Viser arkivet for stikkord østfold

Planovergang i Rakkestad der fylkesvei 124 krysser Østfoldbanens østre linje.

Rakkestad stasjon

I likhet med resten av Østfoldbanens østre linje åpnet Rakkestad stasjon den 24. november 1882. Stasjonsanlegget ble tegnet av Balthazar Lange, og for Rakkestads vedkommende dreier det seg om standard for mellomstasjon av andre klasse (123 kvm), tegnet i 1879.

Det kom sikringsanlegg i 1965, og Banedata 2004 angir kode for betjening ved behov fra 1998. Her snur endel av lokaltogene på Østre linje, dvs. de som ikke snur på Mysen stasjon. Det er fortsatt to spor i stasjonsområdet. Sommeren 2014 er det linjearbeider på strekningen, og det kjøres buss for tog. Sørover fra Rakkestad er (var) det bare godstrafikk, får vi tro. Det er ikke mye til servicetilbud. Ingen billettautomat, ikke noe åpent venterom. Det eneste NSBs oppslag skilter med, er sykkelstativ og parkering. Og så stopper buss og drosje i nærheten, da. Dette er tross alt kommunikasjonssenteret i dette tettstedet (småbyen?). Like ved siden av finnes også gatekjøkkenet Sentrumsgrillen. Nord for stasjonen krysser fylkesvei 124 Østfoldbanen på planovergang.

Rakkestad stasjon er 54,31 km fra Ski, 78,62 km fra Oslo og 103,8 moh. Andre oppslag er å finne hos Jernbaneverket, Rom eiendom, Wikipedia, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net samt i bøker som «Spor. Fra Smaalensbanen til Østfoldbanen og andre lokalhistoriske sidespor» (Hybris, 2010) og «Neste stasjon» Gyldendal, 1997).

Eidsberg stasjon

I likhet med andre stasjoner på Østfoldbanens østre linje åpnet Eidsberg stasjon den 24. november 1882, og stasjonen er tegnet av Balthazar Lange. I dette tilfellet dreier det seg om normal for mellomstasjon tredje klasse (tegnet 1879).

En gang i tiden var det postkontor (eller poståpneri) i stasjonen, og stasjonsmesteren var også lokal postmester. Siden har aktivitetsnivået og bemanningen blitt redusert noe. Det kom sikringsanlegg på strekningen i 1971, og stasjonen ble nedgradert til holdeplass i 1989. I dag går det bare enkeltspor forbi her, og den laftede bygningen, som ser litt sliten ut, har fått fjernet noe av sitt ytterpanel. Kanskje er det oppussing på gang?

For de reisende er det ingen billettautomat, og “venterommet” er takutspringet på godshusdelen av stasjonsbygningen. Dette er forbi Mysen stasjon, så det er bare togene som fortsetter til Rakkestad, som stopper her. Et inntrykk av rutetilbudet får man hos Jernbaneverket. Det vil si: Egentlig gjør man ikke det i skrivende stund, for sommeren 2014 er det utbedringsarbeider på strekningen, og det kjøres buss for tog ifølge NSBs rutetabell.

Eidsberg holdeplass er 44,32 km fra Ski, 68,63 km fra Oslo og 152,8 moh. Andre oppslag om den er å finne hos NSB, Rom eiendom, Wikipedia, Norsk jernbaneklubb og Jernbane.net samt i jernbanelitteraturen, der vi særlig kan nevne boken «Spor. Fra Smaalensbanen til Østfoldbanen og andre lokalhistoriske sidespor» (Hybris, 2010) og ellers «Neste stasjon» Gyldendal 1997) og «Banedata 2004».

Langs linjen

Undergang nord for holdeplassen

Sarpsborg stasjon

Sarpsborg stasjon er i prinsippet der østre og vestre linje på Østfoldbanen møtes, selv om passasjertogene på førstnevnte snur på Rakkestad — om de da ikke snur allerede på Mysen, slik mange gjør. Stasjonen åpnet med banen i 1879, og stasjonsbygningen er tegnet av P.A. Blix. Det er en typisk bystasjon med tverrgavler, slik vi er vant til fra både Blix og Lange: to mot togsiden og tre mot byen. I så måte ligner den på f.eks. Sandefjord og Holmestrand, men i motsetning til ved disse har vi med en murbygning å gjøre. Så det er kanskje naturligere å sammenligne med nabobyene Fredrikstad og Moss, der bygningene også er tegnet av Blix. Godshuset (av ukjent arkitekt) er oppført på vernelisten som utvalgt eksempel på godshus med lisener.

Uansett: Det er en typisk bystasjon av i dag, med billettsalg hos Narvesen og fra automat. Venterommet er i bruk, og det er kiosk på stedet (nevnte Narvesen) samt at buss og taxi stopper utenfor stasjonen. Togene mellom Halden og Oslo stopper her samt togene til Sverige og kontinentet. Jernbaneverkets oppslag gir et visst inntrykk av rutetider og servicetilbud. Det er forresten planovergang for å krysse til plattform 2 her.

Sarpsborg stasjon er 109,47 km fra Oslo S og 37,7 moh. Andre oppslag er å finne hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB, Rom eiendom og Lokalhistoriewiki samt i bøker som «Spor. Fra Smaalensbanen til Østfoldbanen og andre lokalhistoriske sidespor» (Hybris Forlag, 2010).

Lisleby stasjon

Lisleby stoppested litt utenfor Fredrikstad sentrum åpnet i 1888, noen år etter Østfoldbanen. Stoppestedet ble oppgradert til stasjon i 1923. Denne fikk sikringsanlegg i 1931 og ble fjernstyrt i 1974 og ubemannet i 1979, ifølge «Banedata 2004», som forteller at det var slutt på persontrafikken i 1983.

Det har stått et par forskjellige stasjonsbygninger her, men begge er revet. Bygning nummer to, som var tegnet ved NSBs arkitektkontor, ble oppført i 1926 og revet i februar 2005. Før den ble revet, hadde den hatt forskjellige farger (se f.eks. her og her). I dag står plattformen der ganske tom, men litt utenfor den (og skjult bak noen trær) står den tidligere stasjonsmesterboligen. Det er tvilsomt om togene krysser her, for sporet nærmest plattformen er rustent og noe gjengrodd. Like sør for stasjonen er en planovergang, og sør for den igjen er flere sidespor til industrivirksomheter.

Lisleby stasjon er (eller var) 97,75 km fra Oslo S og 13,4 moh, og den er omtalt også hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net og Wikipedia samt i boken «Spor. Fra Smaalensbanen til Østfoldbanen og andre lokalhistoriske sidespor» (Hybris Forlag, 2010).

Onsøy stasjon

Onsø stasjon åpnet med Smaalensbanen (Østfoldbanen) i 1879, og navnet ble skrevet «Onsøy» fra 1919, ifølge «Banedata 2004», som også omtaler et kryssingsspor fra 1886. Betyr det at togene ikke kunne krysse ved stasjonen før det? Stasjonen fikk sikringsanlegg i 1931 og ble fjernstyrt i 1973 og ubemannet i 1975. Det har ikke vært persontrafikk her siden 1983, men togene kan krysse. Det var i sin tid poståpneri ved stasjonen, og det fortelles at stasjonsmesteren hadde skjenkebevilling. Dette og annen virksomhet i og rundt stasjonen er skildret i boken «Spor. Fra Smaalensbanen til Østfoldbanen og andre lokalhistoriske sidespor» (Hybris Frlag, 2010). Frem til 2001 var det noe godstrafikk i forbindelse med et pukkverk. Demokraten har omtalt planer om biloppsamlingsplass på stedet.

Som vanlig for strekningen ble stasjonsbygningen tegnet av P.A. Blix, og det dreide seg om tredjeklasses mellomstasjon A (110 kvm). Som for andre stasjonsbygninger på strekningen ble det opprinnelige lange takutspringet kortet ned med årene. Bygningen ble revet sommeren 2007, og vi må vel anta at den var i dårlig stand. Eneste bygg i stasjonsområdet i dag er noe som ser ut som et godshus, på Fredrikstad-siden. Litt bortenfor det er en bro over Seutelva.

Onsøy stasjon ligger / lå 86,51 km fra Oslo S. Oppslag om den nedlagte stasjonen er også å finne hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net (inkludert bilder fra rivningen), Wikipedia og Lokalhistoriewiki.

Moss stasjon

Stasjonsbygningen i Moss ble ifølge «Banedata 2004» oppført i 1878 til åpningen av Smaalensbanen (Østfoldbanen) året etter, og arkitekt var som for strekningen ellers P.A. Blix. I likhet med de andre bystasjonene er den oppført i pusset tegl, og den har de karakteristiske tverrgavlene som vi er vant til fra Østfoldbanen og til dels Vestfoldbanen.

I en tid da passasjerene på de fleste stasjoner er overlatt til seg selv, har denne stasjonen fortsatt billettsalg (om enn hos Narvesen) og venterom — samt kiosk, toalett, sykkelstativer, parkeringsplass og andre bekvemmeligheter. Buss og taxi stopper ved stasjonen, som dessuten ligger i gangavstand til Bastøyfergene. Man kommer seg mellom plattformene via planovergang med trinn eller trappeovergang. Undertegnede har ikke sett noen undergang eller heis. Ifølge Jernbaneverket kan det ikke brukes rullestolramper, og personer med spesielle behov må ringe og bestille hjelp i tide. Det planlegges linjeomlegging med ny stasjon i Moss, og den nåværende blir derfor ikke bygget om. Se mer om dette her (og her om den større sammenhengen).

I Moss stopper naturligvis alt som kan krype og gå av tog på banen. Moss er endestasjon for en lokaltogrute fra Oslo, og i tillegg stopper altså fjerntogene.

Moss stasjon er 60,16 km fra Oslo S og 3,8 moh. Oppslag om den finnes også hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB, Jernbaneverket, Wikipedia og Rom eiendom. Ellers finnes det en rekke gamle bilder her. Se også dette bildet av jernbanerestauranten som en gang var her.

Råde stasjon

Raade stasjon åpnet med Smaalensbanen (Østfoldbanen) i 1879, og navnet ble skrevet «Råde» fra 1921. Stasjonen ble fjernstyrt i 1973 og ubemannet i 1979, ifølge «Banedata 2004».

Vi gjenkjenner stasjonsbygningen som P.A. Blix’ mellomstasjon av tredje klasse A (110 kvadratmeter), i likhet med andre stasjoner som Dilling og Rygge, men Råde skiller seg ut med sin karakteristiske grønnfarge. Et bilde hos Norsk jernbaneklubb viser den riktignok som lys på 1970-tallet, og riktig gamle bilder viser at bygningen har hatt lengre takutspring, slik det opprinnelig var langs hele banen. Her er venterommet fortsatt i bruk, og det skal finnes billettautomat på stedet. Et skilt på en dør opplyser at Råde husflidslag holder til i bygningen. P.t. ser alle tog ut til å stoppe i spor 1.

Det later til at stasjonen har vært nedleggelsestruet, men i stedet har man valgt å oppgradere den. Sommeren 2013 foregår det omfattende arbeider på stedet. Det bygges trappeovergang med heis for kryssing mellom plattformene, og det bygges en stor parkeringsplass på nordsiden av sporene. Enkelte plankebord er nylig skiftet ut i selve stasjonsbygningen, som vel også pusses opp mens man er i gang. Prosjektet er omtalt i lokalpressen bl.a. her, her og her.

Råde stasjon er 77,01 km fra Oslo S og 17,9 moh. Oppslag finnes ellers bl.a. hos Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, Wikipedia, NSB, Jernbaneverket og Rom eiendom, og det er enkelte gamle bilder her.

Mysen stasjon

Mysen er nærmest innbegrepet av en stasjonsby, for dette etterhvert betydelige tettstedet vokste frem rundt jernbanen. Mysen stasjon åpnet med Østfoldbanens østre linje i 1882 og fikk som andre stasjoner på strekningen en stasjonsbygning som var tegnet av Balthazar Lange. Den ble oppført etter hans normal for mellomstasjon av 3. klasse. Her er flere gamle bilder, og det slår en at stasjonsbygningen har hatt langt takutspring (slik det gjerne var en gang i tiden), og at den ble bygget om en god del. Bygningen bestod etterhvert av sammensatte volumer med en kombinasjon av valmtak, saltak og pulttak som virket klattete og lite elegant.

I 1989 endret stasjonen utseende radikalt. Den gamle stasjonsbygningen ble revet, og i stedet åpnet et nytt forretningsbygg som blant annet inneholdt ekspedisjonslokaler for jernbanen, slik det også skjedde ved Ski stasjon omtrent samtidig. Ingen egen stasjonsbygning i klassisk forstand, altså, men vi får tro at det fungerer. Billetter selges fra automat og hos Narvesen, ifølge Jernbaneverket, som også gjør rede for tjenestetilbudet og har oversikt over togavganger.

Mysen er endestasjon for lokaltog fra Skøyen, og ellers stopper også tog som går videre til Rakkestad. Vi befinner oss 39,47 km fra Ski, 64,77 km fra Oslo S og 107 moh.

Det finnes oppslag om stasjonen hos Wikipedia, Norsk jernbaneklubb, Jernbane.net, NSB
og Rom eiendom samt i bøker som «Spor. Fra Smaalensbanen til Østfoldbanen og andre lokalhistoriske sidespor» (Hybris, 2010) og «Neste stasjon» (Gyldendal 1997).

Slitu stasjon

Slitu stasjon åpnet med Østfoldbanens østre linje i 1882. Stasjonsbygningen (som er av 3. klasse) ble tegnet av Balthazar Lange, og det finnes også et privet som er ikke helt ulikt det ved Kråkstad stasjon. Som vi ser av dette bildet, har stasjonsbygningen blitt malt om, og gamle bilder hos Norsk jernbaneklubb viser ekstra takutspring.

Tettstedet Slitu har etterhvert vokst frem på nordsiden av E18, slik at stasjonen, som ble nedgradert til holdeplass i 1969, har havnet i en bakevje. Trafikken er såpass liten at det var planlagt å fase ut holdeplassen fra 2013 (se også her). Da det kom til stykket ble det imidlertid besluttet å opprettholde driften. Her stopper lokaltogene mellom Mysen / Rakkestad og Oslo. Det er ikke noe billettsalg, og de reisende tilbys ikke venterom.

Slitu holdeplass er 35,02 km fra Ski, 59,33 km fra Oslo S og 131,8 moh. Det er bare ett spor igjen her, selv om en gammel murkant vitner om at stasjonsområdet har vært bredere en gang i tiden. Det finnes oppslag om Slitu holdeplass hos Wikipedia og Jernbane.net — og inntil videre også hos NSB og Jernbaneverket.

Alternativ vinkel

Mot Mysen

Privet

På nordsiden

Annonse