Viser arkivet for stikkord bergensbanen

Hønen holdeplass

Hønen holdeplass på det som da var Bergensbanen, men som i dag kalles Roa-Hønefosslinjen, åpnet i 1930. Det dreier seg om en av disse småholdeplassene som det fantes så mange av fra 1930-tallet til opp mot 60-, 70- og 80-tallet. I dette tilfellet lå holdeplassen i Hønefoss by, litt nord for sentrum. Den lå like øst for der jernbanelinjen krysser Hønengata på en bro. Banedata 2004 opererer med en avstand på 30 meter fra broen, men det kan dreie seg om holdeplassens midtpunkt, så kanskje lå den tett inntil. Jernbanetraseen går på en fylling og er litt hevet over veinettet.

Posisjonen oppgis i Banedata til 88,20 km, regnet over Gjøvikbanen og Roa. Det blir 1370 meter fra Hønefoss stasjon. Det er ikke mange rester av holdeplassen å se på bilder på nettet, men Norsk jernbaneklubb viser til omtrent samme plassering som på bildet over. Holdeplassen ble ifølge Banedata nedlagt den 28. mai 1989.

Tangen holdeplass

Tangen holdeplass på Randsfjordbanen er drøyt halvannen kilometer nord for Tyristrand stasjon. Den åpnet 18. juli 1946, og det var slutt på persontrafikken i 2001. Holdeplassen er imidlertid fortsatt oppført i Jernbaneverkets Network Statement, og er dermed ikke formelt nedlagt.

Ved den korte treplattformen står et leskur som i dag brukes som lagerskur. Holdeplassen ligger langs en relativt smal vei med enkelte hus, men de som bor her, bruker altså bil når de vil ut i verden.

Tangen holdeplass er 112,31 km fra Oslo V (via Spikkestad). Oppslag finnes også hos Norsk jernbaneklubb og i Wikipedia samt naturligvis i Banedata 2004.

Hagabru holdeplass

Hagabru holdeplass på Randsfjordbanen er omtrent en kilometer sør for Tyristrand stasjon, ved posisjonen 109,74 km fra Oslo V (via Spikkestad). Det vil si: Det er det Banedata 2004, mens Wikipedia opererer med 109.,66 km.

Holdeplassen åpnet den 15. mai 1931, og ifølge Banedata ble den nedlagt allerede i november året etter, for så å gjenoppstå i 1960. Det opereres med en forskjell i posisjon på 50 meter. Det var visst slutt på moroa i 2001, og i dag er bare en plattformrest å se, ikke noe leskur. Plattformen er/var på nordsiden av en vei som krysser jernbanen på bro i øst/vest-retning.

Også Norsk jernbaneklubb har et oppslag om holdeplassen.

Kattfoss holdeplass

Katfoss holdeplass på Randsfjordbanen åpnet den 3. juni 1956. Allerede i september samme år ble skrivemåten visstnok endret til Kattfoss, hva nå det måtte bety, for det fortelles i Banedata 2004 at det har stått «Katfoss» på holdeplasskiltet hele tiden. Det var slutt på trafikken her i 2001.

Gravfossveien krysser jernbanelinjen på en bro rett sør for holdeplassen, som ligger på østsiden av sporet. Vi befinner oss litt sør for Geithus. Treplattformen og leskuret ser ut til å være intakt, uten at undertegnede har sjekket tilstanden nærmere.

Kat(t)foss holdeplass er 90,35 km fra Oslo V (via Spikkestad). Oppslag finnes også hos Norsk jernbaneklubb og i Wikipedia.

Linnerud holdeplass

Linnerud holdeplass på Randsfjordbanen ligger noen få kilometer nord ford Åmot i Modum, nokså avsides nær enden av en smal tilførselsvei til noen hus. Den ligger inntil en planovergang til huset i enden av veien.

Holdeplassen åpnet den 27. juli 1953. I oktober samme år ble skrivemåten visstnok offisielt endret til Linderud, for så å bli endret tilbake i 1997, men det skal ha stått «Linnerud» på skiltet hele tiden. Dette er ifølge Banedata 2004, som videre forteller at persontrafikken ble nedlagt i 2001, startet opp igjen i 2003 og ble nedlagt i 2004. Den korte treplattformen og leskuret er fortsatt intakt og ser ut til å være i relativt god stand. Åpningen til leskuret er imidlertid tettet igjen. Like ved siden av henger fortsatt en høyttaler, uten at undertegnede vet om den virker.

Linnerud holdeplass er 88,60 km fra Oslo V (via Spikkestad). Oppslag finnes også hos Norsk jernbaneklubb og i Wikipedia.

Ål stasjon

Ål stasjon på Bergensbanen (skrevet Aal før 1921) åpnet med strekningen Gulsvik-Geilo i 1907. Stasjonen er på sørsiden av Hallingdalselva, mens tettstedet er på nordsiden.

Arkitekt er som vanlig for strekningen Paul Armin Due. Selve stasjonsbygningen er av Moi-typen og ble oppført i 1904. Anlegget er relativt stort og gjenspeiler stasjonens historiske betydning, selv om aktivitetsnivået nok er redusert i forhold til glansdagene. Anlegget omfatter blant annet lokstall (Bjarne Friis Baastad, 1914) og svingskive vest for stasjonen på sørsiden. I dampperioden var det gjerne lokskifte på Ål på grunn av kraftigere stigninger vestover. Lokstallen står på vernelisten og er foreslått fredet. Da Minde og Hop fikk nye og større stasjonsbygninger i 1913, ble de gamle bygningene (tegnet av Balthazar Lange) flyttet til Ål og brukt som losjihus. For øvrig vil den som tar seg tid, oppdage mange andre detaljer i området. Da undertegnede tok bildene her, var det reparasjonsarbeider på gang, og akkurat denne dagen var det også satt inn buss for tog.

Her stopper naturligvis alle togene på strekningen, og det dreier seg om fjerntog mellom Oslo og Bergen. Jernbaneverkets oppslag gir et visst inntrykk av dette og gjengir også servicetilbudet. Venterommet er i bruk, men ikke billettsalget, og det er heller ingen billettautomat. Eneste serveringstilbud er en brusautomat.

Ål stasjon er 228,21 km fra Oslo S over Roa (262,85 km over Drammen) og 436,6 moh. Det finnes oppslag om stasjonen også hos Norsk jernbaneklubb, Wikipedia, Jernbane.net, NSB og Rom eiendom. Dessuten er stasjonen omtalt i Nils Carl Aspenbergs bok Fra Roa til Bergen og i Banedata 2004.

Planovergang ved Ål stasjon

Torpo stasjon

Torpe stasjon ble opprettet i forbindelse med åpningen av denne delen av Bergensbanen i 1907, og navnet ble endret til Torpo i 1935. Stasjonen ble fjernstyrt i 1983 og ubetjent året etter, og den har ikke hatt persontrafikk siden 1991. Godstrafikken ble nedlagt i 1994. Det var i sin tid stor trafikk av levende dyr her, men altså ikke nå lenger. I likhet med mange andre steder i Hallingdal er stasjon og tettsted på hver sin side av Hallingdalselva. Her er tettstedet på nordsiden og stasjonen på sørsiden.

Stasjonsbygningen er en Flikkeid-variant og er som sådan tegnet av Paul Armin Due. Den ble oppført i 1908, og det finnes også to mindre bygg. Det er fortsatt kryssingsspor på stedet.

Torpo stasjon er 217,85 km fra Oslo S og 326,6 moh. Andre oppslag er å finne hos Norsk jernbaneklubb og Wikipedia. Dessuten er stasjonen omtalt i Nils Carl Aspenbergs bok Fra Roa til Bergen samt i Banedata 2004.

Hol stasjon

Hol stasjon på Bergensbanen ligger nokså avsides til. Man tar av fra riksvei 7 vest for Hagafoss og følger den svingete Stasjonsveien noen kilometer gjennom skogen og over Hallingdalselva. Terrenget rundt stasjonen er ganske kupert.

Det ble anlagt kryssingsspor på stedet i forbindelse med åpningen av denne delen av Bergensbanen i 1907. Stasjonen åpnet i 1911. Siden den er så langt unna bebyggelsen på Hagafoss, fikk den imidlertid aldri den store trafikken. Nils Carl Aspenberg forteller i boken Fra Roa til Bergen om noe godstrafikk i form av dyretransport vår og høst, og fra 1960-tallet av var det pukkverk på stedet. Det ble nedlagt tidlig på 1990-tallet, men rester av anlegget er fortsatt å se. Stasjonen ble fjernstyrt i 1965, og i 1983 var det slutt på persontrafikken.

Banedata 2004 krediterer Harald Kaas som arkitekt, mens det i «Fra Roa til Bergen» sies at stasjonsbygningen er av Flikkeid-variant 4 (tegnet av Paul Armin Due). Det sies ellers at Kaas til dels bygget på arbeidene til Due ved arbeidet med stasjoner på Bergensbanen, uten at det i den forbindelse står noe konkret om akkurat denne stasjonen. Ifølge Historieboka dreier det seg om en variant av stasjonsbygningen på Haugastøl. Stasjonsbygningen står på vernelisten.

Hol stasjon er 241,56 km fra Oslo S over Roa (276,20 km over Drammen) og 607 moh. Andre oppslag er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Wikipedia.

  • JERN STEINVIKEN
  • JERN ROVERUD
  • JERN STEINKJÆ
  • Ljansbroen
  • JERN ULSBERG
  • JERN NESBYEN
Annonse