Viser arkivet for stikkord arnstein, arneberg

Arneberg stasjon

Arneberg stasjon er symptomatisk for solørstasjonenes skjebne for et par tiår siden. Stasjonen ble tegnet av Paul Due, og den åpnet den 3. november 1893 med banestrekningen Kongsvinger-Flisa, som med forlengelsen til Elverum i 1910 inngikk i Solørbanen. Statusen var da stoppested, men ble oppjustert til stasjon den 15. november 1916, ifølge Banedata 2004, som ellers forteller at status ble nedgradert til holdeplass i 1970, at trafikken ble nedlagt i 1986, at det (kryptisk nok) var holdeplasstatus i 1990, og at endelig nedlegging kom den 29. august 1994 (som på banen for øvrig).

Den 11. juli 1992 ble stasjonsbygningen revet. Ilgodshuset ble imidlertid tatt vare på. Det ble flyttet og gjenoppført ved Lunderbye Nor (ofte kalt «Nor herregård») i Østre Solørveg 17 på Kongsvinger. Der er det nå kulturpark (se bilder fra åpningen).

Stasjonsområdet på Arneberg er gjengrodd. Det er tre spor her, men bare det ene er kjørbart og har nye betongsviller. De to andre sporene har morkne tresviller og er sterkt gjengrodd. Ellers ligger en diger haug med betongsviller fra utskifting langs strekningen og blokkerer for innsyn mot jernbanelinjen og stasjonsområdet.

Stasjonen lå 144,85 km fra Oslo via Kongsvinger og 166 moh. Også Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net har oppslag om den.

Ilgods på Kongsvinger

Solørbanen

Flisa stasjon

Solørbanen går fra Kongsvinger til Elverum og åpnet i 1910, etter at strekningen fra Kongsvinger til Flisa hadde åpnet i 1893. På deler av 1980-tallet gikk enkelte tog mellom Oslo og Trondheim her, men persontrafikken ble nedlagt i 1994, og denne banen er blitt en slags bakevje. Det går imidlertid fortsatt godstrafikk på banen. Ikke minst er det tømmertransport knyttet til Braskereidfoss stasjon.

Mens det meste av banestrekningen har enkeltspor, har en typisk stasjon på Solørbanen tre spor hvorav det ene er vedlikeholdt og har relativt nye betongsviller, mens de to andre har morkne tresviller og er gjengrodd i varierende grad. Stasjonsbygningenes tilstand varierer endel. Det kan se ut til at de generelt forfalt i en årrekke, men at noen av dem er blitt satt i stand igjen. Arneberg stasjon ble revet i 1992 og ilgodsbygget flyttet til Kongsvinger. Også enkelte andre steder er selve stasjonsbygningen borte, f.eks. på Brandval, Nor og Jømna. På steder som Vesterhaug og Haslemo er det ingen bygninger igjen, og ved nedlagte småholdeplasser som Åsnes kirke skal det godt gjøres å finne rester i det hele tatt.

Ser vi bort fra selve Kongsvinger stasjon, som ble tegnet av Schirmer og von Hanno, er bygningene på strekningen Kongsvinger-Flisa tegnet av Paul Due. Dette var hans første strekning som jernbanearkitekt før han fortsatte med Hamar-Selbanen (del av Dovrebanen) og Setesdalsbanen.

Bygningene mellom Flisa og Elverum kom til i en tid da Due holdt på å trappe ned, og er tegnet av Harald Kaas, mens Dues sønn Paul Armin Due tegnet ny bygning for Elverum stasjon som sin siste stasjonsbygning før han sluttet i farens firma og begynte i egen praksis. Ifølge boken «Neste stasjon» (Gyldendal, 1997) er Kaas’ bygninger omtegninger av Dues bygninger fra østre del av Bergensbanen, og vi får da tilføye at det dreier seg om Due junior.

Det er utgitt en egen bok om Solørbanen: Solørbanen 100 år Kongsvinger-Flisa av Egil Toreng (Eget forlag (?), 1993; med et tillegg om jernbaneplaner i Sør-Hedmark av Juel Stubberud).

Banen er ellers omtalt hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Nebysamlingene. Det finnes dessuten enkelte videoopptak fra banen på Youtube (men slett ikke alle søketreffene er jernbanerelatert). Se også disse betraktningene over banen.

Listen over stasjoner kan utvides ved behov. Det kan nevnes at ilgodshuset på Nor fortsatt står der mellom noen trær. Undertegnede er derimot ikke sikker på hvor mye som er å finne ved Hasle eller andre nedlagte holdeplasser og stasjoner.

Kongsvinger: 1, 2, 3, 4; historiske:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Roverud: 1, 2; historiske bilder: 1, 2
Brandval: 1, 2, 3
Nor
Grinder: 1, 2; 1991; historiske bilder: 1, 2
Kirkenær: 1, 2, 3, 4, 5; historisk bilde
Namnå: 1, 2, 3; historiske bilder: 1
Trangsrud
Arneberg; historiske bilder: 1
Flisa: 1, 2; tidligere farge; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Åsnes kirke
Haslemo; historisk bilde
Hasle
Våler: 1, 2, 3; 1992; historiske bilder: 1
Braskereidfoss: 1, 2, 3, 4; historiske bilder: 1
Jømna: 1, 2
Heradsbygd: 1, 2, 3; historisk bilde
Vesterhaug
Elverum: 1, 2, 3, 4, 5, 6; historiske bilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6; tidligere bygning: 1, 2, 3

(Se også albumet Planoverganger)

Annonse