Terra Buskerud. Også Banedata 2004 har faktaopplysninger.

Veme stasjon

Reléhus?

Veme stoppested åpnet med Bergensbanen i 1909 og ble oppgradert til stasjon året etter, ifølge Banedata 2004, som videre rapporterer om nedgradering til holdeplass i 1966. Siden 1986 har det bare vært fjernstyrt krysningsspor her.

Stasjonsbygningen ble — som mange andre på østre del av Bergensbanen — tegnet av
Paul Armin Due. Den er en variant av Flikkeidtypen, og er avbildet hos Norsk jernbaneklubb. Den er ganske lik Grindvoll stasjonRoa-Hønefosslinjen. Stasjonsbygningen ble revet i 1988, og den lille bygningen på bildet over (et reléhus?) er nå den eneste på plattformen. På motsatt side av sporet står en arbeidsbrakke der taket er i ferd med å gi etter, og litt nord for stasjonen (i retning Veme kirke) er en silo tilhørende Stormøllen, ved siden av en hestestall.

Vi befinner oss 100,45 km fra Oslo regnet over Roa (135,09 over Drammen) og 126 moh. Også Wikipedia har et oppslag om den nedlagte holdeplassen.

Alternativ vinkel

Oversikt over stasjonsområdet

Sliten brakke

Silo og stall

Silo

Sviller

Annonse