Viser arkivet for stikkord buskerud

Darbu stasjon

Darbo stasjon åpnet i den 10. november 1871 sammen med strekningen Hokksund-Kongsberg. Dette var da regnet som en sidelinje til Randsfjordbanen, men kan vel nå kalles en del av Sørlandsbanen. Navnet ble endret til Darbu i april 1894, og Banedata 2004 forteller videre at sikringsanlegg ble montert i slutten av 1957, at strekningen ble fjernstyrt i 1967, og at det var slutt på bemanningen i 1969.

Stasjonsbygningen ble tegnet av Georg Bull. Den er av Hvalstad-typen (jf. dette bildet, ikke som den nåværende der), en bygningstype som var vanligere i en tidligere fase av norsk jernbaneutbygging, og som har alle funksjoner samlet i samme bygningskropp. Her er venterommet i bruk på hverdager, og det finnes sykkelstativ og parkeringsplass. Lokaltogene mellom Kongsberg og Eidsvoll stopper her. Rundt 2012 ble det meldt at stasjonen var nedleggingstruet, men like etter kom kontramelding. Stasjonen er dessuten satt i stand. Den er fredet, jf. oppføringen i vernelisten og hos Riksantikvaren.

Darbu stasjon er 81,61 km fra Oslo V og 60,1 moh. Andre oppslag er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia, Jernbane.net, NSB og Jernbaneverket.

Tangen holdeplass

Tangen holdeplass på Randsfjordbanen er drøyt halvannen kilometer nord for Tyristrand stasjon. Den åpnet 18. juli 1946, og det var slutt på persontrafikken i 2001. Holdeplassen er imidlertid fortsatt oppført i Jernbaneverkets Network Statement, og er dermed ikke formelt nedlagt.

Ved den korte treplattformen står et leskur som i dag brukes som lagerskur. Holdeplassen ligger langs en relativt smal vei med enkelte hus, men de som bor her, bruker altså bil når de vil ut i verden.

Tangen holdeplass er 112,31 km fra Oslo V (via Spikkestad). Oppslag finnes også hos Norsk jernbaneklubb og i Wikipedia samt naturligvis i Banedata 2004.

Hagabru holdeplass

Hagabru holdeplass på Randsfjordbanen er omtrent en kilometer sør for Tyristrand stasjon, ved posisjonen 109,74 km fra Oslo V (via Spikkestad). Det vil si: Det er det Banedata 2004, mens Wikipedia opererer med 109.,66 km.

Holdeplassen åpnet den 15. mai 1931, og ifølge Banedata ble den nedlagt allerede i november året etter, for så å gjenoppstå i 1960. Det opereres med en forskjell i posisjon på 50 meter. Det var visst slutt på moroa i 2001, og i dag er bare en plattformrest å se, ikke noe leskur. Plattformen er/var på nordsiden av en vei som krysser jernbanen på bro i øst/vest-retning.

Også Norsk jernbaneklubb har et oppslag om holdeplassen.

Kattfoss holdeplass

Katfoss holdeplass på Randsfjordbanen åpnet den 3. juni 1956. Allerede i september samme år ble skrivemåten visstnok endret til Kattfoss, hva nå det måtte bety, for det fortelles i Banedata 2004 at det har stått «Katfoss» på holdeplasskiltet hele tiden. Det var slutt på trafikken her i 2001.

Gravfossveien krysser jernbanelinjen på en bro rett sør for holdeplassen, som ligger på østsiden av sporet. Vi befinner oss litt sør for Geithus. Treplattformen og leskuret ser ut til å være intakt, uten at undertegnede har sjekket tilstanden nærmere.

Kat(t)foss holdeplass er 90,35 km fra Oslo V (via Spikkestad). Oppslag finnes også hos Norsk jernbaneklubb og i Wikipedia.

Linnerud holdeplass

Linnerud holdeplass på Randsfjordbanen ligger noen få kilometer nord ford Åmot i Modum, nokså avsides nær enden av en smal tilførselsvei til noen hus. Den ligger inntil en planovergang til huset i enden av veien.

Holdeplassen åpnet den 27. juli 1953. I oktober samme år ble skrivemåten visstnok offisielt endret til Linderud, for så å bli endret tilbake i 1997, men det skal ha stått «Linnerud» på skiltet hele tiden. Dette er ifølge Banedata 2004, som videre forteller at persontrafikken ble nedlagt i 2001, startet opp igjen i 2003 og ble nedlagt i 2004. Den korte treplattformen og leskuret er fortsatt intakt og ser ut til å være i relativt god stand. Åpningen til leskuret er imidlertid tettet igjen. Like ved siden av henger fortsatt en høyttaler, uten at undertegnede vet om den virker.

Linnerud holdeplass er 88,60 km fra Oslo V (via Spikkestad). Oppslag finnes også hos Norsk jernbaneklubb og i Wikipedia.

Meheia stasjon

Meheia stasjon på Sørlandsbanen åpnet i februar 1920 med strekningen Kongsberg-Hjuksebø. Ifølge Banedata 2004 ble stasjonen fjernstyrt og ubetjent i 1968 og mistet persontrafikken i 1989, slik at den siden har fungert som fjernstyrt kryssingsspor.

Stasjonsanlegget ble tegnet ved NSBs arkitektkontor og oppført i 1916. Her er bygningen laftet, mens de fleste andre stasjonsbygningene på strekningen er oppført i bindingsverk. Restaurering av stasjonsanlegget ble fullført i 2012. Bilder fra den begivenheten finnes også hos Buskerud brannsikring. Stasjonsbygningen og uthuset er oppført i verneplanen som vernet i henhold til plan- og bygningsloven.

Meheia stasjon er 113,22 km fra Oslo V og 330,37 moh. Andre oppslag er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Wikipedia.

Saggrenda stasjon

Saggrenda stasjon i utkanten av Kongsberg åpnet i februar 1920 med strekningen Kongsberg-Hjuksebø — i noens øyne den første delen av den egentlige Sørlandsbanen. Ifølge Banedata 2004 kom det sikringsanlegg i november 1967, og måneden etter fulgte fjernstyring. Det var slutt på bemanningen rett over nyttår i 1968, og persontrafikken ble nedlagt i 1989, slik at Saggrenda siden har fungert som fjernstyrt kryssingsspor.

Stasjonsanlegget ble tegnet ved NSBs arkitektkontor og oppført i 1919. I dag står anlegget der litt for seg selv, men det ser i alle fall ut til at det vedlikeholdes. Ifølge Rom eiendom er bygningen utleid som bolig. Godshuset er oppført på vernelisten. Saggrenda er ellers best kjent for sølvgruvene og sakkerhusene.

Saggrenda stasjon er 106,67 km fra Oslo V og 251 moh. Andre oppslag er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Wikipedia.

Var det her Knutsen og Ludvigsen-filmen fra 1974 ble innspilt? Vi skuer inn i Store Røken tunnel alias Spikkestad tunnel 1 fra Gullaug-siden, ved Spikkestadlinjen vest for Spikkestad, altså langs det som var Drammenbanens trasé frem til 1973. Filminnspillingen skal ha funnet sted ved en tunnel på denne nedlagte strekningen (se her og her), uten at det sies konkret hvilken, og dette er den lengste av dem.

Gullaug stasjon

Gullaug holdeplass på Drammenbanen åpnet den 21. november 1956 og ble nedlagt i 1973 da Lieråasen tunnel åpnet og førte Drammenbanen utenom Gullaug. Passasjertrafikken på den gamle traseen fortsatte mellom Asker og Spikkestad. Enkelte steder kan man lese at trafikken fortsatte til Gullaug i en årrekke etter omleggingen, men dette bygger trolig på en misforståelse, idet det må dreie seg om Gullaugkleiva lasteplass, en drøy kilometer fra Spikkestad stasjon. Og da snakker vi om godstrafikk.

Plattformen på Gullaug er der fortsatt, og det er satt opp en informasjonstavle med et kart. I denne skildringen fra 1999 er det avbildet et leskur, men dette er siden revet. Det er sporløst forbi den nedlagte holdeplassen, og den gamle jernbanetraseen er en populær gang- og sykkelvei.

Gullaug holdeplass lå 39,32 km fra Oslo V og 2,53 km fra Spikkestad stasjon. Andre oppslag er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Wikipedia.

Bringebær er godt, men det er et dårlig tegn når vegetasjonen på plattformen innbyr til bærplukking. Åsåker holdeplassSpikkestadlinjen er nedlagt, og dermed har naturlig nok det meste av vedlikehold opphørt.

Annonse