Viser arkivet for stikkord brandbu

Bleiken stasjon

Bleiken ligger oppe i åsen, 6 km fra Brandbu. Bleiken stoppested åpnet i 1901, mens Gjøvikbanen åpnet frem til Gjøvik i 1902. Ifølge Arkivnett Oppland fikk stoppestedet ekspedisjonsskur i 1902 og ekspeditørbolig i 1907, og Bleiken fikk stasjonsstatus i 1914. Norsk jernbaneklubb forteller at det var slutt på betjening i 1985, og at status ble nedgradert til holdeplass i 1987. Samtidig ble sporveksler fjernet, slik at det bare er ett gjennomgående spor. Området har til tider vært noe nedgrodd, men ved fotografering i 2010 var det nylig ryddet, trolig i forbindelse med svilleskifting.

I disse dager later holdeplassen til å være nedleggelsestruet, noe denne nyhetssaken fra 2005 vitner om, men det er per 2013 fortsatt togstopp der, som vi ser av Jernbaneverkets oppslag og NSBs rutetabell.

Bilder hos Bleiken.net og NJK viser at stasjonsbygningen har hatt forskjellige farger gjennom tidene. Det er ikke billettsalg her, heller ikke fra automat, og ikke noe venterom. Godshusets takutspring er ment å fungere som leskur. Det er planovergang rett sør for stasjonen, og veien over den fører blant annet videre til nedlagte Hennung holdeplass.

Bleiken er 81,23 km fra Oslo S og 355,2 moh. Foruten på allerede siterte steder finnes det oppslag også hos NSB, Rom eiendom og Jernbane.net.

Røykenvikbanen

Bryggerhuset ved Røykenvik stasjon — Foto: Susanne Schakenda Wienke

Røykenvikbanen kan sies å være en liten rest av Gjøvikbanen — eller Nordbanen, som den het en gang i tiden. Da den åpnet i 1900, gikk den fra Grefsen stasjon i Kristiania til Røykenvik stasjon, ved Randsfjorden nordvest for Brandbu. Men forlengelsen først til Raufoss i 1901 og så helt til Gjøvik i 1902 fulgte en annen trasé fra Jaren, og Røykenvikbanen ble en sidelinje.

Banen ble primært brukt til frakt av tømmer, men hadde også en viss persontrafikk, som etterhvert ble utkonkurrert av buss. Persontrafikken på Røykenvikbanen ble nedlagt i 1938, men det sies at det foregikk uformell persontrafikk også etter dette. Ifølge Banedata 2004 var det et daglig persontog frem til 1949, og samme kilde sier at godstrafikken fortsatte til 1957.

Det sies at stasjonen på Brandbu lå usentralt plassert, og at det derfor ble anlagt en slags uformell holdeplass ved Augedalsbakken. Wikipedia nevner også en holdeplass ved Andfossen, mellom Brandbu og Jaren.

I 1960 ble skinnegangen revet opp fra Røykenvik til Prestkvern bru, ca. 2 km fra Jaren. I dag gjenstår ca. 800 meter skinnegang ved Jaren, hvorav det meste er gjengrodd.

Røykenvik stasjon brant i 1964, og resten ble revet kort tid etter. Fremdeles finnes imidlertid en lokstall som i dag huser et keramikkverksted. Videre har vi det såkalte Bryggerhuset, et laftet uthus som hadde plass til telegrafist i 2. etasje. Et godshus ved Randsfjordens bredder brukes nå av den lokale båtforeningen, som har kafé der om sommeren. Det gamle stasjonsområdet fungerer som båtopplag vinterstid. I 1984 ble stasjonsbygningen på Brandbu (tegnet av Harald Kaas og oppført i 1912, mens den gamle bygningen ble flyttet til Viul i 1916) revet, men ifølge Wikipedia står det gamle godshuset fortsatt der og brukes som lager.

Andre spor etter banen er skildret i dette oppslaget, og det finnes oppslag om banen også hos Wikipedia (se også her), Arkivnett Oppland, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Nebysamlingene. Nevnes bør også Helge Stenersens bok om banen med tittelen Røykenvikbanens historie og mye, mye mer. Den er brukt som kilde av forfatterne av flere av de andre oppslagene. Banen er også omtalt i Nils Carl Aspenbergs bok «Glemte spor» (Baneforlaget, 1994).

Jaren: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Spor nær Jaren
Brandbu: Arkivnett Oppland, Digitalt museum
Røykenvik: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske bilder: 1, Digitalt museum

Bleiken stasjon ligger på Gjøvikbanen, like ovenfor bygden Brandbu.
Se også
Bleiken.net
Protest mot nedleggelse

Annonse